Krka zvišala prihodke, dobiček za petino nižji

Posel Marko Rabuza 16. novembra, 2023 09.48
featured image

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 1,34 milijarde prihodkov in 235,6 milijona evrov čistega dobička.

16. novembra, 2023 09.48

Prihodki so se slovenskemu farmacevtu zvišali za 8 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, medtem ko se je čisti dobiček znižal za 22 odstotkov.

“V skupini Krka poslujemo uspešno. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini trgov,” je po objavi devetmesečnih rezultatov dejal predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič.

Skupina je na tujih trgih ustvarila za 1,25 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Dobiček iz poslovanja (EBIT) celotne skupine je znašal 320,3 milijona evrov, kar je 37 odstotkov več kot v lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je bil s 398,2 milijona evrov za 27 odstotkov večji, so sporočili iz Krke.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine je znašala 320,3 milijona evrov, 37 odstotkov več kot v lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je bil s 398,2 milijona evrov za 27 odstotkov večji.

Do konca leta dobiček na 300 milijonov evrov

Ob koncu leta Krka načrtuje 1,77 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar bi bilo 3,6 odstotka več kot lani. Čisti dobiček naj znašal okoli 300 milijonov evrov, potem ko je lani okoli 364 milijonov evrov.

“Glavni poudarki so zagotavljanje nadaljnje rasti prodaje ter uvrščanje med vodilna generična farmacevtska podjetja na posameznih trgih in v izbranih terapevtskih skupinah zdravil. Krepili in optimizirali bomo vertikalno integrirani poslovni model, ki je učinkovita strateška usmeritev in ima primerjalno prednost, saj z njim zagotavljamo visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti naših izdelkov,” je o načrtih dejal Colarič.

Največji posamezni trg ostaja Rusija

Po prodaji največja je bila največja regija Vzhodna Evropa, v kateri je Krka prodala za 434,1 milijona evrov izdelkov. V Rusiji, ki je Krkin največji posamični trg, so prodali za 260 milijonov evrov izdelkov, kar je tri odstotke več kot v enakem lanskem obdobju.

Sledila je regija Srednja Evropa, v kateri so prodali za 305 milijonov evrov izdelkov. Drugi največji posamični trg je bila Poljska, kjer so ustvarili 136,6 milijona evrov prihodkov.

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa z 266,4 milijona evri.

Na domačem trgu so prodali za 86,7 milijona evrov. Po zadnjih razpoložljivih podatkih so s 7,4-odstotnim tržnim deležem glede na vrednost prodaje ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil.