Predlagan nov rok za izplačilo pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize

Novice Forbes Slovenija 11. aprila, 2024 10.57
featured image

Predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize podaljšuje rok za izplačilo zadržanih sredstev s konca februarja na konec avgusta.

11. aprila, 2024 10.57

Odbor DZ za gospodarstvo je predlogu novele zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize prižgal zeleno luč. Predlog določa nov rok za izplačilo zadržanih sredstev in spreminja določbe zakona v povezavi z zagotovljenimi sredstvi za Slovenski podjetniški sklad, poroča STA.

Predlog podaljšuje rok za izplačilo zadržanih sredstev v višini 20 odstotkov pomoči oziroma razliko do skupnega zneska pomoči, do katerega je upravičen upravičenec po tem zakonu, s konca februarja na konec avgusta. Ob tem popravlja neskladje dikcije zakona z njegovim namenom, saj je za Slovenski podjetniški sklad zagotovljenih 10 milijonov evrov v letu 2023 in 10 milijonov evrov v letu 2024.

Kot je povedal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, zaradi zahtevnosti pregledov vseh vlog ni bilo mogoče pregledati do konca februarja, čeprav je agencija Spirit k izvedbi postopkov pristopila takoj v prvih mesecih leta 2023. Največ težav prihaja pri podatkih posrednih dobaviteljev. Gre za zadržana izplačila sredstev, saj je država lani izplačala predvidenih 80 odstotkov ocenjene pomoči gospodarstvu, poroča STA.

Vpeljan korekcijski postopek

Ker je zakon vseboval mehanizem, da vsak upravičenec dobi toliko pomoči, kolikor jo je glede na njegov spremenjen položaj upravičen, je vpeljal korekcijski postopek, zgrajen na predpostavki, da bo agenciji Spirit mogoče povezati podatke sistemskih operaterjev, ki imajo podatek o dobavljeni količini energije upravičencu, podatke dobaviteljev o ceni ter podatke Spirita, za koliko pomoči je upravičenec zaprosil in kakšno izplačilo je dobil, je pojasnil.

Člani odbora so predlog novele soglasno podprli. Dejan Süč iz Svobode je dejal, da bo vlada gospodarstvu namenila 850 milijonov evrov pomoči. Rado Gladek iz SDS in Jože Horvat iz NSi sta bila kritična, da se rok zamika za pol leta. To namreč vpliva na načrtovanje podjetij in na njihov finančni tok, sta opozorila.

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize je bil sprejet konec leta 2022, prinesel pa je vrsto ukrepov, med drugim subvencije zaradi visokih cen elektrike, plina in pare, subvencije za skrajšani delovni čas in čakanje na delo ter posojila za zagotavljanje likvidnosti podjetij, je še poročala STA.