V načrtu prva plavajoča sončna elektrarna pri nas. Kakšni so pogoji občine?

Zeleni prehod Forbes Slovenija 9. marca, 2024 09.36 > 9. marca, 2024 09.37
featured image

Načrtom Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) za postavitev sončne elektrarne na Družmirskem jezeru se po robu postavlja lokalno civilnodružbeno gibanje, niz zahtev je investitorju poslala tudi občina.

9. marca, 2024 09.36 > 9. marca, 2024 09.37

Po tem, ko je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki ga vodi Bojan Kumer, lani skozi zakonodajno sito spravilo zakon, ki dovoljuje umeščanje fotonapetostnih naprav na Družmirsko in Velenjsko jezero, so na Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) sprožili postopke za plavajočo sončno elektrarno, ki bi bila umeščena 150 do 200 metrov od obale, njena vršna moč pa bi bila 140 megavatov.

HSE želi namreč, kot smo pisali v članku Vodik v osrčju načrtov za ‘ozelenitev’ Šaleške doline, izpad proizvodnje elektrike po načrtovanem zaprtju šoštanjske termoelektrarne (ta naj bi se zgodil najkasneje do leta 2033) nadomeščati s hidroelektrarnami, sončnimi in vetrnimi elektrarnami ter tudi elektrarnami na plin in lesno biomaso, na šoštanjski lokaciji pa tudi s proizvodnjo vodika.

Energetska družba, ki jo vodi Tomaž Štokelj, mora, kot smo pisali, za postavitev sončne elektrarne na Družmirskem jezeru najprej vložiti pobudo za spremembo državnega prostorskega načrta (DPN).

Nasprotovanje lokalne skupnosti

A kot zdaj piše STA, je projekt sončne elektrarne na jezeru že naletel na neodobravanje v lokalnem okolju. Postavitvi elektrarne nasprotuje Šaleško Eko gibanje, šoštanjska občina pa je investitorju poslala niz zahtev oziroma pričakovanj.

Lokalni odbor Gibanja Svoboda v Šaleški dolini je v četrtek v šoštanjskemu kulturnemu domu pripravil predstavitev, a tudi ta po pisanju STA v občini Šoštanj ni naletela na odobravanje. Kot so zapisali, je šlo predvsem za političen dogodek.

Družmirsko jezero, Šoštanj
Plavajoča sončna elektrarna bi bila umeščena 150 do 200 metrov od obale Družmirskega jezera (Foto: Aljaž Uršej/N1)

Turizem namesto energetike

Po navedbah Šaleškega Eko gibanja, ki jih povzema STA, si prebivalci Šoštanja želijo, da se njihovo okolje, globoko ranjeno zaradi posledic rudarjenja in izpustov Termoelektrarne Šoštanj, počasi obnovi in se tako vzpostavijo možnosti za rekreacijo in razvoj turizma.

“Razvijati ga želimo v skladu z vizijo in strategijo občine Šoštanj, ki je bila lani pripravljena s širokim sodelovanjem prebivalcev in na pobudo župana potrjena na občinskem svetu. To je naš dom in naše okolje,” so navedli.

Občinski pogoji v devetih točkah

Svoje pogoje za soglasje k postavitvi elektrarne pa je že postavila tudi občina. Na spletnih straneh šoštanjske občine so zapisane besede župana Borisa Goličnika, da se občina ne bo opredelila glede elektrarne, dokler se HSE ne opredeli pisno do vseh devetih točk, ki jih je občina navedla v svojem dopisu investitorju.

Šoštanjska občina je sicer že prejela nekatere odgovore HSE, a ti po njenem prepričanju ne naslavljajo vseh njenih vprašanj in pomislekov, zato so jih pozvali k dopolnitvi.

Občina Šoštanj sicer od HSE pričakuje, da se ta, preden bi sploh odločala o vodenju postopka za prostorsko ureditev elektrarne, opredeli glede nižje nakupne cene toplote za daljinsko ogrevanje, ki ne bi smela presegati 40 evrov za megavatno uro, ter izvedbe in financiranja že načrtovane in projektirane nadaljnje ureditve Družmirskega jezera.

Ob tem občina od HSE pričakuje tudi, da se ob morebitni postavitvi elektrarne jugozahodno območje jezera projektira in uredi v turistično-rekreacijske namene, ureditev pa bi v celoti financiral investitor.

Šaleška dolina, Šoštanj, Družmirsko jezero
Občina med drugim pričakuje, da bo v primeru gradnje sončne elektrarne HSE financiral ureditev jugozahodnega območja jezera za turistično-rekreacijske namene (Foto: Aljaž Uršej/N1)

Občina si želi tudi dogovor s HSE o odkupu zemljišč nekdanjega poslovnega objekta Osmica Šoštanj in kontejnerskega naselja Alstom ter pomoč pri načrtovani dograditvi, obnovi in energetski sanaciji Osnovne šole Karla Destovnika Šoštanj. Ob tem je občina opozorila tudi na to, da še vedno nimajo urejenega statusa lastništva vseh zemljišč, ki se nahajajo v pridobivalnem območju Premogovnika Velenje.

“Naša občina je do danes za zagotavljanje električne energije za celotno Slovenijo že ogromno žrtvovala. Žal je bilo ravno pri načrtovanju največjih strateških energetskih projektov v preteklosti veliko obljubljenega in skoraj nič realiziranega. Zato je še toliko bolj pomembno, da v prihodnje ravnamo strpno in odgovorno, predvsem pa, da imamo vsi skupaj jasno predstavo o tem, kakšno naj bi bilo naše morebitno sobivanje v prihodnje,” so že zapisali na šoštanjski občini.

HSE: Elektrarna dviguje turistični potencial

Kot so za STA povedali v HSE, je elektrarna načrtovana na način, da bo kemijsko in ekološko stanje Družmirskega jezera ohranjeno, zagotovljeno pa bi bilo izvajanje dejavnosti s podeljenimi vodnimi pravicami ter upoštevane zahteve za ohranitev ribjega življa, ptic in drugih živalskih vrst.

Po oceni HSE bo elektrarna izboljšala prepoznavnost Šaleške regije in njen turistični potencial, izboljšana bo tudi uporabna in doživljajska vrednost jezera, ki je nastalo kot posledica rudarjenja na območju.