Mercator objavil letno poročilo, ki razkriva “bistvene dvome” o Fortenovi

Posel Aljoša Črnko 17. novembra, 2023 18.14
featured image

Mercatorjevo letno poročilo za 2022 je bilo objavljeno šele zdaj, razkriva pa "bistveni dvom", da lahko Fortenova nadaljuje kot delujoče podjetje.

17. novembra, 2023 18.14

Z več kot dvomesečno zamudo je trgovska družba Mercator vendarle objavil letno poročilo za leto 2022.

Objava se je zamikala zaradi usklajevanja poročila z naknadnimi prilagoditvami. Revizor – to je bila družba PwC, je namreč usklajeval vrednosti nepremičnin in tveganja v Fortenovi, ki je lastnica Mercatorja.

Ravno glede hrvaških lastnikov pa je revizor poudaril negotovost. Mercator je namreč porok za posojila, ki jih je izdala lastnica Fortenova, “ki morda ne more pridobiti dolgoročnega refinanciranja po novembru 2024 zaradi nezmožnosti razrešitve trenutne strukture delničarjev” Fortenove.

“To nakazuje, da obstaja pomembna negotovost, ki lahko zbudi bistveni dvom o sposobnosti družbe, da nadaljuje kot delujoče podjetje.”

Rak rana Fortenove je milijardna obveznica

Pri tem spomnimo, da je tretjina Fortenove v rokah sankcioniranih ruskih lastnikov. Hkrati ostaja nerešeno refinanciranje milijardnega dolga. Tega jim letos ni uspelo preprogramirati, zato so bili junija primorani sprejeti še slabše pogoje pri istem lastniku obveznic.

Zdaj se praktično celotna družba intenzivno ukvarja z odplačevanjem obresti po že 18-odstotni obrestni meri.

Logo hrvaške družbe Fotrenova
Obrestna mera dolga Fortenove znaša kar 18 odstotkov. (Foto: Fortenova)

A v Fortenovi vztrajajo z optimističnimi signali. Glavni izvršni direktor Fabris Peruško je ta teden na vprašanje Forbes Slovenija, kakšni so načrti za izboljšanje finančnega stanja, odgovoril, da so njihovi rezultati iz prejšnjega leta “izjemni”. Dodal je tudi, da so v procesu spremembe lastništva. “Ta proces bomo zaključili v prihodnjih tednih,” je napovedal.

Prvi mož Fortenove je Slovenijo obiskal ob podpisu pogodbe o Mercatorjevem nakupu celjske trgovske verige Tuš. Če bi nakup izpeljali, bi Fortenova v regiji upravljala približno 3.000 prodajnih mest.

Revizorska družba PwC, ki mora o računovodskih izkazih izdati še oceno stopnje resničnosti in poštenosti izkazov, je podalo mnenje s pridržkom. Mnenje je sicer lahko tudi brez pridržkov ali odklonilno.

Kot podlago za takšno mnenje je revizor izpostavil vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in sredstev, ki so namenjena prodaji, ter pravice do uporabe sredstev. Poročilo o tem je pripravil zunanji neodvisni ocenjevalec, vendar pa PwC ustreznosti predpostavk vrednotenja ni mogel potrdili “z dokazi določenih predpostavk, zlasti v zvezi z investicijskimi izdatki in prilagoditvijo za prodajni diskont”.

Mnenje se navezuje na postavko, ki se je s 441,3 milijona zmanjšala na 420,1 milijona evrov.

Med podlagami za mnenje s pridržkom je tudi popravilo knjigovodske vrednosti naložbe v družbo Mercator-H. Ta je bila na začetku leta 2021 vredna 42,5 milijona evrov, konec leta pa 1,6 milijona več.

Lastnik Mercatorja po neuradnih podatkih kupuje Tuš
Mercator je lani ustvaril 1,26 milijarde evrov prihodkov od prodaje, leto pa zaključil z izgubo 1,8 milijona evrov (Foto: Žiga Živulovič jr./BOBO)

Mercator: Izguba je posledica spremenjenih pogojev poslovanja in rasti stroškov

Mercator je lani ustvaril 1,26 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,6 odstotka več kot leto prej. Leto so zaključili z izgubo 1,8 milijona evrov.

Za primerjavo: najboljši sosed je po prilagojenih podatkih leta 2021 ustvaril 1,23 milijarde evrov prihodkov in 9,2 milijona evrov dobička.

V Mercatorju lansko izgubo v prvi vrsti pripisujejo spremenjenim pogojem poslovanja in rasti stroškov. Na rezultat naj bi dodatno negativno vplivala tudi konkurenčnost trga, zaradi česar v Mercatorju pravijo, da so bili “primorani omejevati vključevanje višjih nabavnih cen in poviševanje stroškov v maloprodajne cene”.

“V Mercatorju smo pomembna sredstva namenjali blaženju podražitev, predvsem na račun lastne marže,” še navajajo.

Prihodek pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je v Mercatorju znašal 66 milijonov evrov, oziroma 18,5 odstotka manj kot leto prej.

Hkrati pa je upadel tudi neto finančni dolg, ki je konec leta 2022 znašal 425,6 milijona evrov, kar je skoraj za četrtino manj kot leta 2021.