Državni proračun v prvih dveh mesecih leta vknjižil presežek

Novice Forbes Slovenija 5. marca, 2024 11.48
featured image

V prvih dveh mesecih leta je državni proračun zabeležil približno 2,2 milijarde evrov prihodkov in dve milijardi odhodkov. Proračunski presežek je tako znašal 179 milijonov evrov.

5. marca, 2024 11.48

Državni proračun je prva dva meseca leta 2024 končal s presežkom. Po predhodnih podatkih je znašal 179 milijonov evrov, so sporočili s finančnega ministrstva, ki ga vodi Klemen Boštjančič.

Proračun je januarja in februarja zabeležil približno 2,2 milijarde evrov prihodkov in dve milijardi odhodkov. Več sredstev je bilo namenjenih za socialne transferje in investicije, medtem ko so se izdatki za obresti in transferje brezposelnim znižali.

V primerjavi z istim obdobjem lani so bili višji tako odhodki (za 4,1 odstotka) kot prihodki (za osem odstotkov).

Kaj so bili proračunski odhodki

“Za transferje posameznikom in gospodinjstvom smo v prvih dveh mesecih izplačali 325 milijonov evrov, kar je 4,2 odstotka več kot lani,” so navedli na ministrstvu za finance. “Več smo namenili za transferje za zagotavljanje socialne varnosti, med drugim zaradi izvajanja Zakona o osebni asistenci, izplačali pa smo tudi izredno denarno socialno pomoč po avgustovskih poplavah.”

Slednje izplačilo se nanaša na zahtevke, ki so bili obdelani v januarju in februarju letos.

Na ministrstvu so zapisali tudi, da se zaradi ohranjanja dinamike nižjega števila nezaposlenih tej kategoriji posameznikov še naprej znižujejo transferji. Znižali so se tudi družinski prejemki in starševska nadomestila, ker so januarja lani izplačali draginjski dodatek za otroke, letos pa tega izplačila ni bilo.

Obenem je državni proračun v sklade socialnega zavarovanja prispeval 264 milijonov evrov, kar je 24,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Kot so pojasnili, je največji delež odpadel na transfer v pokojninsko blagajno; znašal je 243 milijonov evrov oziroma 24,7 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju. To rast so na ministrstvu pripisali uskladitvam pokojnin.

Skoraj 50-odstotna rast investicij

Veliko rast so zabeležile investicije, za katere je državni proračun v obravnavanem obdobju namenil 148 milijonov evrov oziroma 48,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. “Vlagali smo v vojaško opremo, železniško infrastrukturo, program razvoja podeželja in raziskovalno opremo za znanstvenike,” so pojasnili na finančnem ministrstvu.

Medtem so negativno rast v prvih dveh mesecih vknjižile subvencije, za katere je država odštela 94 milijonov evrov oziroma 27,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

“Padec beležimo predvsem zaradi nižjih neposrednih plačil v kmetijstvu in dejstva, da ne krijemo več plač zaradi izolacij, povezanih s covidom-19. Skoraj ves znesek izplačanih subvencij sicer odpade na subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, med drugim pa vključuje nadomestilo dobaviteljem električne energije zaradi blaženja energetske draginje.”

Manj je država namenila tudi plačilu obrestim. Za te je “zahvaljujoč uspešnemu upravljanju javnega dolga” v prvih dveh mesecih odštela 48 milijonov evrov, kar je 28,5 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.

Kako je država zbirala denar

Devetinosemdeset odstotkov vseh proračunskih prihodkov so davčni prihodki. Ti so v prvih dveh mesecih dosegli 1,9 milijarde evrov oziroma 12,1 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju.

“Največ davčnih prihodkov smo zbrali z davkom na dodano vrednost, in sicer 891 milijonov evrov oziroma 13,4 odstotka več kot v prvih dveh mesecih lani,” sporočajo s finančnega ministrstva.

Prilivi iz dohodnine, ki jih poganja visoka zaposlenost ter pritisk na rast plač, so se povečali za 20,4 odstotka na 359 milijonov evrov. Dodajmo, da celotni prilivi iz dohodnine sicer ne ostanejo državnemu proračunu – del namreč prejmejo občine (gre za 54-odstotni delež realizirane dohodnine predpreteklega leta). “V prvih dveh mesecih so občine tako prejele 261 milijonov evrov dohodnine, kar je 16,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani,” so poudarili.

Med proračunskimi prihodki so tudi trošarine, s katerimi je ministrstvo zbralo 256 milijonov evrov oziroma tri odstotke več kot v enakem obdobju lani. “To je v večji meri posledica prilagajanja trošarin na energente in tobačne izdelke. Z davkom od dohodkov pravnih oseb pa smo zahvaljujoč ugodnemu poslovanju podjetij zbrali 208 milijonov evrov oziroma 8,6 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju,” so sklenili.