Cinkarna Celje: kolikšne dividende za leto 2022 predlaga

Novice Forbes Slovenija 5. januarja, 2024 10.34
featured image

V Cinkarni Celje lani zaradi prejetih državnih pomoči niso mogli izplačati dividend iz dobička, ustvarjenega v letu 2022, zato ga bodo letos.

5. januarja, 2024 10.34

Cinkarna Celje delničarjem predlaga izplačilo dividend v višini 2,77 evra bruto na delnico, za kar bi skupno namenili 21,65 milijona evrov, izhaja iz danes objavljenega sklica skupščine, ki bo februarja. Gre za delitev dobička iz leta 2022, ki je lani niso mogli izvesti, če so želeli obdržati državno pomoč za omilitev energetske krize, poroča STA.

Kot je razvidno iz sklica skupščine, ki ga je Cinkarna Celje, bi preostanek bilančnega dobička, ki je konec leta 2022 znašal nekaj več kot 25 milijonov evrov, ostal nerazporejen. Skupščina je sklicana za 13. februar, dividende pa bi izplačali 23. februarja.

Vodstvo Cinkarne Celje je aprila lani napovedalo, da leta 2023 ne načrtuje izplačila dividend, saj je družba prejela državno pomoč za omilitev posledic energetske krize. Če bi izplačala del dobička, bi morala prejeta sredstva z obrestmi vrniti, to pa bi zanjo pomenilo večjo premoženjsko škodo. Tako je vodstvo delničarjem predlagalo, da bilančni dobiček za leto 2022 ostane nerazporejen, kar so ti tudi potrdili.

Vodstvo družbe je že lani poudarilo, da je izplačilo dobička za leto 2022 mogoče v poznejših letih. Zdaj je torej predlagalo izplačilo letos. “Predlog skladno z dividendno politiko predvideva namenitev polovice čistega dobička za izplačilo v obliki dividend, preostanek bilančnega dobička pa ostane nerazporejen,” so dodali v družbi, je še poročal STA.