Dan D za MLM, ki upa na kupca: na kocki več sto delovnih mest

Posel Andreja Lončar 21. marca, 2024 05.30
featured image

Slovenski državni holding (SDH) naj bi danes ali jutri sporočil, ali ima kupca za mariborsko livarno MLM. Pogledali smo, kakšni so možni scenariji.

21. marca, 2024 05.30

Slovenski državni holding (SDH) še čaka na morebitne zavezujoče ponudbe za nakup Mariborske livarne Maribor (MLM), katere preživetje je v primeru neuspelega poskusa prodaje pod vprašajem.

SDH je pripravljen družbo prodati za en evro, če kupec livarni zagotovi vsaj pet milijonov evrov dodatne likvidnosti, od tega najmanj dva milijona evrov z dokapitalizacijo.

Neuradno se pričakuje ponudba Metalke Commerce, ki je uradno v lasti hrvaškega državljana Slavena Vukovića. Ta pa naj bi bil po nekaterih informacijah povezan s slovenskim poslovnežem Marjanom Pišljarjem. Med nadzorniki podjetja je tudi Špela Pišljar.

V Metalki Commerce nam ta teden niso odgovorili, ali so oddali zavezujočo ponudbo, prejema nam niso potrdili niti v SDH. “O rezultatu prodajnega postopka bo SDH javnost obvestil, prav tako o nadaljnjih upravljalskih aktivnostih v družbi MLM,” so nam povedali v upravljalcu državnega premoženja. Neuradno naj bi bil razplet te faze prodajnega postopka znan danes ali jutri.

Na kocki

“Poslovanje družbe je slabo, že daljše obdobje posluje z izgubo, ki se zadnji dve leti še povečuje,” o MLM povedo na SDH, ki je lastnik in največji upnik prezadolženega podjetja. Dodajo, da je livarna v zadnjih treh letih ustvarila za več kot deset milijonov evrov čiste izgube.

Revizijska družba BDO je že v letnem poročilu za 2022, ki je bilo sicer objavljeno šele pred dobrim mesecem, opozorila na pomembno negotovost v zvezi z delujočim podjetjem – to pomeni, da so poslovni rezultati vzbujali dvom, ali lahko podjetje nadaljuje poslovanje.

Na drugi strani je še v letu 2022 po navedbah v letnem poročilu livarna delala za priznane avtomobilske proizvajalce, kot so Volkswagen, Ford, Audi, Škoda, Jaguar, Land Rover, Volvo.

Izdelki MLM so bili leta 2022 prisotni v avtomobilih znamk Volkswagen, Ford, Audi, Škoda, Jaguar, Land Rover, Volvo.

Tveganje stečaja

Kaj bo, če kupca ne bo, za zdaj ni jasno. Februarja sta odstopila oba člana uprave, Davor Šenija in Samo Iršič, ki jima zdaj teče štirimesečni odpovedni rok. Prva nadzornica Saša Vergan, sicer zaposlena na SDH, je za Forbes Slovenija povedala, da aktivno iščejo ekipo, ki bi ju nasledila.

Nedavno pa so se pojavila namigovanja, da bi lahko SDH, ki je največji upnik mariborske livarne, družbo poslal v stečaj. Upravljalec državnega premoženja, ki ga vodi Žiga Debeljak, je odgovarjal, da zahtevka do zdaj ni podal. Čeprav MLM že dalj časa ni sposobna poravnavati obveznosti do lastnika, jih je ta z namenom podpore nadaljnjemu poslovanju družbe doslej vedno reprogramiral.

Je pa SDH hkrati opozoril, da sta tako uprava kot tudi nadzorni svet zavezana k spoštovanju določil insolvenčne zakonodaje. Tu pojasnimo, da je poslovodstvo stečaj po zakonu dolžno predlagati, če ugotovi, da je podjetje trajneje nelikvidno oziroma dolgoročno plačilno nesposobno. Če vodstvo stečaja ne predlaga ali s tem predolgo odlaša, je lahko tudi osebno odškodninsko odgovorno, če se zaradi tega možnosti za vsaj delno poplačilo upnikov poslabšajo.

Žiga Debeljak, SDH
SDH Žige Debeljaka pravi, da v primeru propadlega poskusa prodaje MLM ne more več pomagati; kakšna bo torej usoda podjetja? (Foto: Žiga Živulovič jr./Bobo)

Industrija, ki bi jo veljalo negovati

Je pa vseeno tako med predstavniki kupcev, ki v pogajanjih s SDH niso bili uspešni, kot tudi v političnem vrhu in med delavci slišati mnenje, da SDH ni prav zainteresiran za reševanje podjetja. Sogovorniki na SDH te očitke zavračajo in pravijo, da je MLM zadnja leta finančno močno pomagal (več o tem v nadaljevanju), a podjetje kljub temu ni splezalo na zeleno vejo.

Eden od teh, ki ocenjujejo, da se SDH ni pretirano trudil, je Igor Štemberger iz borzne hiše Ilirika, ki je zastopal nemški sklad Mutares, ko se je ta zanimal za MLM. Sklad je od predlani lastnik Cimosa, pozneje pa se je zelo zanimal tudi za MLM, a s SDH ni našel skupnega jezika. Po navedbah SDH naj bi bil razlog v tem, da je sklad prevzem pogojeval z večmilijonsko nepovratno državno pomočjo, ki pa je država zaradi evropskih omejitev ne more dati.

Štemberger meni, da je bila to izgubljena priložnost za rešitev livarne, za katero bi se po njegovem morali močneje boriti. “MLM ima – predvidevam, da tudi zaradi preteklih slabih poslovnih odločitev – danes težave, še vedno pa podjetje ima naročila, ima trg. Poleg tega gre za dejavnost in kadre z znanji, ki bi jih veljalo negovati, še posebej v luči potreb, ki se nakazujejo, denimo na obrambnem področju. Teh znanj ne pridobiš čez noč,” nam je dejal.

Špekulacije o nepremičninskih interesih

Četudi bo MLM pristala v portfelju Metalke Commerce, to za proizvodno podjetje ne pomeni nujno rešitve zapletene poslovne situacije. Metalka Commerce je v prvi vrsti nepremičninsko podjetje.

V MLM pa se že dlje časa širijo govorice, da tako SDH kot tudi morebitni interesenti vrednost naložbe v MLM vidijo predvsem v njegovem zemljišču ob Dravi, s katerim ima SDH danes zavarovano svojo terjatev. Državni upravljalec je v okviru prodajnega postopka zainteresiranim kupcem ponudil, da nepremičnine odkupi z namenom finančne razbremenitve družbe za ceno 10,9 milijona evrov (na toliko je uradno ocenjena), če bi kupec tako želel. Zagotavlja pa, da “v zvezi z nepremičninami MLM nima nikakršnih načrtov”.

Špekulacije o nepremičninskih interesih na lokaciji ob Dravi je dodatno okrepila poteza mariborske občine, ki je v predlogu sprememb občinskega prostorskega načrta, objavljenem maja 2022, predlagala širitev namenske rabe tega zemljišča na centralne dejavnosti – kar pa pomeni, da bi bila tu dovoljena tudi stanovanjska gradnja.

V MLM so se takrat ostro odzvali na predlog občine in ocenili celo, da bi to onemogočilo izvedbo investicij na zemljišču podjetja. “Nasprotujemo kakršnikoli namenski rabi, ki zavira investicije, razvoj in poslovanje naše družbe,” so navedli v pripombah po javni razgrnitvi. In še, da so “kakršnikoli posegi občine v pravice in možnosti MLM do izvajanja njene proizvodne dejavnosti tudi v prihodnje nedopustni”.

Občina je v odzivu potem navedla, da bo pripombe podjetja “delno upoštevala”, ni pa jasno, na kakšen način in v kateri fazi je priprava prostorskega načrta zdaj. Z občine nam od ponedeljka na to vprašanje niso odgovorili.

Pomoči, posojila, reprogrami

SDH je, da bi ovrgel očitke o neukrepanju, objavil tudi podatke, koliko je do zdaj vložil v podjetje. Tako je najprej družbo dokapitaliziral s konverzijo terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v kapital v višini 28,6 milijona evrov, pozneje je zagotovil še 16 milijonov likvidnostnih sredstev. Lani je dvakrat potrdil poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, najprej z 11,3 milijona evrov na 6,2 milijona evrov, nato pa še na 1,4 milijona evrov. Na ta način je podjetje pokrivalo izgube v času od začetka leta 2022 do lanskega avgusta.

Poleg tega je SDH večkrat reprogramiral terjatve do MLM in s tem podaljšal rok odplačila. Trenutni rok je do konca tega leta.

MLM je že leta 2015 prejel tudi 5,1 milijona evrov državne pomoči za prestrukturiranje (s soglasjem Evropske komisije), še dodaten milijon evrov pa v času epidemije covida in energetske krize.