Stečajnik propadle Adrie: Zadnje vodstvo je oškodovalo upnike

Novice Andreja Lončar 2. aprila, 2024 13.08 > 2. aprila, 2024 13.11
featured image

Poravnalni narok med propadlo Adrio Airways in dvema članoma zadnjega vodstva družbe pred stečajem ni uspel; sojenje se začne sredi julija.

2. aprila, 2024 13.08 > 2. aprila, 2024 13.11

Na kranjskem okrožnem sodišču je potekal poravnalni in pripravljalni narok v 78 milijonov evrov vredni odškodninski tožbi Adrie Airways v stečaju proti zadnjim poslovodjem podjetja.

Zadeva se je na sodišču začela s poravnalnim narokom, vendar se tožeča in tožena stran nista poravnali. Na obravnavi ni bilo ne vlagatelja tožbe, stečajnega upravitelja Adrie Janeza Pustatičnika, ne toženih Arneja Schusterja in Holgerja Kowarscha, ki sta vodila podjetje pred njegovim propadom, ko je bil lastnik nemški sklad 4K Invest.

Prvi narok za glavno obravnavo je sodišče razpisalo za 12. julij, poroča STA.

Kaj sta povedala odvetnika?

“Tožeča stran meni, da poslovodstvo v času pred začetkom stečajnega postopka ni izvedlo tistih opravil, ki bi jih moralo, temveč je prav nasprotno izvajalo določene aktivnosti, za katere stečajni upravitelj meni, da jih ne bi smelo in da je z njimi upnikom povzročilo škodo. Zato je vložena tožba,” je novinarjem po poročanju STA pojasnil odvetnik Blaž Štrumpfl, ki zastopa tožečo stranko.

Tožena stran očitke stečajnega upravitelja zavrača in trdi, da ni bilo nobenih prepovedanih ali opuščenih dejanj. Tožena je danes na sodišču zastopal odvetnik Borut Leskovec, ki pa izjav za medije ni želel dajati.

Ena največjih odškodninskih tožb

Pustatičnik je po navedbah v rednih poročilih v stečajnem postopku pred časom angažiral odvetniško družbo, ki je s forenzično revizijo ugotavljala potencialno oškodovanje, nato pa leta 2022 vložil tožbo po 42. členu zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Ta člen govori o odškodninski odgovornosti poslovodstva, ko je podjetje insolventno, vodstvo pa ne ukrepa.

Gre za eno največjih odškodninskih tožb v zgodovini Slovenije.

Med toženimi so poleg Schusterja in Kowarscha tudi drugi menedžerji Adrie po letu 2016, a je obravnava tokrat razpisana le za imenovana. Shuster in Kowarsch sta bila tudi partnerja v finančnem skladu 4K Invest, ko je ta od države kupil Adrio, s tem pa, kot je razumeti, tudi odgovorna za levji delež nastalega oškodovanja, ki je oktobra 2019 rezultiralo v stečaju prevoznika.

Zakaj prav 78 milijonov evrov?

V zgoraj omenjenem členu zakona piše, da je poslovodstvo, če ne dokaže drugače, dolžno kriti škodo, ki je enaka razliki med celotnim zneskom terjatev in vsoto poplačil iz stečajne mase.

Upniki Adrie Airways so do zdaj prejeli skupno 5,5 milijona evrov. Dolg do navadnih upnikov znaša še 62 milijonov evrov, do prednostnih 14,1 milijona evrov, do ločitvenih pa (skupaj z obrestmi) 6,8 milijona evrov. Stečajni upravitelj je torej očitno ocenil, da bo končna razlika med terjatvami upnikov in poplačilom 78 milijonov evrov.

Odprta vprašanja

Tričlanski sodni senat, ki ga vodi sodnica Jasna Levc Uršič, je na današnjem pripravljalnem naroku obe strani pozval, naj v roku 30 dni podata še nekatere dokazne podlage.

Tožeča stran mora tako med drugim časovno opredeliti, kdaj bi moral vsak od tožencev izvesti ukrepe po zakonu o insolventnosti. Tožena pa morata podati dokazne podlage glede izvedenih ukrepov.

Narok za glavno obravnavo je 12. julij. Sodišče še ni moglo presoditi, koliko narokov bo potrebnih, v teku sojenja pa je predvideno tudi zaslišanje obeh toženih, poroča STA.