Poletna neurja Zavarovalni skupini Sava odnesla 27 milijonov evrov, a dobiček je vseeno višji

Posel Forbes Slovenija 17. novembra, 2023 10.03
featured image

Zavarovalna skupina Sava je v prvih devetih mesecih ustvarila 36,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 4,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

17. novembra, 2023 10.03

Obvladujoča družba skupine Sava Re je obseg poslovanja, ki zajema vse obračunane premije in druge prihodke, glede na lansko prvo devetmesečje povečala za 13,7 odstotka na 711,2 milijona evrov, so objavili v poročilu.

K temu je največ prispevala rast kosmatih premij pri premoženjskih zavarovanjih in pozavarovanju, pri obeh tako zaradi povišanja cen kot zaradi organske rasti poslovanja.

Rasla je tudi prodaja polic življenjskih zavarovanj in z njo bruto premije življenjskih zavarovanj, višji so bili tudi prihodki od upravljanja premoženja, poroča STA.

Čisti dobiček je kljub letošnjim velikim škodnim dogodkom ostal približno na enaki ravni kot v lanskem devetmesečju.

“To je posledica nižjega lanskega zavarovalnega rezultata zaradi škodne inflacije ter letošnjih ugodnejših gibanj na finančnih trgih, ki so delno nadomestila upad poslovnega izida zaradi neurij in poplav. K zadržanju višine poslovnega izida pa je s svojim ugodnejšim poslovanjem v primerjavi z lanskim letom prispeval tudi odsek pozavarovanje,” so pojasnili v Savi Re.

Vpliv poplav manjši, kot so načrtovali

Škode zaradi poletnih neurij in poplav so znašale 107 milijonov evrov, ob upoštevanju pozavarovalne zaščite pa so ti škodni dogodki na rezultat skupine vplivali v višini 27,1 milijona evrov.

Skupina je v devetmesečju dosegla 88,9 odstotka načrtovanega obsega poslovanja za leto 2023, medtem ko je čisti dobiček dosegel 68,9 odstotka spodnje meje načrtovanega za celotno leto.

Avgusta so ocenjevali, da bodo poletna neurja rezultat poslabšala za 30 do 35 milijonov evrov, tri mesece pozneje je njihov vpliv ocenjen na 27,1 milijona evrov. Kot pravijo, je manjši od prvotno ocenjenega vpliv škod na pozavarovalni posel zunaj skupine – v Avstriji, na Hrvaškem in v Srbiji, še poroča STA.

Poplave
V zavarovalnici so računali, da bodo poplave terjale več sredstev (Žiga Živulović jr./BOBO)

Do konca leta načrtujejo 53 milijonov evrov dobička

Rezultat odseka pozavarovanje je ugodnejši od načrtovanega zaradi dviga cen pozavarovalnih kritij in manjše rasti škod v primerjavi z rastjo prihodkov.

“Oceno podpirajo tudi drugi segmenti poslovanja, ki niso neposredno izpostavljeni naravnim nesrečam (življenjsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil in dejavnosti upravljanja premoženja), kar kaže na odpornost skupine in strateško razpršenost njenih področij poslovanja,” so navedli.

Če v zadnjem četrtletju ne bo večjih škodnih dogodkov ali drugih negativnih vplivov na poslovanje iz okolja, uprava ocenjuje, da se bo čisti dobiček skupine približal tistemu iz načrta za leto 2023, kjer je postavljen pri 53 milijonih evrov.