Druga največja zavarovalna skupina v državi se bliža milijardi evrov prihodkov

Posel Forbes Slovenija 14. decembra, 2023 11.33
featured image

Prihodnje leto naj bi poslovanje Zavarovalne skupine Sava zraslo vsaj za pet odstotkov, s čimer bi presegli 925 milijonov evrov prihodkov.

14. decembra, 2023 11.33

V letu 2024 bo Zavarovalna skupina Sava nadaljevala izvajanje strateških usmeritev in doseganje finančnih ciljev, ki si jih je zastavila za strateško obdobje 2023-2027, so ob objavi načrta poslovanja prek spletnih strani Ljubljanske borze danes sporočili iz krovne družbe skupine, Pozavarovalnice Sava.

STA navaja, da skupina prihodnje leto načrtuje več kot petodstotno rast obsega poslovanja, ki naj bi presegel 925 milijonov evrov. S tem se druga največja zavarovalna skupina v državi postopno približuje milijardi evrov obsega poslovanja, ki zajema vse obračunane premije in druge prihodke.

Rast premij

Glavnino povečanja kosmatih premij bodo po pričakovanjih vodstva Pozavarovalnice Sava ustvarila premoženjska zavarovanja, pri čemer naj bi se premije na trgih EU, torej v Sloveniji in na Hrvaškem, povečale za najmanj šest odstotkov, na trgih zunaj EU, torej v drugih državah Zahodnega Balkana, pa za osem odstotkov.

Visoko rast premij v višini najmanj 10 odstotkov načrtujejo tudi pri življenjskih zavarovanjih zunaj EU, medtem ko bo višina premij na tem področju pri poslovanju znotraj EU še vedno pod vplivom doživetij starih zavarovanj. Vseeno menijo, da jim bo z novo prodajo uspelo doseči vsaj dvoodstotno rast.

Medtem ko je obseg premij pozavarovanj, sklenjenih v 2024, načrtovan 6,6 odstotka višje kot letos, pa je načrtovana kosmata premija višja le za en odstotek, razlog pa je po navedbah iz Pozavarovalnice Sava spreminjanje razmerja med proporcionalnimi in neproporcionalnimi posli v zadnjih letih.

Za tretjino višji poslovni izid po davkih

Skupina z novimi vplačili v sklade in načrtovanimi donosi sredstev v upravljanju načrtuje tudi vsaj petodstotno rast prihodkov na področju upravljanja premoženja in pokojninskih sredstev, poroča STA.

Če bo škodno dogajanje v okviru pričakovanj – letos so na poslovanje zavarovalnic občutno vplivala poletna neurja in poplave, skupina načrtuje, da bo kombinirani količnik premoženja in pozavarovanja nižji od 95 odstotkov, kar je skladno s strateškimi usmeritvami. Z aktivnim upravljanjem naložbenega portfelja skupina načrtuje povišanje donosnosti naložb na 2,2 odstotka.

Ob vsem tem za skupino načrtujejo najmanj 70 milijonov evrov čistega dobička, potem ko so sredi novembra ob objavi devetmesečnih poslovnih izidov pričakovani čisti dobiček za letos ohranili pri načrtovanih 53 milijonov evrov. To bi pomenilo, da za 2024 v skupini pričakujejo okoli tretjino višji poslovni izid po davkih.

Uprava družbe verjame, da so cilji skupine za 2024 ambiciozni tako v smislu razvojnih aktivnosti za doseganje strateških ciljev kot tudi v finančnem smislu.