Furs sporoča: prihajajo prvi izračuni dohodnine za lani

Novice Forbes Slovenija 2. aprila, 2024 10.11
featured image

Zavezanci za dohodnino bodo v prvih dneh aprila po navadni pošti prejeli prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za lani, ki jih je izdala Finančna uprava RS (Furs). Ugovor lahko vložite do 29. aprila, medtem ko je rok za doplačilo premalo plačane dohodnine 29. maj.

2. aprila, 2024 10.11

Finančna uprava RS (Furs) je izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za lani. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila. Rok za vložitev ugovora se izteče 29. aprila, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine pa je 29. maj. Do takrat bodo zavezancem tudi nakazali preveč plačano dohodnino, poroča STA.

Iz Fursa so medtem sporočili, naj zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom prejeli informativne izračune dohodnine, te natančno pregledajo. Preverijo naj, ali so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Te podatke naj nato primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca.

Kaj storiti, če opazite napako

Če zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 29. aprila podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom prek računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, jim po pisanju STA ni treba storiti ničesar, saj bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Informativne izračune bo prejelo 930.749 zavezancev

Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih od izplačevalcev, v skupnem znesku ne presega enega evra. Pri večini zavezancev, kjer so zaradi zaokroževanja zneskov nastajale razlike, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do enega evra) pa lahko nastane pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev, so pojasnili na finančni upravi.

Kot navaja STA, bo v prvem svežnju, ki je bil odpremljen v petek, informativne izračune prejelo 930.749 zavezancev. Od tega 130.990 oziroma 14 odstotkov z doplačili, 364.491 oziroma 39 odstotkov z vračili, 435.268 oziroma 47 odstotkov pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 34,88 milijona evrov doplačil in 95,45 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 266 evrov, povprečni znesek vračila pa 262 evrov.

Če ima zavezanec neplačane zapadle obveznosti do Fursa, bo znesek vračila zmanjšan za znesek pobota neplačanih zapadlih obveznosti. Če na informativnem izračunu ni določenega računa za vračilo, morajo zavezanci za prejem vračila zagotoviti podatek o računu v skladu z navodili, podanimi v informativnem izračunu dohodnine.

V prvi tranši bodo informativne izračune izdali rezidentom Slovenije, ki so zavezanci za dohodnino in niso uveljavljali vzdrževanih družinskih članov ali niso dosegali dohodkov iz dejavnosti (če davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov) ali nimajo dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Naslednji sveženj informativnih izračunov dohodnine bo Furs odpremil 31. maja.