Znano je, kakšna je bila povprečna plača za leto 2023

Novice Forbes Slovenija 15. februarja, 2024 12.37
featured image

Leta 2023 je bila povprečna bruto plača brez upoštevanja inflacije za 9,7 odstotka višja kot leto prej. Za 9,6 odstotka je bila višja neto plača. Povprečna plača je bila sicer višja tudi ob upoštevanju inflacije.

15. februarja, 2024 12.37

Povprečna plača za leto 2023 je znašala 2220,95 evra bruto in 1445,12 evra neto. Od plače za leto 2022 je bila nominalno v bruto znesku višja za 9,7 odstotka in v neto znesku za 9,6 odstotka. Realno je bila v bruto znesku višja za 2,1 odstotka in v neto znesku za dva odstotka, je danes sporočil statistični urad.

Po pisanju STA pregled podatkov za obdobje med letoma 2019 in 2023 kaže, da je bila nominalna rast povprečne bruto plače glede na predhodno leto lani hitrejša kot v predhodnih letih. Realno je bila stopnja rasti povprečne bruto plače najvišja v letu 2020. Najnižja in negativna je bila leta 2022, razlog za to je bila višja povprečna letna stopnja inflacije.

Hitra rast plač v javnem sektorju

Povprečna bruto plača je bila za 2023 v primerjavi s plačo za leto 2022 v javnem sektorju višja za 10,3 odstotka, v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 10,1 odstotka. V zasebnem sektorju je bila višja za 9,4 odstotka.

Za lanski december je povprečna bruto plača znašala 2348,32 evra. Od plače za lanski november je bila nižja, in sicer nominalno za 3,2 odstotka, realno za 2,7 odstotka, piše STA

Povprečna neto plača je za december znašala 1529,86 evra in je bila od plače za november nominalno nižja za štiri odstotke, realno pa za 3,5 odstotka.

STA navaja tudi, da se je v javnem sektorju povprečna bruto plača decembra na mesečni ravni zvišala za 3,5 odstotka, v institucionalnem sektorju država je bila višja za 6,2 odstotka. Medtem je bila v zasebnem sektorju nižja za 6,6 odstotka, predvsem zaradi manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil, to je 13. plač in božičnic.

V medletni primerjavi je bila povprečna bruto plača za december nominalno višja za 8,7 odstotka, povprečna neto plača pa za 7,8 odstotka.