Inovativna podjetja, pozor: izteka se čas za pridobitev subvencije

Novice Bojana Humar 20. marca, 2024 13.17
featured image

Rok za oddajo vloge je 29. marec. Koliko lahko dobi posamezni kandidat in kakšni so pogoji?

20. marca, 2024 13.17

Slovenski podjetniški sklad do 29. marca sprejema vloge za pridobitev subvencij za zagon inovativnih podjetij (produkt P2). Namen razpisa je spodbuditi start upe k izpeljavi njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja, skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije.

Koliko je denarja

Na voljo je 2,16 milijona evrov. Podjetja lahko oddajo eno vlogo in pridobijo 72.000 evrov, ki bodo izplačani v treh tranšah:

– Prvo izplačilo: do 12.000 evrov do 21. julija 2024

– Drugo izplačilo: do 21.000 evrov do 28. februarja 2025

– Tretje izplačilo: do 39.000 evrov do 31. marca 2026

Komu so spodbude namenjene

Za subvencije se lahko potegujejo tista mlada podjetja, ki:

– imajo produkt še v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa);

– imajo idejo za inovativni produkt/storitev, ki so jo z ekipo morda že validirali pri zgodnjih uporabnikih:

– imajo ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga popeljali na trg;

– so ustanovljena med 1. januarjem 2023 in 15. marcem 2024;

– imajo odprt poslovni transakcijski račun pri slovenski banki ali hranilnici.

Na razpis se lahko prijavijo samo v Sloveniji registrirane družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in ne več tudi samostojni podjetniki in zadruge

Pogoji za pridobitev sredstev

Prosilci za subvencije morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– Najmanj en zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe o sofinanciranju.

– Podjetje, ki kandidira, ne sme biti v težavah.

– Podjetje ne sme soditi v izključen sektor.

– Predvideno poslovanje z dobičkom najpozneje v letu 2026

– Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/zanjo razvijati, dovoljeno uporabiti znanje zunanjih strokovnjakov, institucij.

Kot še navajajo v Slovenskem podjetniškem skladu, morajo kandidati do 31. julija 2024 skleniti pogodbo o mentoriranju z izbranim mentorjem.