Še en poskus prodaje MLM padel v vodo. Kaj to pomeni za delavce, podjetje, upnike?

Posel Andreja Lončar 21. marca, 2024 12.01 > 21. marca, 2024 13.10
featured image

Slovenski državni holding (SDH) tudi tokrat ni uspel prodati mariborske livarne; Metalka Commerce je nakup pogojevala z nepovratno državno pomočjo, ki pa je SDH ne more dati.

21. marca, 2024 12.01 > 21. marca, 2024 13.10

Slovenski državni holding (SDH) sporoča, da se je neuspešno zaključil tudi tokratni poskus prodaje 100-odstotnega deleža podjetja Mariborska livarna Maribor (MLM).

SDH je v sklepno fazo postopka povabil le eno slovensko podjetje, neuradno je šlo za Metalko Commerce, saj je edino ustrezalo pogojem. Metalka Commerce je sicer potem oddala zavezujočo ponudbo, ki pa je po navedbah SDH bistveno odstopala od v prejšnji fazi oddane nezavezujoče ponudbe, “s tem pa tudi od minimalnih sprejemljivih pogojev transakcije, kot jih je SDH določil v javnem vabilu k oddaji ponudb”.

Metalka Commerce je uradno v lasti hrvaškega državljana Slavena Vukovića. Ta pa naj bi bil po nekaterih informacijah povezan s slovenskim poslovnežem Marjanom Pišljarjem. Med nadzorniki podjetja je tudi Špela Pišljar.

Za terjatev zahteval velik diskont

Metalka Commerce je po pojasnilih SDH želela take pogoje transakcije, katerih sprejetje bi pomenilo večmilijonsko nedovoljeno državno pomoč.

Kot smo pisali, je bil SDH pripravljen družbo prodati za en evro, kupec pa bi moral livarni zagotoviti vsaj pet milijonov evrov dodatne likvidnosti. Metalka Commerce pa naj bi želela hkrati odkupiti tudi 14-milijonsko terjatev SDH do podjetja, s katero je obremenjeno zemljišče tovarne, a za okoli 10 milijonov evrov manj od vrednosti terjatve.

Ker ima SDH terjatev polno zavarovano z zemljiščem, kar pomeni, da bi bil v primeru stečaja poplačan v celotni višini terjatve, upravljavec državnega premoženja takega pogoja ni mogel sprejeti. Taka poteza bi namreč pomenila oškodovanje SDH, za Metalko Commerce pa nedovoljeno državno pomoč.

SDH je tako tudi tokratni poskus zaključil brez prodaje. “Žal je tudi zadnji postopek prodaje pokazal, da na trgu ni investitorjev, ki bi bili pripravljeni prevzeti družbo, ne da bi bila pri tem kršena pravila državnih pomoči. Niti SDH niti država zaradi pravil Evropske unije (EU) nove državne pomoči družbi ne moreta odobriti, saj jo je družba že izkoristila v roku zadnjih desetih let,” so v SDH zapisali v sporočilu za javnost.

“Žal je tudi zadnji postopek prodaje pokazal, da na trgu ni investitorjev, ki bi bili pripravljeni prevzeti MLM, ne da bi bila pri tem kršena pravila državnih pomoči.”

Slovenski državni holding

Nov, malo drugačen poskus prodaje

Kaj zdaj, se bo verjetno danes vprašalo 350 delavcev Mariborske livarne Maribor, ki imajo delo, delajo celo v večih izmenah, dobivajo tudi signale uprave, da podjetje ima sklenjene pogodbe za naprej, zato le stežka razumejo, zakaj se za podjetje ne najde rešitev.

Na SDH pravijo, da bodo kljub neuspešni prodaji “v okviru svojih možnosti nadaljevali z izvajanjem razpoložljivih aktivnosti za podporo družbi ter objavili nov poziv za zbiranje interesa za nakup družb”.

Sledi torej nov poskus prodaje, v katerem bodo pogoji enaki kot v pravkar končanem postopku. Edina večja razlika bo po navedbah našega vira v tem, da SDH tokrat ne bo določil, koliko likvidnostnih sredstev bo moral kupec vplačati v podjetje (zdaj je želel pet milijonov evrov), temveč bodo interesenti v postopku sami povedali, koliko so pripravljeni dati.

SDH zagotavlja, da predloga za stečaj ne namerava dati. Kot smo pisali, pa se zdi, da bi lahko MLM bil blizu pogojev, ko bosta to po zakonu dolžna storiti uprava oziroma nadzorni svet.

Ambiciozni načrti, a jih ne dosežejo

Kot smo pisali, je revizijska družba BDO že v letnem poročilu za 2022, ki je bilo sicer objavljeno šele pred dobrim mesecem, opozorila na pomembno negotovost v zvezi z delujočim podjetjem – to pomeni, da so poslovni rezultati že konec leta 2022 vzbujali dvom, ali lahko podjetje nadaljuje poslovanje.

Kako je danes, je težko reči. Uprava, ki jo vodita Davor Šenija in Samo Iršič (oba sta sicer februarja odstopila, a imata štiri mesece odpovednega roka), trdi, da podjetje ima perspektivo in sklenjene pogodbe. V poslovnem načrtu za letos načrtuje 52 milijonov evrov prihodkov in milijon evrov dobička, kar so optimistični načrti glede na lanskih 40 milijonov prihodkov in petmilijonsko izgubo.

Vir z SDH pa opozori, da je imela podobne velikopotezne načrte uprava tudi v preteklih letih, a je analiza projekcij in dejanskih rezultatov za pretekla leta pokazala velika odstopanja. Razlog naj bi bil predvsem v tem, da uprava sklene pogodbe z avtomobilskimi proizvajalci, ki nominirajo velike količine, teh naročil pa potem ne realizirajo. “Gre za podjetja, ki imajo veliko pogajalsko moč in zlahka odpovedujejo naročila,” pravi sogovornik z SDH, “MLM pa se vsako nerealizirano naročilo pozna in ga pahne v rdeče. Podjetje zadnjih 10 let posluje z izgubo.”

V zadnjem sporočilu sicer uprava zapiše tudi, da podjetju grozi insolventnost, a po navedbah v sporočilu le zaradi neurejenega odnosa z SDH.

SDH ni edini upnik

Na SDH pa zadnje dni ponavljajo, da finančno podjetju ne morejo več pomagati. Edino orodje, ki ga imajo, ostaja moratorij na terjatve, ki jih MLM ne plačuje. Konec prihodnjega meseca zapade eno od posojil, a bo podjetje verjetno dobilo nov odlog do konca leta.

SDH lahko plačilo obveznosti odlaga, dokler je vrednost zavarovanja (torej zemljišča) večja od vrednosti terjatve, ki pa se s kopičenjem obresti povečuje. Ko bo presegla vrednost zavarovanja, bo SDH po zakonu primoran predlagati stečaj.

Kot že omenjeno, tega za zdaj ne načrtuje, a SDH tudi ni edini upnik; MLM ima obveznosti tudi do SID banke in Gorenjske banke. Čeprav bankama za razliko od SDH MLM plačuje obveznosti, naj bi Gorenjska banka nedavno od livarne zahtevala dodatna zavarovanja. Za zdaj po navedbah našega vira ni jasno, ali jih bo podjetje lahko dalo, saj ima obremenjeno že veliko večino svojega premoženja. Če bančnega pogoja ne bo izpolnil, obstaja tveganje, da predlog za stečaj poda banka.

Spor med upravo in nadzorniki

Uprava pa se je zaradi suma, da zamegljuje resnost finančne situacije podjetja, znašla tudi v navzkrižju z nadzorniki, ki jih vodi Saša Vergan iz SDH. Ta je prejšnji teden prekinila sejo nadzornikov, ker so ti ocenili, da uprava ni razkrila vseh podatkov o poslovanju podjetja v lanskem letu, na podlagi katerih bi nadzorniki lahko ocenili, ali podjetje morda že zdaj izpolnjuje zakonske pogoje za stečaj.

Nadzorni svet se bo znova sestal, ko bo uprava priskrbela dodatne podatke, nam je ta teden povedala Vergan.

Tako kaže, da se bo agonija podjetja – s tem pa tudi delavcev – za zdaj nadaljevala.