Država se bo zadolžila še pri državljanih

Novice Forbes Slovenija 11. januarja, 2024 11.54 > 11. januarja, 2024 13.41
featured image

Potem ko je država izdala 10-letno obveznico na mednarodnih kapitalskih trgih, bo v začetku februarja izdala še obveznico za državljane.

11. januarja, 2024 11.54 > 11. januarja, 2024 13.41

Država bo v začetku februarja izvedla dlje časa pričakovano izdajo obveznic za državljane.

O izdaji ljudskih obveznic so prve poročale Finance, kasneje pa je uradno obvestilo prišlo tudi z ministrstva za finance.

Izdaja obveznice je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Vpis bo potekal od začetka februarja, cilj države pa je zbrati 250 milijonov evrov, ročnost bo tri leta.

Vlagatelji bodo lahko vložili od 1.000 do 100.000 evrov, za nakup pa bodo potrebovali trgovalni račun.

Država želi z izdajo ljudskih obveznic spodbuditi vlaganje državljanov, ki imajo po oktobrskih podatkih Banke Slovenije na bankah 26,41 milijarde evrov. Hkrati poskušajo spodbuditi trajno participacijo prebivalstva v tovrstnih dolžniških instrumentih, ne zgolj enkratno.

Kakšna bo obrestna mera?

Obrestno mero bodo v državnem zakladništvu določili pred objavo obvestila o zbiranju ponudb za vpis obveznice, na podlagi krivulje donosnosti zakladnih menic in s pribitkom okvirne premije za novo izdajo.

Že v decembra sprejetem zakonu o obnovi in razvoju po avgustovskih ujmah pa je bila določena zakonska podlaga za davčno obravnavo obresti pri takšnih instrumentih, poroča STA.

Obresti fizičnih oseb, ki vlagajo v vrednostne papirje države, tako v zakladne menice kot tudi v obveznice, izdane v letih 2024, 2025 ali 2026, bodo pri plačilu dohodnine izenačene z obravnavo obresti iz denarnih vlog pri bankah. To pomeni, da te obresti, skupaj z obrestmi iz denarnih vlog, ne bodo obdavčene do višine 1.000 evrov.

Klemen Boštjančič, minister za finance
Na ministrstvu za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič, so že nekaj časa napovedovali izdajo obveznic za državljane (Foto: Danijel Kovačič Grmek/UKOM)

Podobna ideja tudi na Hrvaškem

Podobne ljudske obveznice je lani izdala že južna soseda Hrvaška. Marca je s prodajo obveznic državljanom po obrestni meri 3,65 odstotka zbrala 1,3 milijarde evrov, nato pa izvedla tudi prodajo zakladnih menic za državljane in tako zbrala dodatnih 1,1 milijarde evrov.

Na Financah so spomnili, da vlagatelji na Hrvaškem za nakup obveznic niso potrebovali trgovalnega računa, prav tako pa obresti niso bile obdavčene.

V začetku leta se je država že zadolžila za 1,5 milijarde evrov

V začetku januarja je država izdala 10-letno obveznico višini 1,5 milijarde evrov s kuponsko obrestno mero treh odstotkov in z zapadlostjo 10. marca 2034. Slovenija je kot prva država med izdajatelji letos tako dobro izkoristila razpoložljivo likvidnost na trgu, so ob objavi sporočili z ministrstva za finance.

Uspešnost transakcije se je po navedbah ministrstva pokazala v obsežni končni knjigi naročil, kjer je skupno povpraševanje preseglo 6,8 milijarde evrov, vključujoč 785 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje.

“To priča o močni podpori investitorjev, da Slovenija tudi letos uspešno pokrije potrebe po financiranju državnega proračuna,” so navedli.

Slovenija je obveznico izdala z donosom do dospelosti 3,043 odstotka in ceno 99,621 odstotka. Ob tem je bil razmik nad srednjim tečajem obrestne zamenjave 58 bazičnih točk. Transakcija je bila tako zaključena na ravni poštene vrednosti z zanemarljivo premijo na novo izdajo, so zapisali na ministrstvu.

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 določa, da se država lahko letos zadolži za največ 4,7 milijarde evrov, v letu 2025 pa za največ 4,3 milijarde evrov. V letnem načrtu odplačevanja državnega dolga je za letos skupaj predvideno odplačilo v višini 3,2 milijarde evrov, od tega je 2,5 milijarde evrov glavnic, preostanek so obresti.