Dobra novica: enkrat višje subvencije za energetsko obnovo stavb

Zeleni prehod Bojana Humar 20. marca, 2024 11.29
featured image

Objavljen je razpis za nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko obnovo stavb z najmanj tremi deli. Koliko denarja lahko dobite?

20. marca, 2024 11.29

Eko sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko obnovo stavb s tremi ali več posameznimi deli. Poziv prinaša bistveno višje spodbude, poleg tega pa so vključene tudi olajšave za manjše večstanovanjske stavbe. Prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka so tudi po novem pozivu upravičeni do 100-odstotnega subvencioniranja njihovega deleža v naložbi.

Nov javni poziv namenja sedem milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli, in sicer za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal in strehe ter za optimizacijo sistema ogrevanja.

Na novem javnem pozivu bodo za lastnike, solastnike in etažne lastnike nepovratne spodbude enkrat višje v primerjavi s prejšnjim pozivom in bodo znašale do 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, sporočajo iz Eko sklada.

Koliko lahko dobite za posamezen ukrep

– toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu: po novem bo višina spodbude do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 evrov na kvadratni meter (prej je bila 20 odstotkov oziroma 18 evrov na kvadratni meter).

– toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju: po novem bo višina spodbude do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 20 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije poševne strehe ali stropa (prej je bila 20 odstotkov oziroma 18 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije ravne strehe oziroma 12 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije poševne strehe ali stropa).

– toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kleti: po novem bo višina spodbude do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 20 evrov na kvadratni meter (prej 20 odstotkov oziroma 12 evrov na kvadratni meter).

– optimizacija sistema ogrevanja: po novem bo višina spodbude do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 70 evrov na ogrevalo (prej je bila 20 odstotkov oziroma 40 evrov na ogrevalo).