Prvih 80 milijonov za zagon največjega naložbenega cikla v energetiki

Zeleni prehod Andreja Lončar 13. februarja, 2024 05.59
featured image

Peterica elektrodistribucijskih podjetij je tik pred podpisom pogodb z ministrstvom, ki jim bo razdelilo 80 evropskih milijonov za nadgradnjo omrežja.

13. februarja, 2024 05.59

Distribucijsko električno omrežje pri nas velja za ozko grlo zelenega prehoda. Tako je bila lani med januarjem in septembrom zaradi preobremenjenosti omrežja zavrnjena vsaka četrta vloga za soglasje za postavitev sončne elektrarne, na območju Elektra Ljubljana in Elektra Maribor pa celo vsaka tretja.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je aprila lani objavilo 80-milijonski javni razpis za sofinanciranje nadgradnje omrežja z evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost. Prva tranša je zdaj tik pred izplačilom, za del sredstev pa lahko elektrodistributerji kandidirajo še do konca letošnjega junija.

Cilj je financiranje 980 novih distribucijskih transformatorskih postaj in gradnja 1.520 kilometrov nizkonapetostnega omrežja, ministrstvo pa je že v okviru razpisa določilo, koliko postaj in koliko kilometrov omrežja bo financiralo posameznemu od petih elektrodistribucijskih podjetjih (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska). Razrez v spodnji tabeli.

Podjetja so zdaj že prejela sklepe o odobritvi sredstev za prvo fazo in čakajo na podpis pogodb o sofinanciranju, ki bodo temelj za črpanje denarja. Tako se bodo projekti dejansko začeli, končati pa jih morajo do sredine leta 2026.

Lastna sredstva

Elektro Ljubljana bo z denarjem iz prve faze zgradil 186 distribucijskih transformatorskih postaj in 288 kilometrov nizkonapetostnega omrežja. “Naložbe bodo izvedene razpršeno na celotnem distribucijskem omrežju Elektra Ljubljana,” pravijo v podjetju, kjer so sicer do leta 2026 upravičeni do sofinanciranja gradnje 280 transformatorskih postaj in 435 kilometrov omrežja.

V Elektru Gorenjska, kjer so uspešno kandidirali za 9,3 milijona evrov, kot največjo omejitev navajajo delež sofinanciranja: kot ocenjujejo, bodo namreč glede na pogoje razpisa morali sami zagotoviti 14,6 milijona evrov.

Le začetek

Država tako zaganja največji cikel vlaganj v nizkonapetostno električno omrežje. V skladu z desetletnim načrtom razvoja distribucijskega omrežja je do 2032 v Sloveniji namreč predvidena gradnja:

  • 15 tisoč kilometrov novih in rekonstrukcija skoraj osem tisoč kilometrov obstoječih nizkonapetostnih vodov,
  • 6.800 novih transformatorskih postaj ter še 6.800 rekonstrukcij obstoječih postaj.

V skladu z razvojnim načrtom bi morala elektrodistribucijska podjetja letos v omrežje vložiti okoli 240 milijonov evrov, prihodnje leto 280 milijonov evrov, v 2026 že 320 milijonov evrov. Sistemski operater distribucijskega omrežja (Sodo) pa v dokumentu opozarja, da "dejanske zmožnosti in njihova realizacija niso odvisne le od zagotovljenih finančnih virov, temveč tudi od fizične realizacije takega obsega naložb, saj v tem trenutku ni zagotovljenih kadrov in izvajalcev za izvajanje tolikšnega obsega investicij”.