SIJ proti državi: 1 proti 0

Posel Forbes Slovenija 5. marca, 2024 15.43
featured image

Slovenska industrija jekla (SIJ) je dosegla prvo zmago v sodnem boju proti državi. Nasmiha se jim izplačilo zamrznjenih pomoči z obrestmi.

5. marca, 2024 15.43

Upravno sodišče v Mariboru je razsodilo o tožbi, ki so jo Slovenska industrija jekla (SIJ) oziroma njene hčerinske družbe vložile proti državi. Sodišče je zmago prisodilo SIJ.

Državi je naložilo izplačilo vseh zamrznjenih pomoči družbi SIJ Ravne Systems, ki je del skupine SIJ, skupaj z zamudnimi obrestmi. Sodba še ni pravnomočna.

Spomnimo, portal N1 je lani pisal, da je SIJ svojim lastnikom – ruskemu Dilonu, Slovenskemu državnemu holdingu in podjetju Unior, izplačal za 5,8 milijona evrov dividend. Te je krovna družba izplačala, čeprav sta bili njuni podjetji SIJ Acroni in SIJ Metal med največjimi prejemniki pomoči zaradi visokih cen energentov.

Za krovno družbo namreč niso veljale omejitve iz zakona o pomočeh v energetski krizi, ki prejemnikom pomoči prepoveduje izplačilo dividend v oziroma za leto 2023. Za izplačilo dividend sta sicer glasovala tako večinski lastnik, podjetje Dilon v ruski lasti, kot tudi Slovenski državni holding (SDH).

Od burnih odzivov do pomanjkanja pravne podlage

Poteza je povzročila veliko jeze v kabinetih gospodarskega ministra Matjaža Hana in ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra. Tam so v drugi polovici leta 2022 pisali zakon o pomočeh, za katere so namenili 400 davkoplačevalskih milijonov.

Sledila je odločitev, da javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit) zamrzne nadaljnja izplačila pomoči. Hkrati je agencija napovedala še nadzor nad štirimi hčerinskimi podjetji SIJ (SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ ZIP Center in SIJ Ravne Systems), da bi preverili skladnost izplačil z zakonom in pravili o državnih pomočeh.

Vlada je takrat sprejela tudi sklep, naj ministrstvo za gospodarstvo okrepi nadzor nad izvajanjem zakona in izvede postopke za vračilo neupravičenih pomoči. Finančni upravi RS (Furs) je naložila izterjavo neupravičeno izplačanih pomoči, ki naj se izvede “čim prej oziroma nemudoma”.

Notranjost tovarne SIJ
Družbe iz jeklarske skupine SIJ so sodne postopke zoper Spirit Slovenija sprožile zaradi začasne zamrznitve izplačil pomoči za omilitev posledic energetske krize (Foto: Bor Slana/BOBO)

Čeprav je gospodarsko ministrstvo kmalu po tem pridobilo pravno mnenje, v katerem sta avtorja sklenila, da mora SIJ pomoč vrniti, se je Spirit z nadzornim postopkom obotavljal. Zdelo se je, da na agenciji, ki jo vodi Rok Capl, niso našli pravne podlage za zahtevke vračila prejetih pomoči.

V SIJ so tako dejali, da gre za neupravičeno zamrznitev izplačil pomoči in zoper Spirit vložili tožbo.

SIJ: Sodišče ugotovilo, da takšno ravnanje predstavlja zlorabo oblasti

Upravno sodišče je zdaj razsodilo, da agencija Spirit ni sledila zakonski ureditvi. Kršila je z ustavo zagotovljene pravice in ni z ničemer pojasnila razlogov za takšno ravnanje. Prav tako je ugotovilo, da takšno ravnanje lahko pomeni zlorabo oblasti in “izkoriščanje položaja nadrejenosti organa nad položajem stranke. Organi odločanja so dolžni ravnati v skladu z ustavo in zakonom, saj gre drugače za nedovoljen poseg v pravice stranke in prekomerno rabo oblasti”.

V SIJ so za STA poudarili, da je bila državna pomoč namenjena vsem družbam, ki so utrpele veliko razliko v cenah energentov, ne glede na njihovo premoženje ali finančno stanje. “Do pomoči je posamezna družba upravičena zaradi razlike v cenah energentov, ta pa je v primeru družb skupine SIJ glede na podatke nesporna,” so navedli.

V skupini SIJ enake razsodbe pričakujejo tudi v primerih tožb družb SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ ZIP Center, saj po njihovih navedbah obravnavajo enako dejansko in pravno stanje kot v primeru SIJ Ravne Systems.