Politika zasebnosti

Tukaj pojasnjujemo, katere podatke zbiramo o vas in kako te podatke uporabljamo. S tem pravilnikom o zasebnosti vam posredujemo tudi druge pomembne informacije v zvezi z vašimi podatki, pa tudi glede iskanja komentarjev in komentiranja na portalu N1 info. Politika zasebnosti dopolnjuje pravila uporabe na tem portalu in jih spreminja v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov. Cilj tega je usklajevanje s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Upravljalec osebnih podatkov je Adria News Sarl iz Luksemburga s sedežem na naslovu 18, rue de Strasbourg, L-2560, reg. št. B 178 148, ki je lastnik kanala in licence za kanale N1 (v nadaljnjem besedilu: N1). 

N1 na portalu N1 info kot del funkcije pisanja komentarjev na spletnem mestu uporabnikom N1 omogoča, da na spletnih straneh dopuščajo komentarje z vsebinami, ki jih sami določijo, pod imenom ali psevdonimom, ki ga prav tako določijo sami. Zato v skladu z vašo pravico do svobode raziskovanja izbirate, katere in ali boste svoje osebne podatke dali na voljo javnosti in ali bomo vaše osebne podatke sploh imeli. Poleg teh informacij v zvezi s komentarji, ki jih javno objavite na našem portalu, zbiramo tudi čas in datum komentarja ter naslov IP, s katerega je bil komentar objavljen. 

Vse navedene podatke o vas zbiramo izključno z namenom, da omogočimo uporabo naše spletne strani in komentiranje novic. Z dostopom do spletnega mesta in s komentiranjem sprejemate Pogoje uporabe in to Politiko zasebnosti, ki so objavljeni na spletnem mestu. Poleg tega vaše podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, da bi odkrili in odpravili napake in tehnične težave, ki se lahko pojavijo v povezavi z iskanjem po spletnem mestu. Na enaki podlagi lahko obdelujemo tudi vaše podatke v primeru morebitne zlorabe računa, pa tudi, da preprečimo zlorabe v komentarjih. To vključuje tudi blokiranje komentarjev, ki kršijo naše Pogoje uporabe in relevantne predpise. Nazadnje lahko vaše podatke razkrijemo ali delimo s pristojnimi organi, če to od nas zahtevajo na podlagi zakona. Razkrijemo jih lahko tudi na podlagi zakonite, pisne, sodne ali druge odločbe državnega organa, ki lahko na podlagi ustreznih predpisov omogoči dostop do osebnih podatkov. 

Da bi vam omogočili nemoteno uporabo spletne strani, sodelujemo s posameznimi poslovnimi partnerji. Naše partnerje izbiramo glede na to, ali zagotavljajo zadostno raven jamstva glede varstva osebnih podatkov. V primerih, ko imamo partnerje zunaj EEA, vedno zahtevamo podpis pogodbe, ki določa, kako lahko naši partnerji dostopajo do vaših podatkov in kje morajo izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe v skladu s členom 46.2 (c) GDPR. Tudi v teh primerih in s takimi partnerji podpišemo Standarde pogodbene klavzule. Informacije o teh podjetjih in izvedenih zaščitnih ukrepih so na voljo na zahtevo na [email protected]. Informacije o zaščitnih ukrepih, ki smo jih sprejeli v zvezi z našimi IT in drugimi sistemi, dobite tako, da se obrnete na isti naslov. 

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oziroma onemogočili dostop do njih.  V zvezi z vašimi komentarji hranimo samo nekatere podatke, ki jih moramo v skladu z zakonodajo hraniti v obdobju, ki ga predpisuje kot minimalno obdobje hrambe. Ostaja pa besedilo komentarja ohranjeno v spletnem arhivu novic skupaj z besedilom novic.  

Naše spletno mesto vsebuje tako naše piškotke kot tudi piškotke tretjih oseb, ki vam omogočajo lažjo uporabo strani in krmarjenje po njej. Nekateri od teh piškotkov se uporabljajo tudi za analitiko, umeščanje določenih oglasov ali predlaganje določenih novic. Ko prvič obiščete spletno mesto, boste obveščeni o vseh piškotkih, ki jih uporabljamo, katere informacije jemljejo in za kakšne namene. Vsi piškotki so razvrščeni v naslednje kategorije: nujno potrebni za izboljšanje delovanja spletnega mesta, marketing, oglaševanje, statistika in drugi. Na našem spletnem mestu ni možno brskati ali ga uporabljati brez nujno potrebnih piškotkov. Za vse druge piškotke boste lahko sprejeli njihovo uporabo ali ne. Če ne sprejmete uporabe takšnih piškotkov, vam to ne bo preprečilo uporabe spletnega mesta, lahko pa vpliva na funkcionalnost njegove uporabe. Podrobnejše informacije najdete v našem Pravilniku o piškotkih, ki vam bo prikazan ob prvem obisku spletnega mesta in kjer lahko tudi prijavite posamezne nastavitve za nekatere kategorije piškotkov, ki niso potrebne (nujne). Če želite pregledati vprašalnik za izbiro piškotkov, ga odprite s klikom tukaj.

Kot uporabniki lahko zahtevate (i) izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanite z osebnimi podatki, ki jih o vas obdelujemo; (ii) popravek podatkov v primerih, ko menite, da osebni podatki,  ki jih obdelujemo niso pravilni; in (iii) izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želite, da prenehamo oziroma omejimo obdelavo vseh ali dela vaših osebnih podatkov. Poleg tega lahko (i) ugovarjate obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja, (ii) in (ii) uveljavljate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. 

Vsa vprašanja in zahteve v zvezi z vašimi podatki lahko postavite naši pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov:[email protected]. 

V vsakem trenutku lahko vložite pritožbo glede obdelovanja vaših osebnih podatkov tako nacionalnim organom za zaščito osebnih podatkov v vaši državi (Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si), kot tudi regulativnemu organu za varstvo osebnih podatkov v Luksemburgu. 

Pri zagotavljanju storitev zahtevamo le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev oziroma za sklenitev pogodbenega razmerja za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih ne moremo pridobiti, lahko zavrnemo sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopimo. Uporabniki nam lahko posredujejo tudi druge, dodatne podatke. 

Avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju portala N1 info bomo uporabljali le, če bomo za to pridobili soglasje uporabnika (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika). 

N1 si pridržuje pravico do spremembe ali spreminjanja te Politike zasebnosti. N1 lahko uporabnike o pomembnih spremembah in dopolnitvah obvešča prek elektronske pošte ali z objavo na portalu. Z uporabo katere koli vsebine na portalu N1 info se šteje, da poznate najnovejša pravila o pogojih uporabe in politiki zasebnosti. 

Ta pravilnik o zasebnosti velja od maja 2021.