Slovenija decembra z najslabšo industrijsko proizvodnjo v Evropi

Novice Forbes Slovenija 14. februarja, 2024 16.13
featured image

Medtem ko se je industrijska proizvodnja v EU decembra okrepila tako na mesečni kot letni ravni, je v Sloveniji zabeležila največji padec med državami članicami.

14. februarja, 2024 16.13

Industrijska proizvodnja se je tako v evrskem območju kot v celotni EU decembra na mesečni ravni zvišala za 2,6 odstotka. V medletni primerjavi se je evropska industrijska proizvodnja okrepila za 1,2 odstotka. Slovenija pa je decembra tako na mesečni s 7,4 odstotka kot letni ravni z 10,2 odstotka zabeležila največji padec, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA).

Po revidiranih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je industrijska proizvodnja novembra glede na mesec prej v območju z evrom padla za 0,4 odstotka, v EU pa za 0,5 odstotka.

V celotnem letu 2023 se je glede na leto 2022 industrijska proizvodnja v evrskih državah v povprečju zmanjšala za 2,4 odstotka, v uniji pa za 1,9 odstotka.

Mesečna primerjava

Decembra je na mesečni ravni v območju z evrom proizvodnja investicijskih dobrin porasla za 20,5 odstotka, trajnih dobrin za 0,5 odstotka, energije za 0,3 odstotka in netrajnih potrošnih dobrin za 0,2 odstotka. Proizvodnja dobrin za vmesno porabo se je medtem zmanjšala za 1,2 odstotka.

V EU je bila v primerjavi z novembrom proizvodnja investicijskih dobrin večja za 18 odstotkov, netrajnih potrošnih dobrin za 0,6 odstotka ter energije in trajnih dobrin za 0,4 odstotka. Proizvodnja dobrin za vmesno rabo se je zmanjšala za 0,7 odstotka.

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, so največjo mesečno rast beležile Irska (+23,5 odstotka), Nizozemska (+6,6 odstotka) in Danska (+5,6 odstotka). Največje padce so imele Slovenija (-7,4 odstotka), Hrvaška (-4,3 odstotka) in Finska (-2,7 odstotka).

V največjem evropskem gospodastvu, Nemčiji, je decembra industrijska proizvodnja upadla že sedmi mesec zapored. Padec je bil 1,6-odstoten, kar je bil več kot trikratnik ocen analitikov.

Kemična tovarna BASF
V Nemčiji je v težavah predvsem kemična industrija (Foto: PROFIMEDIA)

Letna primerjava

V medletni primerjavi se je v območju z evrom proizvodnja investicijskih dobrin povečala za 9,4 odstotka. Na drugi strani se je proizvodnja trajnih dobrin zmanjšala za 5,4 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin za 3,7 odstotka, dobrin za vmesno porabo za 3,6 odstotka in energije za 1,7 odstotka.

V EU je decembra v medletni primerjavi proizvodnja investicijskih dobrin porasla za 8,6 odstotka, medtem ko se se je proizvodnja trajnih dobrin zmanjšala za 6,4 odstotka. Znižala se je tudi proizvodnja dobrin za vmesno rabo za štiri odstotke, netrajnih potrošnih dobrin za 1,7 odstotka in energije za 1,3 odstotka.

Med članicami, za katere je Eurostat imel podatke, so imele decembra največjo rast Irska (+44,7 odstotka), Danska (+6,7 odstotka) in Malta (+5,0 odstotka). Največji letni padec je imela Slovenija (-10,2 odstotka), ki sta ji sledili Madžarska (-8,7 odstotka) in Bolgarija (-6,9 odstotka), še piše STA.