Protikorupcijska komisija bo preiskovala sončni posel predsednika vlade

Novice Andreja Lončar 5. januarja, 2024 14.27
featured image

Po poročanju Dela, da je predsednik vlade Robert Golob v okviru ločitvenega postopka postal lastnik podjetja Star Solar, bo podjetniški projekt s štirimi elektrarnami pod lupo vzela protikorupcijska komisija.

5. januarja, 2024 14.27

Predsednik vlade Robert Golob je v ločitvenem postopku od svoje nekdanje žene Jane Nemec Golob prevzel lastniški delež v podjetju Star Solar, ki je registrirano za proizvodnjo električne energije, je v petek poročalo Delo.

Ker gre za pridobitev poslovnega deleža, ki je vreden več kot deset tisoč evrov, je v začetku decembra dogodek prijavil tudi Komisiji RS za preprečevanje korupcije (KPK).

Kot je razvidno iz podatkov poslovnega imenika Ajpes, je Golob stoodstotni lastnik omenjenega podjetja, njegova najstniška hči Luna Golob pa je po novem direktorica.

S čim se ukvarja podjetje, kje ima elektrarne, koliko denarja dobiva od državnega Borzena in za kaj ter ali za podjetja funkcionarjev – tudi družina Matjaža Hana ima podjetje – veljajo kakšne omejitve pri poslovanju z državo?

Štiri elektrarne

Star Solar je po podatkih na spletni strani Borzena lastnik štirih sončnih elektrarn, ki jih navajamo v spodnji tabeli. Naveden je tudi datum, od kdaj so vključene v podporno shemo Borzena, v kateri je bilo konec septembra 3.210 sončnih elektrarn.

Tem Borzen plačuje obratovalne podpore na podlagi proizvedenih neto količin elektrike, in sicer z namenom, da proizvodni napravi nadomesti razliko med proizvodnimi stroški in tržno ceno, ki jo naprava iztrži na prostem trgu.

Kot so nam pojasnili v državnem podjetju, gre za državno pomoč, s katero Borzen viša odkupne cene in s tem omogoča realizacijo naložb v okolju prijazne načine proizvodnje elektrike.

Sončna elektrarnaDatum vključitve v podporno shemoNeto moč (kWh)
Poslovna stavba Eco Power CEA, Preradovičeva 22, Maribor1. 3. 201549,68
Športna dvorana v Rušah1. 3. 201549,91
Streha bazena v Rušah1. 3. 201549,86
MSE SPV SIM 11. 12. 2012702,7

Podjetju Star Solar je Borzen od novembra 2014, torej v dobrih devetih letih, izplačal 2,1 milijona evrov. To je prevladujoč vir prihodkov podjetja, ki – kot kaže spodnji graf – letno ustvari okoli 250 tisoč evrov prihodkov.

Od aprila 2022, ko je Gibanje Svoboda slavilo na volitvah, so nakazila znašala 266 tisoč evrov. V Borzenu pravijo, da se pogodbeni odnos s podjetjem od takrat ni spreminjal.

Kako deluje podporna shema?

Kot so nam pojasnili na Borzenu, podporna shema obstaja od leta 2009. Sprememba Energetskega zakona (EZ-1) iz leta 2014, na podlagi katere je bila novembra 2016 sprejeta izvedbena uredba, uvaja izbiro upravičencev s konkurenčnim postopkom - prek javnega poziva.

S spremembo EZ-1 iz leta 2019 pa je bila prijava na javni poziv omogočena tudi tako imenovanim promotorjem. Gre za pravno ali fizično osebo, ki prijavi projekt, za katerega bo kasneje pridobil investitorje (in bodo tudi sami upravičeni do podpore).

Avgusta lani je v veljavo stopil nov zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki pa izvajanja podporne sheme zaenkrat ni bistveno spremenil, so nam pojasnili na Borzenu.

Prijavi za projekte ali skupine projektov morajo investitorji oziroma promotorji priložiti podrobno obrazložitev, iz katere so razvidne vse predpostavke, na podlagi katerih je bila oblikovana ponujena cena. Višina podpor se spreminja na letni ravni, predvidoma v mesecu januarju. "Do same spremembe višine podpor prihaja zaradi spremembe cen energentov, ki jih izračunava in objavlja Agencija za energijo na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo."

Ena od spremenljivk je referenčna tržna cena električne energije, ki vpliva na zvišanje ali znižanje višine obratovalne podpore. Padec referenčne tržne cene električne energije pomeni dvig obratovalne podpore in obratno.

Direktorica iz Gen-I

Prav Borzen je bil sicer v letu 2022 ena prvih kadrovskih tarč vlade Roberta Goloba – nadzornike družbe je vlada zamenjala že na prvi seji. Od takrat mu predseduje Mojca Veljkovič, odvetnica, ki je bila nekoč zaposlena na HSE.

Septembra 2022, torej tri mesece po menjavi vlade, so ti nadzorniki potem zamenjali direktorja družbe Martina Brataniča. Na njegovo mesto so najprej imenovali Boruta Rajerja, ki je bil prej v Borzenu zaposlen kot direktor za energetiko. Septembra lani pa je na mesto direktorice prišla Mojca Kert, ki je bila prej direktorica prodaje poslovnim odjemalcem v Gen-I. Od tam, spomnimo, izhaja tudi Golob.

Omejitev poslovanja le za vladni kabinet

Na Komisiji RS za preprečevanje korupcije so nam povedali, da je komisija "v zvezi z lastništvom v podjetju Star Solar danes prejela prijavo, ki jo bo v skladu s svojimi pristojnostmi obravnavala v predhodnem preizkusu".

Konkretnega primera podjetja predsednika vlade zato ne želijo komentirati.

V splošnem pa so ponovno pojasnili, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje ne prepoveduje lastništva v podjetjih. Tak primer v tej vladi že imamo – podjetje družine Matjaža Hana M&M International, ki po poročanju N1 med drugim posluje z delno državnim Petrolom.

Za podjetje v lasti predsednika vlade oziroma ministra ali pa njunih družin po zakonu veljajo omejitve poslovanja, ki pa pomenijo le, da je prepovedano poslovanje podjetja z organom, pri katerem sta zaposlena. V Hanovem primeru je to ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, v Golobovem kabinet predsednika vlade. Še od časa, ko je bil Golob tudi minister za zdravje, je vpisana tudi omejitev za ta organ.

Je to lahko konflikt interesov?

KPK smo vprašali še, ali je potencialni konflikt interesov, če ima predsednik vlade v lasti podjetje, ki prejema podpore državnega podjetja, njegova vlada pa sprejema tudi veliko predpisov s področja sončnih elektrarn? Ali bi postal konflikt interesov, če bi vlada sprejela predpis, ki bi vplival na Borzenov sistem podpor?

Na KPK pojasnjujejo, da so vse uradne osebe dolžne biti pozorne na okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. V takšnih primerih so se dolžne iz postopka v celoti izločiti in o tem obvestiti predstojnika oziroma KPK.

Okoliščine, v katerih lahko pride do nasprotja interesov, pa so najrazličnejše in jih je vedno treba presojati v vsakem konkretnem primeru, pravijo. "Glede glasovanja o posameznih predpisih pojasnjujemo, da ko gre za predpise, ki se nanašajo na vse subjekte (in ne zgolj na enega), ne govorimo o nasprotju interesov, če pa se določen predpis nanaša le na en subjekt, s katerim je določena uradna oseba povezana oziroma lahko v konkretnem primeru opredelimo osebni, poslovni ali politični stik, pa se mora ta uradna oseba izločiti iz celotnega postopka, torej priprave gradiva, razprave, glasovanja …."

Golob bi bil v konfliktu interesov torej le, če bi sodeloval pri pripravi in odločanju o predpisu, ki se nanaša konkretno na Star Solar.