Država v sporu z najbogatejšim Slovencem stopila korak nazaj

Novice Andreja Lončar 1. marca, 2024 09.03
featured image

Napetosti med večinskim lastnikom KS naložb Igorjem Lahom in manjšinskim delničarjem, državno Kapitalsko družbo (Kad), so se vsaj navzven malo polegle.

1. marca, 2024 09.03

Kapitalska družba (Kad) je umaknila eno od dveh tožb zoper KS naložbe, ki ju je sprožila zaradi prenosa petinskega deleža v nepremičninskem skladu Ceeref s hčerinske družbe KS naložb na švicarsko družbo v lasti Igorja Laha.

Za kaj gre? Lah je nepremičninski sklad Ceeref, ki ima v lasti mnogo nepremičnin in gradbenih projektov po Sloveniji, do predlani obvladoval prek podjetja G.I. Dakota Investments v lasti finančnega holdinga KS naložbe. Nato pa je z dvema posloma, v avgustu predlani in februarju lani, slabih 22 odstotkov podjetja Ceeref prenesel na svoje švicarsko podjetje Gabbiano Asset management, ki je tudi posredni lastnik KS naložb.

To pa je lani zmotilo Kad, ki je lastnik slabih osmih odstotkov KS naložb postal leta 2021, ob ukinitvi registrskih računov Centralne klirinško depotne družbe (KDD). Kad je zatrjeval, da obstaja sum, da je prišlo pri prenosu deleža na Lahovo švicarsko podjetje “do nepoštenosti in negospodarnih ravnanj, in sicer med osebami, ki so povezane z večinskim delničarjem KS naložbe”. To pa je posredno Igor Lah.

“Umetno ustvarjena zgodba”

Ko je Lah konec lanskega leta želel izvesti dekapitalizacijo KS naložb, je Kad zaradi omenjenega suma oškodovanja dosegel sodno zadržanje z navedbo, da želi pred njeno izvedbo preveriti, ali je bilo podjetje oškodovano pri prodaji deleža švicarski družbi Gabbiano Asset Management.

Hkrati pa je Kad vložil tudi tožbo, ker naj mu KS naložbe ne bi dale podatkov, potrebnih za cenitev deleža in ugotavljanje morebitnega oškodovanja.

To dogajanje je bilo del razloga, da je Igor Lah januarja za Forbes Slovenija dal svoj prvi intervju po letu 2009. “Dokumentov, ki jih je želel Kad pridobiti, družba KS naložbe nima in jih zato tudi ne more izročiti, kar na Kadu dobro vedo,” je dejal in ocenil, da je zgodba “umetno ustvarjena”.

“Kad želi dobiti dokument, do katerega zakonsko ni upravičen in ki ga KS naložbe nimajo. Morda je kak drug razlog, da se pri tem vztraja, tako da se moje ime v zadnjih časih lahko večkrat omenja v medijih,” je namignil Lah in na vprašanje, kakšen bi ta razlog lahko bil, dejal, da se je v medijih začel pojavljati, ko je država začela govoriti o konsolidaciji lastništva v elektrodistribucijskih podjetjih (EDP).

Spomnimo, da smo na N1 obširno poročali o vladnih načrtih, da vsaj 185 milijonov evrov nameni za poplačilo malih delničarjev v elektrodistribucijah. Največji delničar distribucij je prav Lah. A načrti o izplačilu, pri katerih je v oči bodlo netransparentno proračunsko načrtovanje, so po avgustovskih poplavah zvodeneli.

Dobili, kar so želeli

Ta teden pa so KS naložbe sporočile, da je Kad umaknil tožbo zaradi neposredovanja podatkov. Na Kadu so nam pojasnili, da zato, ker je družba dobila informacije, ki jih je zahtevala (od koga, ni znano), s tem pa “nadaljevanje postopka ni bilo več smiselno”.

Za zdaj pa še ni jasno, ali bo Kad še naprej vztrajal tudi, da je pri prenosu deleža prišlo do oškodovanja. Kot pravijo, zdaj prejete informacije še preučujejo.