Slovenijo je lani obiskalo rekordno število turistov

Posel Forbes Slovenija 25. januarja, 2024 11.59
featured image

Našo državo je lani obiskalo 6,19 milijona turistov. To je 5,5 odstotka več kot leto prej in na sploh največ doslej.

25. januarja, 2024 11.59

“Leto 2023 je bilo za turizem najuspešnejše doslej, saj je bilo prenočitev za dva odstotka več kot v turistično doslej najuspešnejšem letu 2019,” so navedli na Statističnem uradu Republike Slovenije (Surs).

Našo državo je sicer lani obiskalo 6,19 milijona turistov, kar je 5,5 odstotka več kot leta 2022. Ustvarili so 16,13 milijona prenočitev ali 3,5 odstotka več, poroča STA.

Domači turisti so lani prispevali 4,57 milijona prenočitev ali 28 odstotkov vseh. Tuji turisti so jih ustvarili 11,55 milijona ali 72 odstotkov vseh. Domačih je bilo lani za 17 odstotkov manj, tujih pa za 14,7 odstotka več kot leta 2022. V primerjavi z letom 2019 se je število prenočitev domačih turistov povečalo za štiri odstotke, tujih za dva odstotka.

Lani so turisti najbolj obiskovali gorske občine in prestolnico

Med tujimi je bilo največ gostov iz Nemčije, in sicer 1,9 milijona ali 16 odstotkov. Sledili so turisti iz Italije, Avstrije, Češke, Nizozemske in Hrvaške. Lani je bilo 27 odstotkov več gostov s Hrvaške, 18 odstotkov več iz Italije, 16 odstotkov več s Češke in 11 odstotkov več gostov iz Avstrije, so navedli državni statistiki.

Turisti v Ljubljani
Število turistov se je v medletni primerjavi najbolj, za petino povečalo v Ljubljani (Foto: Žiga Živulovič jr./BOBO)

Po navedbah STA so lani turisti najbolj obiskovali gorske občine in prestolnico. Število turistov se je v medletni primerjavi najbolj ali za petino povečalo v Ljubljani. Za skoraj 14 odstotkov se je število obiskov povečalo v mestnih občinah, zraslo je tudi v gorskih občinah. Medtem se je število obiskov v primerjavi z letom prej zmanjšalo v zdraviliških in obmorskih občinah.

Število nočitev se je povečalo v vseh vrstah turističnih občin, razen v nemestnih in obmorskih občinah. Največ nočitev so ustvarili v gorskih občinah. Med nastanitvenimi obrati so prevladovali hoteli. Največjo rast v medletni primerjavi so beležili v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, sledili so hoteli in apartmajska naselja.

Boljši tudi konec leta

Decembra lani so turistični nastanitveni obrati v Sloveniji poročali o 329.182 prihodih turistov, kar je bilo za 10,6 odstotka več kot decembra predlani. Prenočitev je bilo 794.926 ali za 8,7 odstotka več, je še navedel statistični urad.

Domači turisti so ustvarili 38 odstotkov vseh decembrskih prenočitev. Njihovih prihodov je bilo 113.000, prenočitev pa 302.000 ali za odstotek več kot decembra leto prej. Največkrat so prenočili v občinah Kranjska Gora, Piran in Podčetrtek. V Kranjski Gori so decembra našteli več kot desetino vseh domačih prenočitev v tej občini v letu 2023.

Tuji turisti so decembra lani ustvarili 216.000 prihodov in skoraj 493.000 prenočitev ali za 14 odstotkov več kot pred letom dni. Največ njihovih prenočitev so našteli v občinah Ljubljana, Bled in Kranjska Gora. V Ljubljani je bilo ustvarjenih 30 odstotkov vseh teh prenočitev v decembru.

Turisti iz Italije so decembra lani ustvarili 125.600 prenočitev ali 26 odstotkov vseh tujih prenočitev. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana. Turisti s Hrvaške so jih opravili 69.100 oziroma za 38 odstotkov več kot leto prej. Sledili so turisti iz Avstrije, Nemčije, Srbije in Madžarske, še poroča STA.

V zdraviliških občinah je bila decembra lani ustvarjena skoraj tretjina vseh prenočitev, največ v občini Brežice. Sledile so gorske občine, Ljubljana in obmorske občine. V primerjavi z decembrom 2022 se je število prenočitev najbolj povečalo v Ljubljani in obmorskih občinah.

Domači in tuji turisti so še vedno največ prenočitev decembra lani ustvarili v hotelih, to je 448.700 prenočitev oz. 56 odstotkov vseh. Sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše ter kampi. V primerjavi z decembrom 2022 se je število prenočitev najbolj povečalo v zasebnih sobah, apartmajih in hišah.