Kje je denar za nakup ali predelavo vozil, ki bodo okolju prijaznejša

Zeleni prehod Aljoša Črnko 4. marca, 2024 10.05 > 4. marca, 2024 10.07
featured image

Prihajajo subvencije zeleno prevozništvo v cestnem prometu. Na voljo bodo nepovratna sredstva za nakup, predelavo ali nadgradnjo tovornih vozil in avtobusov.

4. marca, 2024 10.05 > 4. marca, 2024 10.07

Izvajalka javnega poziva Sklada za podnebne spremembe je družba Borzen. Ta je zdaj omogočila oddajo elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik. Prav tako je mogoče dobiti sredstva za nadgradnjo tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora, piše na spletnih straneh vlade.

Kot so pojasnili, so nepovratna finančna sredstva za spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu, podporni ukrep Sklada za podnebne spremembe. S tem si država na področju varstva okolja prizadeva za zmanjšanje vplivov iz prometa, “tako na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov kot onesnaževal zunanjega zraka iz prometa”.

Časa do maja in oktobra

Za sklop A bo namenjenih 150.000 evrov. V to spada nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Vloge v omenjenem sklopu sprejemajo od 4. marca od 8. ure dalje do 30. oktobra 2024, do vključno 12. ure.

Več denarja bo medtem namenjenega za sklop B (5.850.000 evrov), ki zajema nadgradnjo tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora. Vloge v sklopu B sprejemajo od 4. marca 2024 od 8. ure dalje do 6. maja 2024, do vključno 12. ure.

Na vladnem portalu piše še, da oddane vloge obravnavajo po vrstnem redu prejema vlog. Odločbe za sklop A izdajajo sproti, vloge v sklopu B pa bodo izdane po prejemu in obravnavi vseh vlog, najkasneje do 30. junija 2024.