Novost pri Gen-I: dobropis za viške iz sončnih elektrarn

Zeleni prehod Andreja Lončar 13. februarja, 2024 15.05
featured image

Gen-I, ki je po slovenskih strehah do zdaj postavil 8.600 sončnih elektrarn, po ukinitvi sistema neto merjenja uvaja nov poslovni model.

13. februarja, 2024 15.05

Ukinitev sistema neto meritev, ki se je zgodila z novim letom, je poslabšala ekonomiko sončnih elektrarn. Spomnimo, da sta se do novega leta količina električne energije, prevzeta iz omrežja, in količina, oddana v omrežje, kompenzirali. Če je odjemalec prevzel več elektrike, kot jo je oddal v omrežje, je ob koncu leta plačal razliko, če jo je prevzel manj, pa je plačal le dajatve, vezane na moč.

Iz Gen-I zdaj sporočajo, da se je z novim letom in ukinitvijo tega modela pojavilo vprašanje o donosnosti sončnih elektrarn in o tem, ali se samooskrba z električno energijo še vedno izplača, kar jih je napeljalo k uvedbi novega poslovnega modela, s katerim po lastnih besedah ohranjajo finančno ugodnost za odjemalce.

Trgovec bo od lastnikov sončnih elektrarn, priključenih po 1. januarju letos, namreč odkupoval viške električne energije in jim zanje dajal dobropis, s katerim si bodo lahko znižali račun za električno energijo. Nova shema temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih. Odjemalec bo vsak mesec prejel račun za električno energijo, ki jo je Gen-I dobavil v urah, ko je bil odjem gospodinjstva višji od proizvodnje sončne elektrarne, ter dobropis za viške električne energije, ki jih je odjemalec oddal v omrežje ob sončnih urah.