Tri Slovenke od štirih menijo, da imajo pri karieri manj priložnosti kot moški

Novice Marko Rabuza 6. marca, 2024 13.12
featured image

Slovenija se je znašla pri vrhu držav, v katerih ženske ocenjujejo, da imajo v karieri manj možnosti kot moški, je pokazala mednarodna raziskava.

6. marca, 2024 13.12

Inštitut Mediana je v sodelovanju z vodilnim svetovnim združenjem za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN opravil mednarodno raziskavo o položaju žensk v Sloveniji, regiji in svetu.

Kar 73 odstotkov prebivalk Slovenije meni, da imajo ženske v Sloveniji manjše možnosti kot moški pri zaposlovanju in karieri. Ta delež je večji od evropskega povprečja, kjer je takšno mnenje pri dveh tretjinah vprašanih.

Slovenija se uvršča povsem na dno lestvice po deležu žensk, ki menijo, da imajo ženske v naši državi več priložnosti kot moški – s tem se strinjata zgolj dva odstotka anketirank. Stanje je še nekoliko slabše na Hrvaškem, kjer kar 81 odstotkov žensk meni, da imajo manj možnosti, le en odstotek pa, da imajo več možnosti kot moški kolegi, kaže raziskava. V njej je sodelovalo 34 tisoč ljudi iz 39 držav sveta.

Več kot polovica žensk meni, da imajo manj možnosti kot moški

V svetovnem povprečju 54 odstotkov žensk meni, da imajo manj možnosti v primerjavi z moškimi, medtem ko je enakega mnenja zgolj 34 odstotkov moških.

45 odstotkov jih meni, da imajo ženske enake priložnosti, kot jih imajo sami. Manjši delež celotne populacije, okoli 13 odstotkov, pa meni, da imajo ženske več kariernih priložnosti.

V primerjavi z letom 2023 so ti deleži ostali praktično nespremenjeni, kar nakazuje, da občutnega napredka ni bilo, ugotavljajo.

Mediana anketa ženske zadovoljstvo
(Foto: MEDIANA)

Najbolj kritični regiji na svetu sta Evropa in Bližnji vzhod s severno Afriko. V tej 59 odstotkov žensk meni, da imajo na delovnih mestih manj priložnosti kot moški, med evropskimi ženskami pa ta delež znaša 66 odstotkov. Po drugi strani je mnenje, da imajo ženske več priložnosti, najbolj prevladujoče v Afriki, kjer je tega mnenja 28 odstotkov vprašanih.

Zanimivi so deleži žensk, ki menijo, da imajo manj priložnosti v službi in karieri, največji pretežno v evropskih državah.

Med 15 državami z največjimi deleži strinjanja s to trditvijo je kar deset evropskih, na prvem mestu pa je Hrvaška. Slovenija zaseda 8., Srbija pa 9. mesto.

Le dva odstotka žensk menita, da je njihova plača višja od moških

Neenake karierne možnosti se odsevajo tudi v percepciji plač žensk v primerjavi s plačami moških. Ob vprašanju, ali menijo, da je plača žensk na njihovem delovnem mestu višja, nižja ali enaka njihovi plači, v Evropi kar 42 odstotkov vprašanih žensk meni, da je plača nižja, približno tretjina, da je plača enaka, zgolj pet odstotkov pa, da je višja.

Tudi v tem primeru se je Slovenija znašla na neljubem seznamu držav, v katerih je percepcija plačne neenakosti med ženskami najvišja, in sicer na 11. mestu. V Sloveniji le dva odstotka vprašanih žensk menita, da so plače žensk višje, 35 odstotkov jih meni, da so enake, slaba polovica pa je prepričana, da so nižje.

zenske placa raziskava
(Foto: MEDIANA)