Objavljamo dokument, s katerim vlada tlakuje pot projektu JEK2

Novice Andreja Lončar 4. aprila, 2024 12.57 > 4. aprila, 2024 13.00
featured image

Predlog resolucije o miroljubni rabi jedrske energije, ki ga je nedavno sprejela vlada, je zdaj na mizi poslancev.

4. aprila, 2024 12.57 > 4. aprila, 2024 13.00

Z resolucijo o miroljubni rabi jedrske energije, ki jo je vlada prejšnji teden poslala v obravnavo Državnemu zboru (DZ), bo Slovenija podprla nadaljnji razvoj na področju jedrske energije ter gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK2).

A ne brezpogojno. V resoluciji namreč piše, da naj se “s ciljem defosilizacije in stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo elektroenergetski sistem nadgrajuje s širitvijo jedrskega programa z izvedbo projekta JEK2 in uvajanjem obnovljivih virov, v kolikor se to izkaže za ekonomsko smotrno, tehnično izvedljivo in koristno za stanje okolja”. V drugem delu dokumenta je omenjeno tudi zagotavljanje neodvisnega in civilnega nadzora institucij.

Pod enakimi pogoji resolucija podpira tudi širitev uporabe jedrske energije z izgradnjo malih modularnih reaktorjev.

Celoten dokument si lahko preberete tukaj:

Kaj pove o JEK?

Projekt JEK2 je v resoluciji omenjen petkrat. Med drugim je v dokumentu navedena smernica, da naj “ekonomika projekta JEK2 dolgoročno zadovolji kriterije dostopnosti in konkurenčnosti cene
električne energije za domače odjemalce”.

Kot smo pisali, šef Elesa Aleksander Mervar kot glavno tveganje projekta JEK2 vidi ceno naložbe in iz nje izhajajočo stroškovno ceno elektrike. Trditve, da bo električna energija iz JEK2 poceni, Mervar ves čas ocenjuje kot zavajanje.

Resolucija pravi še, da naj se jedrske novogradnje “pregledno in pravočasno umeščajo v prostor z izbiro energetskih lokacij, ki bodo okoljsko in družbeno sprejemljive ob ustrezni celoviti presoji vplivov na okolje”. Institucije pa naj jih pri umeščanju v prostor obravnavajo prioritetno.

Podlaga za referendum

Resolucija bo, če jo bodo seveda poslanci podprli, tudi podlaga za vprašanje na posvetovalnem referendumu, ki prihaja jeseni.

Glede na zadnji predlog naj bi se referendumsko vprašanje namreč glasilo: “Ali podpirate izvedbo projekta JEK 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo, kot je predvideno v resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji?”