Nov evropski razpis za polnilnice alternativnih goriv: na voljo je milijarda evrov

Novice Marko Rabuza 6. marca, 2024 14.54
featured image

Evropska komisija je v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) konec februarja objavila nov razpis za sofinanciranje polnilne infrastrukture za alternativna goriva.

6. marca, 2024 14.54

Razpis se nanaša na vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva za cestni, pomorski in zračni promet ter promet po celinskih plovnih poteh, kar bo pripomoglo k razogljičenju prometa po omrežju TEN-T, navaja ministrstvo za infrastrukturo.

Predvidena je podpora za visokozmogljive električne polnilnice in vodikove polnilne postaje, polnilne postaje za težka vozila, infrastrukturo za oskrbo z električno energijo in vodikom na letališčih ter infrastrukturo za oskrbo z električno energijo in skladiščenje amoniaka in metanola v pristaniščih.

Na razpis se lahko prijavijo države članice EU ter mednarodne organizacije in javni ali zasebni organi s sedežem v državi članici s soglasjem teh držav. Roki za prijave so 24. september 2024, 11. junij 2025 in 17. december 2025.

Na voljo je milijarda evrov, od tega iz splošne ovojnice 780 milijonov, iz kohezijske ovojnice pa 220 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Finančna podpora iz razpisa za alternativna goriva je namenjena zrelim projektom, ki so prejeli pismo o odobritvi financiranja s strani nacionalnega izvajalskega partnerja ali javne ali zasebne finančne institucije s sedežem v EU, dodajajo na ministrstvu. Prijavitelji, ki bodo projekt izvajali na območju Republike Slovenije, morajo pridobiti soglasje ministrstva, so še navedli.