Najbogatejši Slovenec dobil prvo sodno bitko v sporu z državnim Kadom

Posel Andreja Lončar 22. marca, 2024 11.15
featured image

Po tem, ko je Kapitalska družba umaknila tožbo proti podjetju Igorja Laha, je zdaj še sodišče odpravilo začasno zadržanje sklepa decembrske skupščine.

22. marca, 2024 11.15

Na sodišču se počasi razpleta bitka med podjetjem KS naložbe v posredni lasti najbogatejšega Slovenca Igorja Laha in državno Kapitalsko družbo (Kad), ki jo vodi Bachtiar Djalil.

Sodišče je, kot so sporočili iz KS naložb, odpravilo začasno zadržanje sklepa o znatnem zmanjšanju kapitala družbe, ki ga je Lahova Kalantia Limited kot večinski delničar KS naložb sprejela na decembrski skupščini. Manjšinski delničar Kad je vložil izpodbojno tožbo in zahteval začasno zadržanje.

Za kaj gre

Decembra so se delničarji KS naložb dobili na skupščini in na predlog Kalantie Limited, ciprske družbe, prek katere Lah obvladuje okoli 90 odstotkov KS naložb, odločali o zmanjšanju kapitala KS naložb.

Razlog je bil v tem, da je Lah predlani in lani slabih 22 odstotkov nepremičninskega sklada Ceeref, ki jih je prej v lasti imelo hčerinsko podjetje KS naložb, prenesel na svoje švicarsko podjetje Gabbiano Asset management. S tem pa se je portfelj KS naložb precej zmanjšal.

Lah je tako decembra predlagal zmanjšanje osnovnega kapitala KS naložb z 9,86 milijona evrov na le 329 tisoč evrov z obrazložitvijo, da je kapital “prevelik glede na dejavnost, ki jo družba opravlja in glede na tveganja, ki jim je pri tem izpostavljena”.

To pa je zmotilo Kad, ki je lastnik slabih osmih odstotkov KS naložb. Državna družba je zaradi suma, da je prišlo pri prenosu deleža na Lahovo švicarsko podjetje “do nepoštenosti in negospodarnih ravnanj, in sicer med osebami, ki so povezane z večinskim delničarjem KS naložbe”, vložila izpodbojno tožbo in zahtevala tudi začasno zadržanje izvajanja sklepa.

Hkrati je Kad vložil tudi tožbo, ker naj mu Lah ne bi razkril ustreznih informacij o tem, po kakšni ceni je bil Ceeref prenešen na švicarsko družbo. Kad naj bi sumil, da je bil prenos izveden pod ceno. Tožbo je pozneje umaknil, saj naj bi podatke prejel.

Lah pa je, kot smo pisali, ocenjeval, da gre za neutemeljene poteze Kada. V intervjuju za Forbes Slovenija je namignil, da je v ozadju “morda kak drug razlog”. Na vprašanje kakšen, je dejal, da se je v medijih začel pojavljati, ko je država začela govoriti o konsolidaciji lastništva v elektrodistribucijskih podjetjih (EDP).

Sodišče ugodilo Lahovi pritožbi

Sodišče, ki je decembra sledilo Kadu in začasno zadržalo vpis zmanjšanja kapitala v register, pa je po pritožbi KS naložb zdaj odločilo v prid podjetju ter odpravilo začasno zadržanje, kar pomeni, da se Lahu nasmiha prva sodna zmaga. Odločitev sodišča še ni pravnomočna, Kad se lahko pritoži.

KS naložbe v objavi na straneh borze niso navedle, zakaj se je sodišče tako odločilo.

Če bo odločitev sodišča postala pravnomočna, bodo KS naložbe lahko sodišču predlagale vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, čemur bi sledila izvedba, torej zmanjšanje kapitala in združevanje delnic.

Medtem pa na obravnavo na sodišču še vedno čaka Kadova izpodbojna tožba, v okviru katere naj bi sodišče presojalo ustreznost odločitve podjetja o zmanjšanju kapitala.