Lani zbrana milijarda in pol evrov več v davkih, manj vplačale le pravne osebe

Novice Forbes Slovenija 10. januarja, 2024 13.42
featured image

Finančna uprava je v 2023 zbrala 22,5 milijarde prihodkov, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Povečale so se vse pomembnejše dajatve, z izjemo davkov na dohodek pravnih oseb.

10. januarja, 2024 13.42

Preliminarni podatki Finančne uprave (Furs) kažejo, da so davkoplačevalci v letu 2023 v javnofinančno blagajno prispevali 22,5 milijarde evrov. To je 1,5 milijarde oziroma sedem odstotkov več kot leto prej in 3,3 milijarde evrov več kot leta 2021.

Z višjimi prihodki so več sredstev prejele vse štiri blagajne javnega financiranja. To so državni proračun, občinski proračuni, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).

Rast v skoraj vseh kategorijah

Prihodki so bili višji pri skoraj vseh pomemnejših vrstah dajatev.

Prispevki za socialno varnost, ki se stekajo v ZPIZ, ZZZS in v manjši meri v državni proračun, so se povišali za 8,7 odstotka. Iz tega naslova je država zbrala 9,2 milijarde evrov.

Podjetnik, ki drži vrečo denarja
Med večjimi vrstami prihodkov so se znižali le prihodki iz davka na dohodke pravnih oseb (Foto: PROFIMEDIA)

Iz davkov na dohodek in dobiček je država zbrala 4,6 milijarde, kar je 1,4 odstotka oziroma 62,2 milijona evrov več kot v 2022. Večino zneska predstavljajo akontacije dohodnine, ki so znašale 3,2 milijarde evrov, 8,1 odstotka več kot leto prej.

Nižji so bili le prihodki od davka na dohodke pravnih oseb. Teh je bilo za 1,4 milijarde evrov. To je 172,2 milijona evrov oziroma dobrih 11 odstotkov manj kot lani. Furs kot razlog navaja nižji poračun po obračunih za leto 2022.

Največjo, 9,1-odstotno rast so izkazovali pobrani davki na blago in storitve, ki so znašali slabih 7,3 milijarde evrov. To je 604,4 milijona evrov več kot v 2022. Največji del teh pride iz naslova davka na dodano vrednost (DDV), s katerim je bilo lani zbranih 5,1 milijarde evrov, 8,1 odstotka več kot leto prej. Iz naslova trošarin je Furs pobral 1,7 milijarde evrov oziroma dobrih 14,5 odstotka več kot v 2022.

Nižji davčni dolg

Davčni dolg je ob koncu leta znašal dobrih 841 milijonov evrov. To je bilo za 55 milijonov evrov oziroma 6,1 odstotka manj kot leto prej.

"Trend zniževanja davčnega dolga se nadaljuje že devet let. Od ustanovitve Finančne uprave v letu 2014 se je davčni dolg znižal za 580 milijonov evrov oziroma 40,8 odstotka," pojasnjujejo pri Fursu. O tem so v istem obdobju pobrani javnofinančni prihodki porasli za 8,9 milijarde evrov oziroma 65,4 odstotka.