Gospodarstvu iz proračuna še 195 milijonov za odškodnine zaradi poplav

Novice Aljoša Črnko 15. februarja, 2024 17.21
featured image

Program za odpravo posledic škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah je bil sprejet na vladi. V proračunu bo za to namenjenih 198 milijonov evrov.

15. februarja, 2024 17.21

Vlada je danes sprejela program za odpravo posledic škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah in potrdila dopolnitev predhodnega programa. Za povračilo škode bo iz proračuna namenjenih 195 milijonov evrov.

“Sprejeti ‘Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023’ v skupni višini 230 milijonov evrov bo pravna podlaga za izplačilo preostalega dela pomoči gospodarstvu,” so sporočili iz vlade.

Za odpravo posledic škode v gospodarstvu je ministrstvo za gospodarstvo sicer že izplačalo 35.351.035,34 evra predplačil. To je prejelo 957 oškodovancev.

Znesek vseh izplačanih predplačil pa bo znašal 35.418.004,40 evra. Kot pojasnjujejo na vladi, bo v letu 2024 izplačano predplačilo še dodatnemu oškodovancu.

Komu je namenjena preostala pomoč

Na podlagi danes sprejetega programa pa bo ministrstvo letos lahko izplačalo še preostalo pomoč gospodarstvu.

“Pomoč je namenjena gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodom in zadrugam za škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka,” so navedli v sporočilu za javnost.

Višina posameznega izplačila bo odvisna od dokazane škode. Znašala bo 45 odstotkov škode, če oškodovanec ni imel ustreznega zavarovanja, in 60 odstotkov, če je imel oškodovanec sklenjeno zavarovanje – v slednjem primeru je vključen tudi znesek zavarovalne vsote.

Sporočili so tudi, da je bila skupna škoda v gospodarstvu za 1.239 oškodovancev ocenjena na slabih 385 milijonov evrov.

Od tega 170 milijonov evrov za stroje in opremo, 92 milijonov evrov za zaloge ter 123 milijonov evrov zaradi izpada prihodka.

Poplavljene hiše avgusta 2023
Škoda v gospodarstvu za 1239 oškodovancev je ocenjena na slabih 385 milijonov evrov (Foto: Goran Rovan/BOBO)

Sledijo pozivi za dokazilo dejanske škode

Z vlade so sporočili še, da bo gospodarsko ministrstvo na podlagi njihovega sklepa vsem podjetjem, ki so oddala oceno škode, po elektronski pošti posredovalo poziv za dokazilo dejanske škode.

“V ta namen bodo morali oškodovanci za škodo na strojih, opremi in zalogah predložiti ustrezna cenilna poročila. To so poročila, ki jih izdajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti (register vodi Slovenski inštitut za revizijo), sodni cenilci (register vodi Ministrstvo za pravosodje – Imenik sodnih cenilcev) ali zavarovalniški cenilci, če je oškodovanec imel škodo zavarovano,” so še zapisali.