“Zaključek, da funkcionarjem ni treba voditi evidenc, je preuranjen”

Novice Andreja Lončar 16. novembra, 2023 16.10 > 16. novembra, 2023 12.14
featured image

Poslanci in drugi funkcionarji so izjema pri zakonu o evidentiranju delovnega časa. Vsaj tako zakon tolmačijo v državni upravi. Strokovnjakinja za delovno pravo ocenjuje, da je ta sklep preuranjen.

16. novembra, 2023 16.10 > 16. novembra, 2023 12.14

V ponedeljek bi morale začeti veljati spremembe sistema evidentiranja delovnega časa. Delodajalec, ki mora že danes voditi dnevno evidenco o številu opravljenih ur za vsakega delavca, bo moral beležiti še čas prihoda in odhoda delavca, obseg izrabe odmora med delovnim časom, opravljene ure v posebnih pogojih in v neenakomerno razporejenem delovnem času.

Nova zakonska ureditev pa je tik pred uveljavitvijo po poročanju N1 povzročila toliko nemira v gospodarstvu, da naj bi v koaliciji zdaj razmišljali o njeni spremembi. Temu sicer nasprotujejo sindikati.

Za zdaj ni jasno, ali spremembe bodo, kot izhaja iz pogovorov s podjetniki, so nekateri nov sistem tudi že uvedli.

Zakaj so izjeme izjema?

Marsikdo se je ob naši včerajšnji objavi, da so funkcionarji in visokošolski profesorji izjema, vprašal, zakaj sistem, ki močno razburja, ne velja za na primer poslance, ministre, sodnike, župane in tako naprej – oziroma za vse, ki so mandat za opravljanje funkcije pridobili na splošnih volitvah ali z izvolitvijo ali imenovanjem v državnem zboru.

Tega včeraj v državnem zboru ni znala prepričljivo pojasniti poslanka in nova podpredsednica Svobode Sara Žibrat. “Naša narava dela je drugačna. Imamo seje odborov, ki niso časovno omejene, trajajo več kot 12 ur, zato bi bilo to zelo težko izvedljivo,” je odgovorila na vprašanje novinarke 24ur.com.

Na opomnik novinarke, da na podoben način delajo tudi novinarji, prevozniki in gostinci, pa je Žibrat dodala, da je namen novele izboljšati pravice zaposlenih.

Niso v delovnem razmerju

Medtem ko so si profesorji izjemo, kot smo razkrili na Forbes Slovenija, izborili z novelo zakona o visokem šolstvu, poslancev zakon o evidentiranju delovnega časa ne zadeva, ker ni v delovnem razmerju, pravijo v službi državnega zbora (DZ) za odnose z javnostmi.

“Opredelitev delodajalca in delavca v smislu določb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti namreč ne zajema tudi poslanca, ki je z vidika opravljanja funkcije v posebnem položaju. Poslanci namreč niso v delovnem razmerju in ne opravljajo dela za delodajalca, temveč so v službenem razmerju z Republiko Slovenijo, zato poslanec ni delojemalec države, ampak nosilec zakonodajne veje oblasti,” so nam povedali.

Neopredeljen delovni čas

So pa tudi oni pripisali, da se delovni čas funkcionarjev zaradi navedenega posebnega položaja “bistveno razlikuje” od delovnega časa javnih uslužbencev oziroma drugih zaposlenih v državnih organih.

“Delovni čas poslancev ni opredeljen kot osemurni delovnik oziroma 40-urni tedenski delovni čas, zato jim tudi ne pripada plačilo za nadurno delo oziroma delo ob sobotah, nedeljah in praznikih. Svojo funkcijo tako opravljajo ves čas in jo izvršujejo vedno, kot je to potrebno.”

“Zakon ne določa, da so funkcionarji izjema”

Strokovnjakinja za delovno pravo Nina Scortegagna Kavčnik, pa poudarja, da zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ne osnovna različica ne letos sprejeta novela – ne določa, da so funkcionarji izjema. Po njenih besedah to stališče izhaja iz nekaj sodb upravnega sodišča, ki je razsodilo, da funkcionarji niso v delovnem razmerju kot delavci po delovnopravni zakonodaji.

Zaključek, da zaradi tega funkcionarjem ni potrebno voditi evidenc o izrabi delovnega časa, je po njeni oceni preuranjen. “Res je morda, da niso delavci po delovnopravni zakonodaji, kar pa še ne pomeni, da so izjema od vodenja evidence o izrabi delovnega časa.”

Poudarja, da se z novelo zakona oža definicija delavca, za katerega je treba voditi evidenco. Obstoječi zakon, ki velja do 19. novembra, opredeljuje delavca kot osebo, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca. Z novelo, ki velja od 20. novembra dalje, pa zakonodajalec dodaja še pristavek “pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca”.

Delodajalec mora zato po njenih besedah v vsakem konkretnem primeru presoditi, ali bo moral evidenco o izrabi delovnega časa voditi in to v primeru spora ali nadzora tudi zagovarjati.

“Ne glede na to, da funkcionarji niso delavci po delovnopravni zakonodaji, lahko izpolnjujejo pogoj za delavca po zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti. In če ga, morajo voditi evidenco o izrabi delovnega časa.”