Država spisala podrobna pravila, kje in kako postaviti večje sončne elektrarne

Zeleni prehod Andreja Lončar 10. aprila, 2024 13.30 > 10. aprila, 2024 13.34
featured image

V soboto v veljavo stopa uredba, ki natančneje določa pogoje umeščanja večjih sončnih elektrarn.

10. aprila, 2024 13.30 > 10. aprila, 2024 13.34

To soboto, 13. aprila, se začne uporabljati Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, ki jo je na predlog ministrstva za naravne vire in prostor sprejela vlada.

Z novo uredbo je vlada določila enotne pogoje za umeščanje po vsej državi. Do zdaj so se lahko razlikovala od občine do občine.

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak ter minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer sta danes na skupni novinarski konferenci dejala, da bo to pohitrilo umeščanje, saj investitorju pogojev gradnje ne bo več treba preverjati za vsako občino, naselje, stavbo posebej.

“S to uredbo bistveno poenostavljamo in skrajšujemo postopke umeščanja sončnih elektrarn znotraj poseljenih območij, kjer so po občinskih prostorskih aktih zemljišča že določena kot stavbna,” je dejal Novak.

Ponekod je elektrarna obvezna

Spomnimo, da je vlada lani sprejela zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki zapoveduje postavitev sončnih elektrarn na strehe novih stavb in nova parkirišča, večja od tisoč kvadratnih metrov (na primer na objektih večjih poslovnih objektov, trgovin, industrijskih objektov in podobno).

Hkrati pa dopušča tudi umeščanje na obstoječe stavbe in parkirišča, ki so večja od tisoč kvadratnih metrov, območja cest, železnic, zaprtih odlagališč in območja objektov za proizvodnjo elektrike. Kot smo pisali, se po tem zakonu trenutno umeščajo tri velike elektrarne ob infrastrukturnih objektih.

Ena od njih naj bi stala na deponiji v Dekanih, kjer pa se je prebivalstvo uprlo.

Uredba, ki začne veljati v soboto, določa še dodatne površine (manjše od tisoč kvadratnih metrov, na katere je dopustno umestiti fotovoltaiko. Ministrstvo navaja fasade, balkone, strehe in parkirišča ter nepozidana stavbna zemljišča, namenjena za poslovne dejavnosti.

“Pri slednjih gre za začasno postavitev, dokler se ne začne gradnja objektov, pri čemer se fotonapetostne naprave lahko prestavijo na streho, fasado ali parkirišče novega objekta,” pravijo na ministrstvu, ki bo v naslednjih tednih izvedlo tudi informativna izobraževanja za projektante in načrtovalce, občine in upravne enote ter za gospodarska združenja distribucije električne energije.

Uredba določa tudi izjeme, v primeru katerih postavitev elektrarn ni obvezna:

  • ni možnosti priklopa na obstoječe omrežje,
  • je neprimerna namembnost ali vrsta objekta (na primer začasni ali podzemni objekt),
  • je neprimerna lega ali osončenost objekta,
  • bi postavitev podražila že načrtovan objekt,
  • bi postavitev pomenila tveganje za ljudi ali premoženje,
  • streha obstoječega objekta nima ustrezne nosilnosti
  • in pod nekaterimi drugimi pogoji.

Postavitev, ki omogoča čim večji izkoristek

Uredba, ki je v celoti dostopna na tej povezavi, med drugim določa, da morata orientacija in naklon elektrarne omogočati čim večji izkoristek energije. Umeščena mora biti ob upoštevanju oblikovne podobe celotnega objekta (značilne smeri, naklon, členjenost, poudarke, strukturo ter razmerja na strehi, fasadi in v okolici).

Pri novih stavbah in parkiriščih s površino nad tisoč kvadratnih metrov se elektrarne umestijo na največji mogoči tlorisni površini in ne na manj kot na 50 odstotkih površine, še določa uredba.

Umestitev se načrtuje že v začetnih fazah projektiranja, kar lahko po mnenju ministrstva omogoči še večji izkoristek strehe in hkrati tudi kakovostno arhitekturno zasnovo.

Ministrstvo dodaja, da morajo stavbe že po veljavnem Pravilniku o učinkoviti rabi energije (PURES) več kot polovico energije za svoje obratovanje zagotoviti iz obnovljivih virov energije v, na ali ob stavbi, zato ima večina novih objektov v osnovnem projektu že predvideno elektrarno za lastno oskrbo z energijo.

Na območjih cest in železnic je elektrarne po uredbi dopustno umeščati na cestna zemljišča, cestne objekte, oskrbne postaje javnih cest in servisne prometne površine ter na železniškem območju tako, da ne ovirajo ali onemogočajo redne in varne uporabe, zaznavanja prometne signalizacije, delovanja, vzdrževanja, vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist in da ne ovirajo prihodnjega razvoja cestne in železniške infrastrukture. Pri umestitvi je treba upoštevati tudi dodatne pogoje upravljalca cest in železnic.

Poplava subvencij

Minister Kumer je danes dejal, da za postavitev sončnih elektrarn država namenja tudi veliko spodbud: med drugim je aktiven javni razpis ministrstva za sofinanciranje izgradnje sončnih elektrarn na javnih stavbah in parkiriščih.

15. aprila se odpre poziv Borzena za samooskrbo po tako imenovani stari net-metering shemi, ki je veljala do konca lanskega leta. Že junija prihaja tudi razpis po novi shemi, je dejal minister in za letos napovedal še razpis za skupnostne elektrarne.