Skupina Triglav lani s 16 milijoni evrov dobička in spremenjenimi podatki za 2022

Novice Forbes Slovenija 6. marca, 2024 10.44
featured image

Celotni obseg poslovanja, ki vključuje zbrane bruto premije in druge prihodke, je porasel za 12 odstotkov na 1,78 milijarde evrov.

6. marca, 2024 10.44

Po podatkih, ki jih je danes objavila Zavarovalnica Triglav, je skupina v letu 2022 beležila sedem milijonov evrov čiste izgube, medtem ko objavljeno letno poročilo za leto 2022 navaja, da je čisti dobiček skupine predlani znašal 110,2 milijona evrov, povzema STA.

Kot pojasnjujejo v Triglavu, so z letom 2023 prešli na uporabo računovodskih standardov MSRP 9 in MSRP 17, kar se odraža v spremembi izračuna nekaterih kazalnikov poslovne uspešnosti za 2023, v današnji objavi pa so prikazani preračuni tudi za leto 2022. Učinki prehoda na uporabo novih standardov bodo podrobneje pojasnjeni v letnem poročilu za 2023.

Dobiček pred davki je znašal 21,1 milijona evrov, potem ko je skupina po novih standardih predlani beležila 10 milijonov evrov izgube pred davki. Lani doseženi dobiček pred davki je skladen z oceno, ki jo je skupina med letom objavila zaradi enkratnih dogodkov, zlasti regulirane cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in zgodovinsko visokih množičnih škod, katerih učinek na poslovanje skupine je bil omejen z ustrezno pozavarovalno zaščito, so v sporočilu navedli v Triglavu.

Obračunali za 12 odstotkov več premij kot leto pred tem

Na ravni skupine so obračunali za 1,65 milijarde evrov bruto zavarovalnih premij, 12 odstotkov več kot leto prej, drugi prihodki pa so bili višji za 10 odstotkov, znašali so 126,5 milijona evrov.

“Lansko leto je bilo izrazito zahtevno. Naravne ujme so se odrazile v povečani potrebi po podpori našim zavarovancem, z vidika poslovanja pa so povzročile zgodovinsko visoke škode skupine. Poleg njih in škodne inflacije je na naše rezultate pomembno učinkovala regulacija cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji,” je dejal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Za letos skupina pričakuje normalizacijo pogojev poslovanja na način, da bo to potekalo skladno z začrtano strategijo. V takšnih razmerah načrtujejo 1,6 milijarde evrov celotnega obsega poslovanja ter med 100 in 120 milijoni evrov dobička pred davki.