Kako odpreti popoldanski s. p.

Posel Forbes Slovenija 18. februarja, 2024 15.35
featured image

Tisti, ki ob zaposlitvi za polni delni čas opravljajo še drugo dejavnost, se lahko registrirajo kot popoldanski samostojni podjetniki. Kaj je potrebno za ureditev takšnega statusa in kako ga zapreti?

18. februarja, 2024 15.35

Če ste zaposleni za polni delni čas in imate prek svojega delodajalca urejeno tudi plačilo prispevkov za socialno varnost, lahko hkrati opravljate še dopolnilno dejavnost.

Ta je običajno manjšega obsega. Po pisanju državnega portala za poslovne subjekte pa lahko posameznik z registracijo dejavnosti uresničuje svojo željo po ustvarjanju in podjetniškem udejstvovanju. To lahko stori tudi, če mu redno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ne zadošča.

Registriran popoldanski samostojni podjetnik ima enak pravni status kot redni samostojni podjetnik, enake so tudi njune dolžnosti in pravice. Razlikujeta se le v plačilu prispevkov za socialno varnost.

Kako se registrirati

Samostojni podjetnik lahko začne opravljati dejavnost po vpisu v Poslovni register Slovenije, ki je brezplačen. To je mogoče opraviti na tri načine:

  • na daljavo (posameznik pri tem potrebuje digitalno potrdilo in zahtevano opremo)
  • v prostorih Slovenske poslovne točke (SPOT)
  • prek pošte, pri čemer mora biti podpis pod prijavo overjen

Državni portal za poslovne subjekte navaja še, da se lahko v poslovni register vpiše fizična oseba, ki je vpisana v Centralni register prebivalstva ter ima slovenski EMŠO in davčno številko.

Poslovna ženska v rokah drži pametni telefon
Dopolnilno dejavnost je mogoče prijaviti na daljavo, v prostorih Slovenske poslovne točke (SPOT) ali prek pošte (Foto: PROFIMEDIA)

Na podlagi popolne vloge o vpisu nato odloča agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Če je prijava popolna, agencija izda sklep o vpisu, zoper katerega se lahko pritožite v osmih dneh od datuma vročitve.

Če prijava ni popolna, Ajpes zahteva dopolnitev, za katero imate čas osem dni.

Ajpes izda negativen sklep, če podjetnik v omenjenem roku ne dopolni prijave oziroma ne izpolnjuje pogojev za vpis. Tudi zoper tega je mogoča pritožba v osmih dneh od vročitve.

Kako zapreti popoldanski s. p.

Če vaša dejavnost ni uspešna, greste v pokoj ali pa želite iz katerega koli drugega razloga zapreti s. p., lahko to storite na enostaven način. A še prej morate razrešiti vsa vprašanja z dolžniki in delavci – pri podjetniku namreč ni postopka likvidacije.

Svetovalka s področja računovodenja in podjetništva Špela Zajšek na svoji spletni strani poudarja tudi, da je postopek zapiranja popoldanskega s. p. enak postopku zapiranja rednega s. p.

Državni portal za poslovne subjekt navaja, da lahko postopek izbrisa s. p. iz Poslovnega registra Slovenije opravite prek portala SPOT ali na katerikoli točki SPOT v Sloveniji. S sabo morate imeti osebni dokument.

Izbris pa je podoben vpisu samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije.

Poslovnež stoji med škatlami
Če vaša dejavnost ni uspešna, greste v pokoj ali pa želite iz katerega koli drugega razloga zapreti s. p., lahko to storite na enostaven način (Foto: PROFIMEDIA)

Prijavo za izbris, ki jo lahko vloži samostojni podjetnik ali pooblaščena oseba, morate vložiti vsaj tri dni pred datumom zaprtja dejavnosti oziroma želenim datumom izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije.

Izpolnjen dokument je nato – enako kot pri prijavi s. p., poslan na Ajpes. Podjetnik se izbriše tretji dan od oddaje prijave za izbris, lahko pa tudi katerikoli poznejši dan, če tako predlaga podjetnik.

Na portalu pojasnjujejo še, da je sklep o izbrisu osebno vročen na naslov podjetnikovega prebivališča, hkrati pa objavljen tudi na Ajpesovem spletnem portalu, a so osebni podatki tam prekriti. Skupaj s podjetnikom se iz registra izbrišejo tudi vse njegove podružnice.

Sledi še odjava iz zavarovanj in poročanje Fursu

A pozor, dan pred datumom izbrisa iz registra se morate odjaviti še iz obveznih socialnih zavarovanj, odjavo lahko vložite tudi v osmih dneh pred dnevom izbrisa. Za to potrebujete obrazec M-2, ki ga lahko oddate hkrati s prijavo za izbris iz Poslovnega registra.

Tudi to lahko storite na portalu SPOT ali na fizični točki SPOT. Na državnem portalu za poslovne subjekte poudarjajo, da pod opombe vpišete, da gre za odjavo zaradi izbrisa in dodate datum predvidenega izbrisa.

Odjaviti se morate tudi od zavarovanj za primere poškodbe pri delu in poklicne bolezni, če imate to urejeno. Za odjavo potrebujete obrazec M12 – Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za s. p. Vložiti ga morate najpozneje dan pred datumom izbrisa.

Podrobnosti odjave od zavarovanj za primere poškodbe pri delu in poklicne bolezni na svoji spletni strani navaja SPOT.

Sklepno dejanje je oddaja zaključnih bilanc, ki jih morate prek sistema eDavki na Finančno upravo (Furs) oddati v roku 60 dni od datuma zaprtja dejavnosti (imenovanega tudi presečni datum). Na osnovi teh bilanc se nato izračuna dohodnina.

Državni portal za poslovne subjekte opozarja tudi, da v primeru, če imate kot samostojni podjetnik na dan izbrisa iz poslovnega registra neporavnane obveznosti, te po izbrisu preidejo na vas in zanje odgovarjate z vsem svojim premoženjem. Spomnijo še, da lahko po izbirsu na banki zaprete poslovni račun.