Zavarovalna skupina Sava lani s skokom poslovanja in veliko rastjo dobička

Posel Aljoša Črnko 7. marca, 2024 09.55 > 7. marca, 2024 11.01
featured image

Druga največja zavarovalna skupina v državi je objavila lanske rezultate poslovanja. Dosegli so vse zadane cilje, kljub znatnemu vplivu škod zaradi poletnih ujm.

7. marca, 2024 09.55 > 7. marca, 2024 11.01

V Zavarovalni skupini Sava se je lani obseg poslovanja povečal za 14,4 odstotka in se ustavil pri 910,1 milijona evrov. Kar za 37,8 odstotka pa se je povečal čisti dobiček, ki se je povzpel na 64,7 milijona evrov, piše v nerevidiranih rezultatih, ki jih je skupina objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Ob tem so sporočili, da so v letu 2023 dosegli vse zadane cilje.

Obseg poslovanja je bil tako za 13,8 odstotka večji od načrta. Rast so zaznali v vseh odsekih družbe in na vseh trgih, kjer so prisotni.

Letošnji rezultati sicer niso povsem primerljivi z rezultati iz prejšnjih let. Kot so poročale Finance, so v veljavi novi računovodski standardi, po katerih bi skupina predlani imela namesto 68,2 milijona evrov 46,9 milijona evrov čistega dobička.

Dobri rezultati "kljub skromnejšemu poslovanju po izjemnih neurjih in poplavah"

"K rasti so največ prispevale kosmate premije premoženjskih zavarovanj, ki so na domačem trgu zrasle za 19,5 odstotka, na tujih trgih pa za 21,7 odstotka," so rezultate komentirali v zavarovalni skupini. "Rast je bila dosežena tudi pri življenjskih zavarovanjih, na domačem trgu za 7,5 odstotka, na tujih trgih pa za 13,6 odstotka. Pri pozavarovanju je skupina nadalje izboljševala sestavo portfelja, saj je bila dosežena 19,4-odstotna rast kosmatih premij neproporcionalnih pogodb."

V Savi so prav tako presegli načrte pri dobičku pred obdavčitvijo, ki je znašal 79,6 milijona evrov. Kot razlog za uspeh so navedli dobro razpršenost področij poslovanja kljub skromnejšemu poslovanju Zavarovalnice Sava po izjemnih neurjih in poplavah.

"Kljub znatnemu vplivu škod zaradi poletnih ujm, ki so pomembno prizadele Zavarovalnico Sava, je skupina s čistim dobičkom v višini 64,7 milijona evrov in donosnostjo lastniškega kapitala pri 10,8 odstotka presegla načrt, saj so ugodneje od načrtov poslovali drugi poslovni odseki, v katerih skupina deluje. Pomembno je k preseganju načrta prispevalo poslovanje Save Re na mednarodnih pozavarovalnih trgih. Rast cen pozavarovalnih kritij zadnjih nekaj let, prestrukturiranje pozavarovalnega portfelja s ciljem izboljšanja dobičkonosnosti in odsotnost večjih škod so bili dodatni dejavniki večjega preseganja načrta dobička."

Nad cilji tudi donosnost naložb

Iz skupine so sporočili, da je k preseganju načrta močno prispeval še rezultat iz naložb. Zaradi rasti obrestnih mer je Sava dosegla 2,1-odstotno donosnost naložb, kar je 0,6 odstotne točke več od načrtovane.

Leto 2023 so nad pričakovanji končale tudi družbe v skupini, ki upravljajo finančno premoženje.

"Gibanje kapitalskih trgov in povečan obseg prilivov v sklade sta vplivala na dosežen rezultat. Vsi ti dejavniki so tako ublažili velik negativen vpliv neurij in poplav. Tako je kapitalska moč skupine tudi v letu 2023 ostala na visoki ravni, saj je solventnostni količnik, ocenjen med 182 odstotkov in 188 odstotkov, ostal na lanskoletni ravni in znotraj optimalne kapitaliziranosti," so pojasnili.

Iz skupine Zavarovalnica Sava so med objavo rezultatov zapisali še, da pot nadaljujejo po začrtanih strateških usmeritvah.

Poslovne rezultate za leto 2023 je včeraj objavila tudi Zavarovalnica Triglav, ki je največja zavarovalnica v Sloveniji. Obseg poslovanja, ki vključuje zbrane bruto premije in druge prihodke, je lani porasel za 12 odstotkov na 1,78 milijarde evrov. Čisti dobiček je znašal 16,3 milijona evrov in je tako nižji od dobička zavarovalne skupine Sava.

Lanske ujme so vplivale tudi na Triglavove rezultate, ki so mu dobiček oklestile še zamrznitve premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je z letošnjim letom ukinjeno.