Kako kritično je stanje v mariborskem MLM, ki zaposluje 350 ljudi?

Posel Andreja Lončar 13. marca, 2024 17.41 > 13. marca, 2024 17.42
featured image

Predstavnik Slovenskega državnega holding (SDH) Matej Pirc je danes v Mariboru nadzornemu svetu in tudi nekaterim predstavnikom delavcev mariborske livarne pojasnjeval, kaj bo s podjetjem s 350 zaposlenimi.

13. marca, 2024 17.41 > 13. marca, 2024 17.42

Časnik Večer je pred dnevi poročal, da želi državni lastnik, Slovenski državni holding (SDH), Mariborsko livarno Maribor (MLM) s 350 zaposlenimi poslati v stečaj, kar je vznemirilo zaposlene, sindikate in lokalno skupnost.

SDH to zanika, nadaljuje s prodajnim postopkom, odhajajoči upravi pa očita, da ovira jasno razpravo o finančnem stanju podjetja, ki naj bi bilo slabo.

Tako je danes na seji nadzornega sveta, kot nam je povedal eden od prisotnih, Matej Pirc – ta je v SDH zadolžen za MLM – predstavil prodajni postopek MLM. Na seji so bili poleg nadzornikov tudi predstavniki sindikatov in sveta delavcev. Ključno sporočilo naj bi bilo, da SDH do prihodnjega tedna pričakuje zavezujočo ponudbo, kar je upravljavec državnega premoženja ta teden že komuniciral.

Pozna objava podatkov o poslovanju

Da je v MLM, ki je zdaj že dolga leta v dolžniških težavah, nekaj narobe, kaže že dinamika objav finančnih izkazov. Šele v začetku letošnjega februarja so namreč objavili revidirano letno poročilo za leto 2022, ki bi ga morali po pravilih predložiti že do 1. septembra lani.

Poročilo navaja, da je podjetje predlani sicer ustvarilo 40,8 milijona evrov prihodkov, dober milijon evrov manj kot v letu pred tem (42,1 milijona evrov), čista izguba pa je znašala okoli štiri milijone evrov, približno dvakrat toliko kot v 2021 (2,1 milijona evrov).

Podjetje je leto 2022 zaključilo z 22,5 milijona evrov (finančnih in poslovnih) obveznosti, okoli štiri milijone evrov več kot leto prej. Največji upnik je bil takrat lastnik livarne, SDH, MLM mu je dolgoval devet milijonov evrov.

Vodstvo je v poročilu ocenjevalo, da je izpostavljenost tveganju plačilne sposobnosti visoka.

Revizorjevi zadržki

Revizor pa je na poročilo za leto 2022 podal mnenje s pridržkom. Kot je navedeno v poročilu, je razlog v tem, da uprava revizorju ni poročala o metodologiji vrednotenja zalog, zaradi česar revizor ni mogel preveriti ustreznosti vrednosti zalog. Prav tako je uprava po ugotovitvah revizorja knjižila dogodke brez ustreznih knjigovodskih listin, zaradi česar so odhodki za 834 tisoč evrov prenizki.

V dneh po objavi poročila za 2022 je sledil odstop predsednika uprave Davorja Šenije in člana uprave Sama Iršiča. Na skupščini sredi februarja pa je SDH Žige Debeljaka kot edini lastnik od uprave zahteval dodatna pojasnila glede ugotovitev revizorja. Ne upravi ne nadzornemu svetu SDH ni podelil razrešnice za leto 2022.

Šenija in Iršič sta sicer še na položaju, saj jima teče odpovedni rok. Postopki za imenovanje nove uprave pa še niso stekli.

Predsednik uprave SDH Žiga Debeljak
SDH Žige Debeljaka zahteva dodatna pojasnila uprave o poslovanju livarne in zatrjuje, da je ne namerava poslati v stečaj (Foto: Žiga Živulović Jr./BOBO)

Uprava vidi tako, lastnik drugače

Kako je MLM posloval lani, še ni jasno. Po neuradnih podatkih so se sicer v MLM z glavnimi kupci dogovorili za izboljšane pogoje prodaje (dvig proizvodnih cen, vnaprejšnje financiranje proizvodnje), je poročala STA, kljub temu pa naj bi bil lanski promet za približno četrtino nižji od načrtovanega.

V upravi zagotavljajo, da v zadnjega pol leta poslujejo nad zastavljenimi načrti, nimajo blokiranega nobenega računa, poplačujejo svoje obveznosti in zmanjšujejo zadolženost do dobaviteljev, je v torek poročal časnik Večer.

SDH pa ocenjuje, da podjetje posluje slabo. Včeraj je med drugim sporočil, da je MLM samo v zadnjih treh letih ustvaril za več kot deset milijonov evrov čiste izgube.

Dvomi tudi med nadzorniki

O (nerevidiranih) rezultatih za lansko leto bi danes moral razpravljati nadzorni svet, a je prva nadzornica Saša Vergan Klabjan iz SDH pred sejo (ta se je začela ob 16.30) za STA dejala, da uprava nadzornemu svetu ni dostavila ustreznega gradiva o lanskem nerevidiranem poslovanju MLM.

“Gradivo, ki nam ga je zagotovila uprava, je pomanjkljivo in preveč nezadostno, da bi se lahko tokrat odločali o solventnosti oziroma insolventnosti družbe,” je za STA navedla Vergan Klabjan.

Ker je bil nadzorni svet nezadovoljen s predstavljenim gradivom uprave, so sejo po treh urah prekinili in zahtevali dostavo dodatnega gradiva v sedmih dneh.

Kot uvodoma povedano, pa so razpravljali o prihodnosti podjetja v luči morebitne prodaje.

Dogajanje naj bi sejalo dvom tudi med nadzorniki. Tu kapital poleg Vergan Klabjan zastopata še svetovalec uprave Gen-I Tomaž Slana (torej nekdanji sodelavec predsednika vlade Roberta Goloba) in Karla Pinter z gospodarskega ministrstva. Tega vodi Matjaž Han iz koalicijske SD, katere lokalni odbor je včeraj pisal Debeljaku in izrazil skrb v zvezi z dogajanjem v MLM. Predstavnika zaposlenih Jožef Vuzem in Boris Mušič naj bi podpirala stališča uprave.

Politika vihala nos, zdaj se zanima le še Pišljar

Olja na ogenj dogajanju v livarni je prililo nedavno poročanje Večera, da naj bi lastnik želel MLM poslati v stečaj. Na SDH so to zanikali in poudarili, da se nadaljuje prodaja podjetja.

SDH kot edini lastnik livarne je lani dvakrat potrdil poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, in sicer najprej z 11,3 milijona evrov na 6,2 milijona evrov in nato na 1,4 milijona evrov, s čimer so pokrivali izgube, ki so nastale v letu 2022 in lani do avgusta.

MLM je tudi prejel več državnih pomoči. V SDH zdaj pojasnjujejo, da zaradi evropskih pravil o državnih pomočeh nimajo več možnosti za finančno podporo družbi.

Pred meseci so sprožili prodajni postopek. SDH je včeraj zatrdil, da prihodnji teden pričakuje eno zavezujočo ponudbo. Šlo naj bi za Metalko Commerce v lasti poslovneža Marjana Pišljarja.

Spomnimo, da je DUTB (preden je bila pripojena k SDH) MLM že večkrat poskušala prodati. Nazadnje je sindikat nasprotoval prodaji v strahu, da bi ga kupili špekulanti, ki bi jih zanimalo samo zemljišče. V času prodaje sta postopek kritično ocenjevala tudi delavski minister Luka Mesec iz Levice in gospodarski minister Matjaž Han iz SD. Nazadnje je DUTB prodajni postopek ustavila – uradno zato, ker “ponudba strateškega investitorja ni ustrezala pričakovanjem slabe banke”. Mesec je nato napovedoval, da bo delavcem predstavil možnosti za odkup, česar pa po dostopnih informacijah ni nikoli uresničil.