Za zeleni prehod več sto milijonov. Za kaj vse že lahko dobite denar?

Zeleni prehod Andreja Lončar 22. novembra, 2023 05.30
featured image

Prihaja milijarda spodbud za zeleni prehod. Nekaj razpisov je že objavljenih.

22. novembra, 2023 05.30

Država bo za sofinanciranje naložb slovenskih podjetij in gospodinjstev v zeleni prehod do konca leta 2026 namenila 820 milijonov evrov iz podnebnega sklada.

Za gospodinjstva je že zdaj na voljo nekaj subvencij za zamenjavo starih kurilnih naprav, energetsko prenovo, postavitev sončne elektrarne, nakup električnih vozil in koles.

Energetska sanacija domov

Gospodinjstvom je na voljo tri milijone evrov spodbud za skoraj ničenergijske gradnje.

Denar je na voljo za skoraj ničenergijsko prenovo starejše eno- ali dvostanovanjske hiše, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo, ali gradnjo oziroma nakup nove skoraj ničenergijske hiše, ki ima vgrajeno sončno elektrarno in sistem za učinkovito rabo vodnih virov v stavbi.

Prijavijo se lahko tisti, ki so dela začeli po 1. januarju letos.

Subvencija lahko pokrije del stroškov gradnje, prenove ali nakupa skoraj ničenergijske hiše ter tudi gradbenih proizvodov, naprav in opreme, denimo oken in vrat, sistemov toplotne zaščite, centralnega sistema prezračevanja, sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode, sistema za zbiranje in distribucijo deževnice, naprave za samooskrbo z električno energijo s hranilnikom električne energije ali brez.

Pri novogradnjah je subvencija od 90 do 170 evrov na kvadratni meter, pri prenovah pa od 220 do 250 evrov na kvadratni meter.

Ta razpis je verjetno le uvod, saj bo skupno do konca 2026 za energetsko sanacijo in oskrbo stanovanjskih stavb na voljo 200 milijonov evrov.

Sončna elektrarna
Od konca lanskega decembra je na voljo subvencija za sončno elektrarno s hranilnikom (Foto: Luka Dakskobler/BOBO)

Sončne elektrarne s hranilnikom

Od konca lanskega decembra je na voljo subvencija za sončno elektrarno s hranilnikom. Ta znaša 500 evrov za vsak kilovat inštalirane moči, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Pri 11-kilovatni sončni elektrarni mora hranilnik imeti minimalno 7,7 kilovatne ure kapacitete shranjevanja.

Subvencijo je mogoče dobiti tudi za sončno elektrarno brez hranilnika, a je ta relativno nizka, 50 evrov za vsak vgrajen kilovat.

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki so elektrarno namestili po 1. marcu lani, ob oddaji vloge za subvencijo pa mora že obratovati.

Eko sklad po navedbah na spletni strani trenutno pregleduje vloge, prejete sredi januarja (torej nekaj tednov po objavi razpisa).

Polnjenje električnega avtomobila
Vlada je konec junija v uradnem listu objavila dva nova poziva za spodbude prebivalcem in podjetjem za nakup električnih vozil (Foto: PROFIMEDIA)

Električna vozila

Vlada je konec junija v uradnem listu objavila dva nova poziva za spodbude prebivalcem in podjetjem za nakup električnih vozil. Fizična oseba lahko po nakupu električnega avta, vrednega do 35 tisoč evrov, dobi 6.500 evrov subvencije, za avte, dražje od 35 tisoč evrov, pa ta znaša 4.500 evrov.

Subvencijo je mogoče dobiti tudi za nakup rabljenega vozila, in sicer tri tisoč evrov za vozila z vrednostjo do 30 tisoč evrov ter dva tisoč evrov za dražja vozila.

Tu pa so v zadnjem mesecu nastale spremembe. Sprva je bilo subvencijo mogoče dobiti le za vozila, registrirana v Sloveniji, v začetku oktobra pa je Eko sklad javni poziv razširil na vsa rabljena vozila, ki so bila prvič registrirana kjerkoli v Evropski uniji (EU).

Zdaj lahko torej subvencijo dobi tudi kupec rabljenega električnega vozila, prvič registriranega kjerkoli v EU po 1. novembru 2020 in kupljenega po 1. maju letos. Registracija v Sloveniji mora biti opravljena pred oddajo vloge.

polnilnica, električno vozilo
Zdaj lahko subvencijo dobi tudi kupec rabljenega električnega vozila, prvič registriranega kjerkoli v EU po 1. novembru 2020 in kupljenega po 1. maju letos (Foto: PROFIMEDIA)

Ugodnejša posojila

Eko sklad daje tudi posojila za okoljske naložbe, kot so naprava oziroma sistem za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode, naprava za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije, zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb, gradnja ali nakup skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, nakup okolju prijaznih vozil in druge podobne naložbe.

Posojila daje banka Intesa Sanpaolo, ki pa v sodelovanju z Eko skladom nudi znižano obrestno mero, 2,8 odstotka letno.

Subvencije za energetsko revna gospodinjstva

Še ta mesec naj bi Eko sklad objavil nov 10-milijonski javni razpis za spodbude za zmanjševanje energetske revščine (javni poziv ZER), na katerem bodo lahko energetsko revna gospodinjstva dobila subvencijo za energetsko prenovo stavbe ali stanovanja. Cilj naložb je večja energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov energije.

Največja možna spodbuda bo 18 tisoč evrov oziroma v primeru zamenjave stare kurilne naprave 12 tisoč evrov. Subvencija se bo po navedbah sklada lahko dodelila za enega ali kombinacijo naslednjih ukrepov:

  • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
  • toplotna izolacija zunanjih sten,
  • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu,
  • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,
  • vgradnja sistema za pripravo tople (sanitarne) vode,
  • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
  • zamenjava stare kurilne naprave z novo na leseno biomaso.

Eden od pogojev bo, da je prijavitelj vsaj polovični (so)lastnik stanovanja.

V okviru večletnega programa za blaženje energetske revščine v Sloveniji bo na razpolago 24 milijonov evrov, tako da bodo verjetno sledili novi razpisi.