Novembrska povprečna plača višja za desetino, koliko je znašala

Novice Forbes Slovenija 22. januarja, 2024 11.21
featured image

Povprečna bruto plača za november se je v primerjavi z oktobrom zvišala za deset odstotkov.

22. januarja, 2024 11.21

Povprečna plača za november je v bruto znesku znašala 2.427,10 evra in je bila od plače za mesec prej nominalno višja za 9,8 odstotka, realno pa za 10,9 odstotka.

Povprečna neto plača je znašala 1.594,13 evra in je bila od plače za oktober nominalno višja za 11,1 odstotka, realno pa za 12,2 odstotka. Povprečna plača se je občutno zvišala predvsem zaradi višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic), navaja statistični urad (Surs).

Na letni ravni je bila novembrska plača višja nominalno v bruto znesku za 8,1 odstotka, v neto znesku za 7,7 odstotka, realno pa je bila v bruto znesku višja za 3,1 odstotka, v neto znesku za 2,7 odstotka.

V primerjavi s plačo za oktober se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 2,5 odstotka (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 1,3 odstotka), v zasebnem pa za 13,8 odstotka.

Kje so zaslužili največ?

Povprečna bruto plača je bila najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.822,97 evra), najnižja pa v gostinstvu (1.703,99 evra).

V primerjavi z oktobrsko plačo se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 21,5 odstotka), najbolj znižala pa v izobraževanju (za 1,9 odstotka).