Ogromen padec za Cinkarno Celje: slabša prodaja in cenejša konkurenca iz Azije

Posel Forbes Slovenija 7. marca, 2024 09.28 > 7. marca, 2024 09.36
featured image

Prihodki so jim lani upadli na 176,5 milijona, dobiček pa na 5,5 milijona evrov.

7. marca, 2024 09.28 > 7. marca, 2024 09.36

Na padec prodaje so tako po pojasnilih uprave v uvodu danes objavljenega nerevidiranega poročila o poslovanju v 2023 vplivale predvsem manjše prodajne količine in v manjši meri nižje povprečne prodajne cene pigmenta titanovega dioksida kot glavnega Cinkarninega izdelka, rezultate povzema STA.

Evropski proizvajalci pigmenta se po besedah vodstva na čelu z Alešem Skokom namreč srečujejo z manjšim povpraševanjem, deloma zaradi cenejšega kitajskega uvoza, deloma pa zaradi neporabljenih zalog iz preteklih let in manjšega povpraševanja po izdelkih, kjer je omenjeni pigment vgrajen.

Pri tem uprava omenja gradbeni sektor. Na spremembe nabavnih strategij kupcev naj bi proti koncu leta vplivala tudi preučevanje morebitnih antidumpinških ukrepov velikih gospodarstev in logistične ovire v Rdečem morju.

Zaradi tega v Cinkarni ocenjujejo, da so doseženi poslovni rezultati skladni z napovedjo za to obdobje. Cinkarna Celje je, kot so spomnili v vodstvu, razmeroma majhen proizvajalec pigmenta, zato se sooča s tržnimi stanji in spremembami kot tipičen sledilec, poskuša pa znotraj danih okvirov kar najbolj izkoristiti potenciale trga.

“V tržnih razmerah konec leta smo obseg proizvodnje prilagodili potrebam na trgu. Obdobje zmanjšane proizvodnje smo v večji meri izkoristili za izvajanje večjih remontov oziroma vzdrževalnih del,” je zapisala uprava. To se vidi tudi v skoraj podvojenem obsegu odhodkov za investicije glede na 2022. Lani so tako ti odhodki dosegli 19,8 milijona evrov.

Težave zaradi Azije in konflikta v Rdečem morju

Trenutne makroekonomske razmere in napovedi po navedbah uprave pomenijo, da se podjetje srečuje s šibkejšim povpraševanjem in slabšim razpoloženjem med kupci. Poleg evropske ponudbe pigmenta na trg vplivajo tudi cenovno zelo ugodne količine iz Azije, kar je povezano z nepremičninsko krizo na Kitajskem, ki ustvarja presežne zmogljivosti. V zadnjem obdobju so se zaradi konflikta v Rdečem morju sicer povišali stroški kontejnerskega transporta med Azijo in Evropo, kar pripomore k nekoliko izboljšani konkurenčnosti pigmenta evropskega porekla.

“Omenjene dejavnike pozorno spremljamo in tržne aktivnosti ustrezno prilagajamo. Ne glede na to pa ocenjujemo, da bosta v naslednjih četrtletjih še prisotna skromnejše povpraševanje in pritisk na cene,” napovedujejo v Cinkarni in načrtujejo bolj restriktivno politiko na področju upravljanja stroškov materiala, surovin, energije in storitev.

Ob tem se osredotočajo na čim večji izkoristek zmogljivosti proizvodnje, izkoriščanje tržnih potencialov v smeri prodaje proizvodov z večjo dodano vrednostjo, optimizacijo proizvajalnih stroškov in izvedbo investicijskih načrtov.

Imajo 21 ljudi manj kot leta 2022

Realizirani manjši prihodki družbe in slabši čisti poslovni izid sicer ne vsebujejo do konca leta 2023 prejetih sredstev državne pomoči za omilitev posledic energetske draginje v višini 6,1 milijona evrov. Prejeta pomoč je evidentirana med razmejenimi prihodki oz. drugimi kratkoročnimi obveznostmi v bilanci stanja in bo prenesena med poslovne prihodke takrat, ko bodo gotovo znana vsa dejstva za njihovo pripoznanje, napovedujejo v družbi.

Tržna kapitalizacija Cinkarne, ki je lani v povprečju zaposlovala 755 ljudi, kar je 21 manj kot leto pred tem, se je v 2023 ob padcu vrednosti delnic znižala za nekaj več kot desetino na 165,6 milijona evrov.

Letos je sicer tečaj Cinkarninih delnic spet nekoliko okreval, podjetje, ki je leta veljalo za eno bolj dobičkonosnih slovenskih borznih družb, pa je delničarjem letos izplačalo tudi dividende za 2022 v višini 3,20 evra bruto na delnico oz. v praktično celotnem obsegu bilančnega dobička ob koncu 2022, ki je znašal 25,01 milijona evrov.