V Evropi v smeteh konča tone oblačil, ki niso bila nikoli uporabljena

Zeleni prehod Forbes Slovenija 4. marca, 2024 12.33 > 4. marca, 2024 12.35
featured image

Odpadni tekstil je veliko okoljsko breme za Evropo. Letni postopki za uničenje tekstila povzročijo skoraj toliko izpustov ekvivalenta ogljikovega dioksida, kot je znašal celotni neto izpust Švedske leta 2021.

4. marca, 2024 12.33 > 4. marca, 2024 12.35

Od štiri do devet odstotkov tekstila na evropskem trgu je uničenega, ne da bi bil kadarkoli dejansko uporabljen, poročilo Evropske okoljske agencije (EEA) povzema STA. Postopki, potrebni za uničenje tekstila, povzročijo približno 5,6 milijona ton izpustov ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je skoraj toliko kot celotni neto izpusti Švedske leta 2021.

Po najnovejših podatkih kupci v EU vrnejo približno 20 odstotkov oblačil in 30 odstotkov obutve, kupljene po spletu. V približno 70 odstotkih primerov sta razloga neustrezno prileganje ali splošno nezadovoljstvo z izdelkom.

“Le približno tri odstotke škodljivih izpustov na področju tekstila povzročita distribucija in prodaja na drobno, kar pomeni, da tudi dolg in zapleten postopek vračila zelo verjetno ne škoduje okolju, če je izdelek znova prodan in uporabljen,” so zapisali v agenciji.

STA poroča še o navedbah EEA, da je za omilitev problematike treba uvesti ciljne ukrepe in zakonodajne spremembe, ki bi obravnavale sistemsko problematiko čezmerne izdelave oblačil in obutve. Kot korak v pravo smer so izpostavili dogovor na ravni EU, ki za doseganje nekaterih okoljskih standardov zahteva prepoved uničevanja neprodanih oblačil, obutve in modnih dodatkov.