Kako napreduje naložba, ki bo Lendavi prinesla 300 delovnih mest

Posel Andreja Lončar 5. marca, 2024 05.30
featured image

Lek, ki ga vodi Robert Ljoljo, je v pričakovanju integralnega gradbenega dovoljenja in računa, da bo že prihodnji mesec začel drugo, osrednjo fazo 400-milijonske naložbe – gradnjo proizvodnega objekta.

5. marca, 2024 05.30

V Lendavi, kjer že stoji največji obrat skupine Sandoz za pakiranje trdnih farmacevtskih izdelkov, tu pa skupina proizvaja tudi učinkovine za svoj najbolje prodajan širokospektralni antibiotik Amoksiklav, od decembra brnijo gradbeni stroji.

Takrat se je namreč začela gradnja prvega od treh objektov v okviru nove naložbe farmacevtske skupine Sandoz pri nas, ki naj bi pod črto dosegla vsaj 400 milijonov dolarjev (po trenutnem tečaju 370 milijonov evrov).

Med 50 in 55 milijonov evrov bo po napovedi vladajočih prispevala država. Kot je poročal Vestnik, ki je pridobil memorandum, sklenjen med podjetjem in državo, bo subvencija izplačana v obliki investicijskih spodbud za vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, davčnih olajšav za zaposlovanje, vlaganja v razvoj in raziskave ter inovacije in izvedbo investicij.

Triletni projekt

Zdaj je v gradnji prvi objekt, ki bo namenjen proizvodnji energentov za obstoječo proizvodnjo v Lendavi, pa tudi za potrebe centra za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, ki ga nameravajo zgraditi v drugi fazi projekta.

Ta naj bi se po trenutni časovnici začela aprila letos. Kot so nam povedali v Leku, so že oddali vlogo za integralno gradbeno dovoljenje, ki ga pričakujejo v kratkem. Proizvodni objekt bo meril 34 tisoč kvadratnih metrov, v njem bodo proizvodne linije, polnilna območja, pakirnica, laboratoriji in pisarniški prostori.

Tretja faza pa je gradnja skladišča s podzemno povezavo do proizvodnega obrata. Naložba na skupno 40 tisoč kvadratnih metrih naj bi bila zaokrožena do konca leta 2026, ko naj bi stekla proizvodnja učinkovin.

Delo tudi lokalcem

Da se z naložbo veliko ukvarjajo tudi na občini, pove župan Lendave Janez Magyar. “Investitorju gremo na roke s proaktivnim pristopom. Ko se je vse začelo, sem imenoval posebnega skrbnika za Sandoz, ki na občinski upravi skrbi za promptno reševanje in pripravo dokumentacije.”

Trenutno se dogovarjajo za prestavitev dovozne ceste, pravi Magyar in poudari, da tudi lokalna skupnost z odobravanjem sprejema to naložbo. “Posel gradnje je med drugim dobil murskosoboški SGP Pomgrad, sodelujejo tudi domači podizvajalci, kar nas zelo veseli,” pove župan.

Tu omenimo, da je Pomgrad, ki bo za Lek gradil proizvodni objekt, v preteklosti že veliko sodeloval z Lekom. Med drugim je leta 2015 zanj gradil skladišče.

V Lendavi, kjer že stoji obrat skupine Sandoz, Lek gradi prvi objekt. Ta bo namenjen proizvodnji energentov za obstoječo proizvodnjo v Lendavi, pa tudi za potrebe centra za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, ki ga bodo začeli graditi v kratkem. (Foto: Spletna stran Leka)

Velik potencial

Naložba v Lendavi je največja neposredna tuja naložba v Sloveniji, strateškega pomena pa je tudi za Sandoz, ki želi postati vodilno farmacevtsko podjetje v svetu za podobna biološka zdravila, pravijo v Leku. “Načrtujemo, da bomo v Lendavi vzpostavili najbolj učinkovito proizvodnjo učinkovin za biološka zdravila v Evropi, s čimer se bo še okrepila vloga Slovenije na tem hitro rastočem farmacevtskem področju,” pravijo v Sandozu.

Sandoz danes trži osem podobnih bioloških zdravil, 25 jih ima v naboru izdelkov, na osnovi makroekonomskih gibanj in projekcij potreb po zdravljenju bolnikov pa računa na strmo rast globalnega povpraševanja po podobnih bioloških zdravilih; z 29 milijard evrov v letu 2022 na 111 milijard evrov do leta 2031.

Eden od razlogov je ta, da do leta 2030 prenehajo patenti za okoli 120 bioloških zdravil, to pa odpira vrata za podobna biološka zdravila, ki lahko bolnikom omogočijo dostopnejše zdravljenje in prispevajo k vzdržnosti zdravstvenih sistemov.

Nepremičninski izziv

Lendavi, kjer Lek pod vodstvom Roberta Ljolja zdaj zaposluje približno 800 ljudi, naj bi naložba prinesla še 300 delovnih mest za strokovnjake z različnih področij, kot so farmacija, kemija, biokemija, informacijske tehnologije (IT), inženiring in avtomatizacija procesov.

Nemogoče je pričakovati, da bo toliko delovne sile v lokalnem okolju, pravi Magyar, ki zato pričakuje povečan priliv delovnih migrantov – tudi iz Madžarske in Hrvaške. Kot pravi, so v mestu tega sicer vajeni, saj je do pred nekaj leti tu delovala Nafta Lendava, ki je inženirje že takrat uvažala iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine.

Župan Lendave Janez Magyar: “Ko se je vse začelo, sem imenoval posebnega skrbnika za Sandoz, ki na občinski upravi skrbi za promptno reševanje in pripravo dokumentacije.” (Foto: Luka Dakskobler/BOBO)

Občina razmišlja tudi, kako zagotoviti zadosti stanovanj in ustrezno kakovost življenjskega okolja, da bi se kdo sem tudi priselil. Z republiškim stanovanjskim skladom so med drugim leta 2021 sklenili pogodbo o prodaji zemljišča, na katerem bo sklad gradil najemniška stanovanja.

Po navedbah na spletni strani sklad v prvi fazi načrtuje gradnjo manjšega števila, 38 stanovanj. Zdaj čaka na gradbeno dovoljenje, graditi naj bi začel še letos, končal pa bo predvidoma prihodnje leto. Po letu 2025 bi lahko sklad zgradil še enkrat toliko stanovanj, skupno torej 76.

Na Prevaljah z 200 na sedem zaposlenih

Medtem ko v Lendavi vlaga, je Lek tik pred božičem zaprl proizvodnjo na Prevaljah. Odpovedi je prejelo 190 zaposlenih, so takrat poročale lokalne Koroške novice. Za potrebe zagotavljanja analiz stabilnosti in kontravzorcev prevaljskih izdelkov pa je Lek tam ohranil analitski laboratorij, ki bo v zmanjšanem obsegu – s predvidoma sedmimi zaposlenimi – deloval še štiri leta.

Tudi sicer v Leku poudarjajo, da zaustavitev same proizvodnje še ne pomeni konec aktivnosti na lokaciji, te bodo potekale predvidoma do konca prvega četrtletja. Kaj bodo naredili z nepremičnino in opremo, za zdaj ne razkrivajo.

Od zdaj bo Sandoz antibiotike proizvajal na svojih drugih strateških lokacijah, tudi v Avstriji, pravijo. Zaprtje obrata na Prevaljah je tako prišlo dober mesec dni po tem, ko je Sandoz končal 150-milijonsko naložbo v mestu Kundl na Tirolskem (tretjino je primaknila avstrijska država).