Dolgovi Studia Moderna presegajo 30 milijonov evrov, terja jih 462 upnikov

Novice Aljoša Črnko 9. januarja, 2024 11.29
featured image

Znanih je več podrobnosti o stečaju podjetja, ki je bilo v lasti nekoč najbogatejšega Slovenca.

9. januarja, 2024 11.29

Zagorsko podjetje Studio Moderna, ki ga je obvladoval nekoč najbogatejši Slovenec Sandi Češko, je konec avgusta letos po letu in pol likvidnostnih težav pristalo v stečaju.

Kot smo poročali na Forbesu Slovenija, se ostanek premoženja že več mesecev prodaja po kosih. Tako je denimo potekala dražba zalog iz Češkovih trgovin, njihove programske opreme in vozil Studia Moderna. Eno vozilo je bilo že prodano, preostala gredo na novo dražbo prihodnji četrtek.

Delavci propadlega podjetja so prejeli tudi 600 tisoč evrov iz jamstvenega sklada.

Javnost pa je čakala še na seznam upnikov in otvoritveno poročilo stečajnega upravitelja, ki bi razkril več podrobnosti stečajne mase.

Objavo dokumenta smo zdaj dočakali.

Dragulj podjetja je informacijski sistem

Kot lahko razberemo na spletnih straneh Ajpesa, je premoženje propadlega maloprodajnega podjetja na dan začetka stečajnega postopka znašalo 5,82 milijona evrov. Velik delež te stečajne mase predstavlja informacijski sistem, ki vključuje glavne dele podjetja v prodajnih in zalednih funkcijah; na primer nabavo, logistiko, marketing, prodajo, analitiko, finance in računovodsko službo.

Sestavljajo ga Microsoftove, odprtokodne in interno razvite rešitve. Njegova likvidacijska vrednost je ocenjena na 4,8 milijona evrov, tržna pa kar na 16 milijonov evrov.

Studio moderna, poslovalnica, Supernova, Ljubljana Rudnik
Lani je že potekala dražba zalog iz Češkovih trgovin, njihove programske opreme in vozil Studia Moderna (Foto: Andreja Lončar/Forbes Slovenija)

Informacijski sistem za obdobje enega leta najema družba Valnadin, ki je bil edini interesent za najem. Vredno je omeniti, da je družba konec avgusta prešla v lastništvo Mateje Dolanc, sestre Livije Dolanc, sicer solastnice Studia Moderna in žene Sandija Češka. Podjetje naj bi po neuradnih informacijah medija Finance nekaterim zaposlenim v Studiu Moderna ponudilo tudi nove zaposlitve.

Dolanc, ki je direktorica Valnadina, je za TV Slovenija navedla, da njeno podjetje ni naslednik Studia Moderna, bo pa eden od igralcev, ki bo poskusil zapolniti praznino na trgu.

Družba za najem plačuje 17.659 evrov, hkrati pa pokriva še stroške vzdrževanja in delovanja sistema. Teh je okoli sto tisoč evrov na mesec. So pa tudi med kandidati za končen nakup informacijskega sistema.

V otvoritveni bilanci stečajne mase niso izkazane manj razpoznavne znamke Studia Moderna oziroma slogani. Med te spadajo znamke Zbudite se naspani, Anima tours, Zame edini, Andreana in Hrbtenica vam bo hvaležna. Za zdaj ni znano, ali bo omenjene znamke mogoče unovčiti v postopku.

Vprašljiva posojila na Nizozemsko

Dokument, ki ga je pripravila stečajna upraviteljica Špela Turk, razkriva tudi, da je terjatve prijavilo 426 upnikov. Skupno so ocenjene na 33 milijonov evrov, prednostne terjatve zaposlenih pa znašajo okoli 3,5 milijona evrov.

A pri tem gre zgolj za oceno, saj natančen znesek dolgov Studia Moderna še ni znan. Finance pišejo, da je upraviteljica zaprosila tudi za podaljšanje roka za preizkus terjatev do 28. januarja. Razlog za to naj bi bil, da so nekateri upniki prijavili tudi po več terjatev po različni pravni in dejanski podlagi. Veliko je tudi tujih upnikov, pri katerih se stanje terjatev ne ujema z zabeleženim stanjem obveznosti Studia Moderna.

Sedež propadlega podjetja Studio Moderna
Na pogorišču Studia Moderna poslovanje nadaljuje podjetje Valnadin (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)

V stečajnem dokumentu pa v oči bode še skrbni pregled poslovanja od začetka leta 2020 do začetka stečaja, za kar je stečajna upraviteljica angažirala zunanjo družbo. Za to se je odločila zaradi številnih očitkov o nezakonitem ali negospodarnem ravnanju.

Pregled je, kot piše v otvoritvenem poročilu, namenjen predvsem identifikaciji poslov, ki bi lahko imeli za posledico odškodninsko ali kazensko odgovornost poslovodstva. Ali pa bi bili izpodbojni skladno z določili zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Rezultati pregleda še niso znani, a pod drobnogledom je tudi posojilo, ki ga je Studio Moderna v zadnjih dveh letih pred stečajem odobril svojemu lastniku na Nizozemskem – podjetju Studio Moderna Holdings Investments.

Leta 2021 je slovensko podjetje temu posodilo 9,6 milijona evrov, leto kasneje pa še dodatnih 2,2 milijona evrov. Nizozemska družba Studiu Moderna zdaj dolguje 10,6 milijona evrov in dobrih 41 tisoč evrov obresti.

Stečajna upraviteljica v poročilu piše, da so bili za dano posojilo oblikovani popravki, saj se vzbuja dvom o izterljivosti. Posojilojemalec po zbranih podatkih prav tako nima sredstev in premoženja za poplačilo obveznosti.

Lastniška struktura Studia Moderna
Lastniška struktura Studia Moderna (Foto: Špela Turk/AJPES)

Stečaj bo predvidoma trajal dve leti

Špela Turk je predstavila tudi predvidene stroške stečajnega postopka Studia Moderna. Ta naj bi trajal dve leti oziroma do konca avgusta leta 2025.

Kot je razvidno iz dokumenta, naj bi stroški postopka v tem času znašali 725.703 evre brez oziroma 881.837 evrov z DDV.

Predvideni stroški stečajnega postopka, ki ne vključujejo nagrad za upravitelja, pa znašajo približno trinajst odstotkov ocenjene likvidacijske vrednosti premoženja podjetja. Ker se bo del stroškov prenesel na najemnike, bodo dejanski stroški verjetno znašali sedem odstotkov ocenjene vrednosti stečajne mase.