Žlak skopo o menjavah v Petrolu: Zasledovali smo tudi ekonomsko korist

Posel Andreja Lončar 21. decembra, 2023 08.18
featured image

Nadzorni svet Petrola, ki ga vodi Janez Žlak, na poziv Slovenskega državnega holdinga pojasnjuje letošnje menjave v upravi.

21. decembra, 2023 08.18

Slovenski državni holding (SDH) je konec novembra z dopisom pozval nadzorni svet Petrola k dodatnim pojasnilom delničarjem v zvezi z letošnjimi menjavami v upravi.

Spomnimo, da je poleti odstopil član uprave Jože Bajuk, konec novembra se je z mesta predsednice uprave poslovila Nada Drobne Popović, nato še član uprave Matija Bitenc.

SDH so zanimali tudi pogoji in postopki ob poletnem imenovanju novih članov uprave, Saša Bergerja – tega so nadzorniki novembra imenovali tudi za novega predsednika uprave – in Marka Ninčevića.

Kot smo pisali, bi ta izraz nezadovoljstva z delom nadzornikov lahko sprožil nov poskus menjav v nadzornem svetu trgovca, v katerem še vedno sedijo nadzorniki prejšnje vlade.

Skop odgovor tik pred rokom

Nadzorni svet, ki ga vodi Janez Žlak, je pojasnila podal včeraj, ko se je iztekel tudi rok SDH. Zaradi zagotavljanja enakomerne obveščenosti vseh delničarjev so odgovor objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Odgovor je precej skop. V njem piše, da je nadzorni svet “vse odločitve, povezane z imenovanjem članov uprave družbe Petrol, kot tudi odločitve povezane s prenehanjem mandata določenih članov uprave družbe, sprejemal samostojno in informirano ter ob upoštevanju vseh pravnih pravil in standardov korporativnega upravljanja”.

Ekonomska korist

Nadzorni svet je navedel še, da so nadzorniki pri sprejemanju odločitev upoštevali tudi ekonomske koristi. S tem nakazujejo, da je bil v igri tudi odpoklic treh vodilnih, saj bi v tem primeru vsem pripadla tudi odpravnina.

Bajuk in Bitenc sta na koncu iz uprave odšla brez odpravnine, z Drobne Popović pa so nadzorniki sklenili sporazum o prenehanju mandata, ki je bil po pojasnilih nadzornega sveta sklenjen na njeno pobudo. Drobne Popović nam je že novembra dejala, da odhaja z odpravnino. Višine ni želela razkriti, neuradno pa naj bi šlo za šest plač oziroma okoli 120 tisoč evrov.

V sklepu kratke izjave so nadzorniki navedli še, da so bile vse relevantne informacije “na ustrezen način in pravočasno” objavljene.