Četrt milijarde za zeleni prehod: kaj bo na voljo v prvem polletju

Zeleni prehod Andreja Lončar 3. februarja, 2024 05.30
featured image

Država bo razdelila na milijone subvencij za sončne elektrarne, električna vozila za osebno rabo in javni potniški promet, polnilno infrastrukturo, energetsko prenovo javnih stavb, energetsko revna gospodinjstva ...

3. februarja, 2024 05.30

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Borzen, Eko sklad, Agencija za energijo. To je četverica javnih institucij, ki državljanom, podjetjem in javnim ustanovam delijo milijonske spodbude za tako imenovani zeleni prehod.

Pogledali smo, kateri razpisi prihajajo v prihodnjih mesecih.

Zelena energija: 114 milijoni evrov

Že v kratkem bo ministrstvo objavilo 50-milijonski razpis za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije. Podpore bodo za hidroelektrarne, geotermalno energijo ali sončne elektrarne na javnih stavbah. Vir financiranja je načrt za okrevanje in odpornost, na razpis pa se bodo lahko v primeru hidroelektrarn in geotermije prijavili espeji, podjetja, zadruge, za sončne elektrarne pa občine ali konzorciji občin.

Pri subvencijah za sončne elektrarne za gospodinjstva je konec novembra prišlo do pomembne spremembe: odločanje o subvencijah se je z Eko sklada preselilo na Borzen. Ta bo predvidoma marca objavil nov, 14-milijonski javni poziv za sončne elektrarne. Na tega se bodo lahko prijavili tudi tisti, ki bodo sončno elektrarno priklopili med novembrom in datumom objave razpisa. Pristojni obljubljajo, da bo zdaj vloge obravnavali hitreje, saj jih bodo prosilci lahko oddali v digitalni obliki prek aplikacije, ki “bo uporabnikom prijazna in bo omogočala ažurno in hitro obdelavo podatkov”.

Borzen pa pripravlja tudi razpis za subvencioniranje hranilnikov energije za tista gospodinjstva, ki že imajo sončno elektrarno, in naj bi bil objavljen v dveh mesecih. “Ukrep bo financiran iz sredstev centra za podpore, kamor se stekajo sredstva, zbrana iz prispevka OVE in SPTE, ki ga plačujemo vsi odjemalci energije. Končna višina sredstev za razpis še ni določena, prav tako ne končna višina subvencij za hranilnike. Bo pa ta razpis zgolj za fizične osebe,” pravijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Agencija za energijo je decembra objavila 10 milijonov evrov vreden javni poziv za projekte proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom (razen za naprave na zemeljski plin). Za električno energijo, proizvedeno v izvedenih napravah iz izbranih projektov, bodo proizvajalci lahko pridobili podporo. Prijava projektov je mogoča do 26. februarja.

Še en velik razpis za obnovljive vire sicer prihaja konec leta: decembra bo ministrstvo odprlo 82-milijonski razpis za spodbujanje postavitev sončnih in vetrnih elektrarn. Nanj se bodo lahko prijavili tako posamezniki kot podjetja, javni sektor, gospodinjstva, občine, zadruge, zavodi.

Borzen, ki je od Eko sklada prevzel upravljanje subvencij za sončne elektrarne, bo predvidoma marca objavil 14-milijonski javni poziv za sončne elektrarne. Pripravlja pa tudi razpis za subvencioniranje hranilnikov energije za gospodinjstva, ki že imajo sončno elektrarno.

Marca prihajata še dva razpisa, vredna po 20 milijonov evrov. Podjetjem, zadrugam, javnim komunalnim podjetjem bo država sofinancirala prestrukturiranje daljinskih sistemov na obnovljive vire energije (OVE), ki vključujejo uporabo novih tehnologij. Drugi 20-milijonski razpis pa bo namenjen elektrodistribucijam za nadgradnjo srednjenapetostnega omrežja. Oba razpisa sta financirana iz načrta za okrevanje in odpornost.

Trajnostna mobilnost: 83 milijonov evrov

Slovenija ima enega glavnih izzivov na področju razogljičenja prometa. Tako ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pripravlja več razpisov, ki naj bi spodbudili trajnostno mobilnost. Skupna vrednost je 83 milijonov evrov.

Marca bo objavljen 15-milijonski javni poziv za sofinanciranje nakupa električnih vozil. Po podatkih ministrstva se bodo nanj lahko prijavili tako prebivalci kot podjetja. Vir financiranja je načrt za okrevanje in odpornost.

Od marca dalje bo občinam na razpolago 41 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Kakšnih, za zdaj ni znano.

Država pa bo začela tudi izdatneje spodbujati izgradnjo polnilne infrastrukture, ki velja za eno od ozkih grl električne mobilnosti pri nas. Junija bo objavljen skoraj 22-milijonski razpis za sofinanciranje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (hitre in običajne javne polnilnice izven TEN-T omrežja in urbanih središč, ultra-hitre polnilne postaje za potrebe izvajanja javnega potniškega prometa in oskrbovalne postaje za vodik za potrebe izvajanja javnega potniškega prometa).

Prav tako junija bosta objavljena še dva javna razpisa: država bo med javna podjetja razdelila tri milijone evrov iz mehanizma RepowerEU za brezemisijska vozila za javni potniški promet. Državni upravi pa bo namenila dva milijona evrov za izvedbo demonstracijskega projekta postavitve polnilne infrastrukture za električna vozila za potrebe izvajanja upravnih nalog.

Električni avtomobili
Marca bo Eko sklad objavil nov, 15-milijonski javni poziv za sofinanciranje nakupa električnih vozil, država pa bo začela izdatneje spodbujati tudi gradnjo polnilne infrastrukture (Foto: Profimedia)

Trajnostna prenova stavb: 75 milijonov evrov

Ministrstvo bo marca objavilo 51,5-milijonski razpis za trajnostno prenovo stavb javnega sektorja. Sofinancirali bodo ukrepe, ki upoštevajo principe trajnostne gradnje ter naprednega upravljanja sistemov v in na stavbah.

Še osem milijonov bo (prav tako od marca naprej) za sofinanciranje dokumentacije in posledično spodbujanje priprave projektov za energetsko prenovo javnih stavb.

Ministrstvo pa bo 15 milijonov evrov namenilo za “ozaveščanje socialno ranljivih skupin in omogočanje dostopa do nepovratnih sredstev in zmanjšanje energetske revščine”. Tudi ta razpis bo objavljen marca, ciljni upravičenec pa bodo gospodinjstva z nizkimi prihodki.

Vsi trije razpisi bodo financirani iz evropskih kohezijskih sredstev.