Za podjetnike in podjetja se približuje pomemben datum

Novice Forbes Slovenija 6. marca, 2024 11.24
featured image

Do 2. aprila morajo podjetniki in podjetja oddati davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb in davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

6. marca, 2024 11.24

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2023. Oba obračuna je mogoče oddati le elektronsko prek sistema eDavki.

Na podlagi drugega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku, je treba davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb predložiti najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2023 je treba predložiti najkasneje do 2. aprila tekočega leta za preteklo leto.

Tudi davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2023 morajo fizične osebe z dejavnostjo predložiti najkasneje do 2. aprila tekočega leta za preteklo leto.

Davčni zavezanec, ki namerava v obračunu DohDej za leto 2023 obvestiti Finančno upravo (Furs) o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, je dolžan od 1. januarja 2024 dalje tudi voditi ustrezne poslovne knjige in evidence.