Velika revizija na Darsu: pod lupo 140 pogodb z gradbinci, državno DRI, odvetniki …

Posel Andreja Lončar 8. februarja, 2024 05.30
featured image

Darsov razpis za izvajalca revizije, ki jo je po jesenskem valu razkritij sumov korupcije naročil Slovenski državni holding (SDH), razkriva, koga bo revizor pregledoval.

8. februarja, 2024 05.30

Družba RS za avtoceste (Dars) je objavila razpis za izvedbo revizije skupno 140 poslov iz obdobja med 1. januarjem 2019 in 31. decembrom 2023.

Gre za revizijo, ki jo je po oktobrskem valu medijskih razkritij sumov korupcije zahteval edini delničar Slovenski državni holding (SDH). Spomnimo, da so prav ta razkritja vodila v odstop predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka. Nasledil ga je David Skornšek.

Revizija presega Hajdinjakovo obdobje

SDH je že v sklepu, ki ga je kot edini delničar potrdil na decembrski skupščini Darsa, določil šest sklopov poslov in najnižje vrednosti poslov v posameznem od teh sklopov, ki bodo predmet revizije. Zanjo je Dars, kot izhaja iz razpisne dokumentacije, pripravljen odšteti do 216 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost (DDV). Ponudbe izvajalcev pričakuje do 29. februarja, po uvedbi v delo pa bodo morali delo končati v štirih mesecih.

Revizor bo pregledal:

  • posle, povezane z nakupi zemljišč za lasten in tuj račun, katerih skupna vrednost v obdobju revizije presega 3 milijone evrov (22 pogodb),
  • posle gradnje, povezane z nepremičninami v gradnji, katerih skupna vrednost v obdobju revizije presega milijon evrov (34 pogodb),
  • posle storitev v zvezi z nepremičninami v gradnji v vrednosti prek pol milijona evrov (16 pogodb),
  • posle nakupov opreme v vrednosti prek pol milijona evrov (20 pogodb)
  • posle naročila storitev vzdrževanja osnovnih sredstev v vrednosti prek pol milijona evrov (16 pogodb)
  • posle naročila intelektualnih in osebnih storitev v vrednosti prek 100 tisoč evrov (32 pogodb).

Poudarimo torej, da sam izbor določene pogodbe za revizijo ne napeljuje na to, da je s poslom nekaj narobe.

Kot že omenjeno, bo revizija zajela posle, ki so se izvajali od 1. januarja 2019 dalje, kar presega mandat Valentina Hajdinjaka. Ta je namreč na čelo Darsa prišel sredi leta 2020, pred njim pa je podjetje štiri leta vodil Tomaž Vidic. SDH se je za petletno obdobje odločil, ker zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) omogoča izvedbo revizije za posle v zadnjih petih letih.

Že v skupščinskem sklepu je navedeno, da je SDH iz nabora pogodb za revizijo v prvih treh od šestih sklopov izločil pogodbe z vsemi družbami v večinski lasti Republike Slovenije, razen DRI (to je državna družba za svetovalne in inženirske storitve). Zakaj, v sklepu ni pojasnjeno.

Žiga Debeljak, SDH
SDH Žige Debeljaka je iz nabora poslov za revizijo že takoj izločil posle z družbami v večinski lasti Republike Slovenije, z izjemo DRI. Zakaj, v skupščinskem sklepu ni pojasnjeno. (Foto: Žiga Živulovič jr./Bobo)

Spornih poslov ni na seznamu

Na seznamu prav tako ni pogodb oziroma poslov, zaradi katerih se od novembra iz družbe vali dim korupcije.

Na primer za avtovleke tovornih vozil (nad 3,5 tone), pri katerih po poročanju Pop TV obstaja sum kartelnega dogovarjanja in favoriziranja največjega ponudnika, žalskega podjetja Draganović. Kot je poročala televizija, ima trenutno Dars za avtovleko tovornih vozil pogodbo podpisano s petimi podjetji: Avtovleka Jerneja Kopitar, Avtovleka Požar, AMZS, Draganović in Junik M. Leta 2021 pa je zaradi kršitev prekinil pogodbo z avtovleko Žonta, ki je prej prav tako izvajala te storitve. Kljub drugačnim pravilom, pa naj bi na Darsu nekaterim drugim avtovlekam omogočili, da so si nepokrite odseke za izvajanje storitve avtovleke tovornih vozil razdelile kar same.

Pogodbe za avtovleko se konec prihodnjega meseca iztečejo, zato je Dars lani jeseni objavil javno naročilo za izvajalce te storitve za naslednjih pet let, ki pa naj bi bilo pisano v korist podjetja Draganović. Dars je novembra, po medijskem poročanju o favoriziranju enega ponudnika, naročilo preklical.

Na seznamu za revizijo ni niti razpisa za dobavo specialnih strojev, ki sicer nikoli ni bil objavljen. Oddaja Tarča na RTV Slovenija pa je razkrila primer domnevnega urejanja posla v zameno za provizijo. Lastnik podjetij GB Sport in RGG Investicije Gašper Bedenčič, ki naj bi imel dobre povezave v SDS in NSi, naj bi direktorju podjetja Autocommerce ponujal prilagoditev razpisnih pogojev na omenjenem razpisu v zameno za petodstotno provizijo. Z razpisom, ki ni bil objavljen, naj bi Dars nabavil približno 15 strojev v vrednosti 4,5 milijona evrov.

Omenjene posle bodo očitno preiskovali v posebni reviziji po naročilu nadzornega sveta. Ta je, spomnimo, na izredni seji po medijskih razkritjih v začetku novembra sprejel sklep o forenzični reviziji. Kdaj bo ta izvedena, za zdaj ni znano.

Dars
Pod lupo revizorjev bodo Darsove pogodbe z DRI, številnimi projektanti, inženiringi ter gradbinci, odvetniki, agencijo Pristop … (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)

Rekorder s 17 aneksi v osmih letih

Pod lupo revizorjev, ki bodo sledili zahtevi SDH, pa bo vrsta pogodb z DRI, številnimi projektanti, inženiringi ter gradbinci. Na seznamu so podjetja, kot so Kolektor CPG, CPK, Cengiz, Pomgrad, CGP, VOC Celje, CVP, Gorenjska gradbena družba, Mapri proasfalt, Strabag, CP Ptuj, Euro – asfalt, Trgograd, Hidrotehnik, gradbeno podjetje Slovenskih železnic SŽ-ŽGP.

Revizorji bodo v skladu s skupščinskim sklepom SDH pregledali, kako je Dars načrtoval in izvedel posel z vidika poslovne potrebnosti, ekonomske upravičenosti ter transparentnosti, kako je določil razpisne pogoje, ali je izpeljal konkurenčni postopek, zakaj so bili sklenjeni aneksi. SDH pa od revizorjev poleg analize poslov pričakuje tudi priporočila za izboljšanje procesov.

Dars je z večino gradbincev, ki jih je zajela revizija, sklenil po vsaj en aneks, daleč pred vsemi pa je v tem pogledu pogodba s Telekomom Slovenije za sistem elektronskega cestninjenja. Pogodbi, sklenjeni v letu 2015, je namreč sledilo 17 aneksov in 5 sporazumov.

Polmilijonski posel, en sam interesent

Prag 100 tisoč evrov v sklopu ‘intelektualnih in osebnih storitev’ so presegle tri odvetniške družbe: Rojs, Peljhan Prelesnik & partnerji, Jadek & Pensa ter Nina Zidar Klemenčič.

Pop TV je pred časom poročal, da je Dars pogodbo s pisarno Zidar Klemenčič sklenil le nekaj tednov po tem, ko je Hajdinjak prevzel funkcijo, nato pa je od Darsa v treh letih prejela več kot 400 tisoč evrov. Po poročanju Pop TV naj bi Darsu med drugim svetovala pri že omenjenih poslih z avtovlekami, tudi pri pripravi zakonodajnih sprememb, ki naj bi šle na roke podjetju Draganović iz Žalca v lasti Enesa Draganovića. Zidar Klemenčič in Hajdinjak sta zanikala, da bi odvetnica za Dars pripravljala zakonodajne spremembe, a je Pop TV kasneje objavil dokument, da ji je Dars plačal 18 ur odvetniških storitev za pregled možnosti za vložitev amandmaja in za pripravo predloga amandmaja zakona o cestah.

Prag za revizijo je prekoračil tudi Episcenter, ki je za Dars razvil informacijsko rešitev za merjenje uporabniške izkušnje uporabnikov avtocest in hitrih cest.

Revizorji pa bodo pregledali tudi pogodbo s Pristopom za izvedbo promocije ob uvedbi e-vinjet. Te je Dars začel prodajati 1. decembra 2021 (v času prejšnje vlade Janeza Janše in infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca), dva meseca pred tem pa je Dars Pristopu oddal polmilijonski posel promocije. Pristop je bil edini prijavitelj, ponudba pa je bila zelo blizu v razpisu ocenjene maksimalne vrednosti posla; Dars je bil pripravljen dati 390 tisoč evrov brez DDV, Pristop je svojo ponudbo ovrednotil na 386 tisoč evrov brez DDV.

Osebne storitve?

Na vprašanje, kateri posel spada pod ‘osebne storitve’, ki so navedene v imenu zadnjega od šestih sklopov, so nam na Darsu pojasnili, da kategorizacija pogodb sledi besednjaku javnih naročil, ki kot osebne storitve opredeljuje storitve združenj in organizacij, storitve svetovanja o enakih možnostih, razne storitve, zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem ter storitve eksteritorialnih organizacij in ustanov.

A kot so še navedli, na seznamu poslov, ki so predmet tokratne posebne revizije, osebnih storitev (ki bi stale nad 100 tisoč evrov) ni.