Banke v Sloveniji v devetih mesecih z več kot 700 milijonov čistega dobička

Posel Forbes Slovenija 21. novembra, 2023 15.06
featured image

Poslovanje bank v Sloveniji še naprej ostaja dobro. Letos so v prvih devetih mesecih ustvarile 120 odstotkov večji čisti dobiček kot lani. Znašal je 713,7 milijona evrov, poroča Banka Slovenije.

21. novembra, 2023 15.06

Slovenska centralna banka je objavila mesečno poročilo o poslovanju bank, ki nadaljujejo niz dobrih rezultatov.

V prvih devetih mesecih leta so ustvarili 819,1 milijona evrov dobička pred davki, kar je 124 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Za 120 odstotkov se je povečal tudi čisti dobiček – znašal je 713,7 milijona evrov.

Rast dobička je bila sicer na ravni iz avgusta.

Bruto dohodek bank je znašal 1,4 milijarde evrov in je bil tako medletno večji za 53 odstotkov. Za kar 120 odstotkov se je povečal tudi neto dohodek – dohodek brez stroškov, ki je s 381,2 milijona evrov skočil na 840,3 milijona.

Podatki iz septembra kažejo še, da so čiste obresti dosegle skoraj 1,03 milijarde evrov. To je več kot stoodstotno povečanje kot v prvih devetih mesecih lani. Neobrestni prihodki so se medtem znižali, kar je izjema v sicer pozitivnih gibanjih. Medletno so se znižali za 5,9 odstotka in so znašali 407,9 milijona evrov.

Slovenska centralna banka
Podatki iz septembra kažejo, da so čiste obresti dosegle skoraj 1,03 milijarde evrov (Foto: Borut Živulović/ BOBO)

Podjetja si izposojajo manj

STA o poslovanju banke v Sloveniji še poroča, da so v letošnjem devetmesečju oblikovale za 21,2 milijona evrov oslabitev in rezervacij. To je 44 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, obenem pa tudi za polovico nad številko v celotnem 2022. Samo v septembru so medtem banke nekaj rezervacij celo sprostile.

Skupna vrednost posojil nebančnemu sektorju je bila konec septembra z nekaj več kot 27,08 milijarde evrov medletno nižja za 1,1 odstotka. Od konca 2022 se je skupna vrednost posojil zmanjšala za 456,6 milijona evrov. To je še naprej predvsem posledica nazadovanja v prvem delu leta, ko se je obseg skrčil zaradi močnega zmanjšanja obsega posojil drugim finančnim ustanovam.

Samo septembra se je medtem vrednost posojil skupno zmanjšala za 40,1 milijona evrov, kar je predvsem posledica zmanjšanja vrednosti posojil podjetjem za nekaj nad 77 milijonov evrov.

Skupna vrednost posojil podjetjem je bila s skoraj 10,40 milijarde evrov konec septembra medletno nižja za 1,6 odstotka, v tem letu se je skupaj zmanjšala za nekaj več kot 88 milijonov evrov.

Šibka rast stanovanjskih posojil

Skupna vrednost posojil gospodinjstvom je bila ob koncu devetega letošnjega meseca medtem pri nekaj več kot 12,40 milijarde evrov, kar je 3,2 odstotka več kot v tem času lani. V tem letu se je številka zvišala za 262 milijonov evrov, samo avgusta za 59 milijonov evrov.

NLB
Vrednost stanovanjskih posojil je še naprej pri okoli 8,11 milijarde evrov, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani (Foto: Borut Živulović/BOBO)

Znotraj te številke je bila vrednost stanovanjskih posojil še naprej pri okoli 8,11 milijarde evrov, kar je en odstotek več kot v enakem obdobju lani. Prirast od začetka leta do konca septembra je medtem majhen, le 8,9 milijona evrov, od tega samo septembra 6,6 milijona evrov.

Precej večja je letošnja rast potrošniških posojil. Njihova skupna vrednost je do konca septembra narasla za 191 milijonov evrov (septembra za 34 milijonov evrov) na nekaj več kot 2,68 milijarde evrov. To je 8,1 odstotka več kot ob koncu lanskega septembra.

Povečujejo se denarne vloge podjetij

Denarne vloge kot celota se medtem povečujejo. Skupna vrednost denarnih vlog nebančnega sektorja je bila konec septembra s 40,22 milijarde evrov za 4,1 odstotka višja kot ob koncu lanskega devetmesečja.

Septembra so vloge narasle za 14,3 milijona evrov, in to rast depozitov podjetij ter drugih finančnih organizacij, medtem ko so se vloge gospodinjstev na mesečni ravni zmanjšale za okoli 87 milijonov evrov.

V prvih devetih mesecih je medtem rast vlog zaznavna tako pri gospodinjstvih kot podjetjih. Skupna vrednost vlog nebančnega sektorja je narasla za 465,2 milijona evrov.

Vloge gospodinjstev so bile konec septembra z nekaj več kot 26,31 milijarde evrov medletno večje za 4,8 odstotka. V tem letu so se do konca septembra povečale za 526,8 milijona evrov.

Skupna bilančna vsota bank je bila ob koncu devetmesečja z nekaj manj kot 51,95 milijarde evrov za 4,7 odstotka večja kot pred letom dni. Letos je narasla za nekaj več kot 1,37 milijarde evrov.