Potrjen zakon o preoblikovanju Vzajemne. Koliko denarja bo prejelo 800 tisoč zavarovancev?

Novice Forbes Slovenija 24. novembra, 2023 17.34
featured image

Državni zbor je v drugem branju potrdil predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, do katerega naj bi prišlo z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

24. novembra, 2023 17.34

Z njim se bo uredilo premoženjska razmerja med deležniki zdravstvene zavarovalnice, zavarovancem naj bi denimo izplačali deleže do 120 evrov. O sprejemu zakona bo DZ glasoval decembra, piše STA.

Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obstoječi obliki bo ukinjeno 1. januarja 2024, ko bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v skladu z julija sprejeto novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju začel zbirati obvezni zdravstveni prispevek.

Vzajemna, ki danes 93 odstotkov prometa ustvarja iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, naj bi se takrat preoblikovala v delniško družbo in bo lahko po zagotovilih vlade še naprej izvajala svojo dejavnost. Da bi zaščitili zavarovance, ki po prenehanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bodo imeli več pravnega razmerja z Vzajemno na podlagi zavarovalne pogodbe, pa je treba sprejeti predlagani zakon, piše STA

Po predlogu bo Vzajemna svojemu ustanovitelju, to je ZZZS, vrnila njegov vložek ob ustanovitvi, bodisi v denarju ali v delnicah. Približno 800.000 zavarovancem pa se bodo izplačali njihovi deleži oz. bodo dobili delnice preoblikovane družbe. Vlada je denarno poplačilo zavarovancev predvidela za primer, da vrednost posameznega deleža ne presega 70 evrov, nato so člani odbora DZ za finance ta znesek zvišali na 130 evrov, danes pa so poslanci izglasovali dopolnilo za znižanje tega zneska na 120 evrov.

Predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln je pred dvema tednoma na seji odbora za finance opozoril, da je že predlog za izplačilo 70 evrov zelo težaven, 130 evrov pa da pomeni kapitalsko neustreznost zavarovalnice. Upa, da bo izvajanje zakona zadržalo ustavno sodišče.

Finančni minister Klemen Boštjančič je ta teden poslancem povedal, da je znižanje meje na 120 evrov smiselno po mnenju Agencije za zavarovalni nadzor. To bi namreč zagotavljalo zadostno višino kapitalske ustreznosti, ki bi omogočala nemoteno nadaljnje poslovanje Vzajemne, je pojasnil.

Poudaril je, da je namen zakona zaščititi premoženjske pravice vse treh deležnikov – Vzajemne, njenega ustanovitelja ZZZS ter njenih članov. Na ta način se bo lahko na presečni dan pripoznalo deleže vsem obstoječim zavarovancem Vzajemne, obenem se bo določilo delež ustanovitelja ter omogočilo nadaljnje poslovanje Vzajemne, je povzel.

V SDS so predlagali, da se statusno preoblikovanje Vzajemne ne izvede, a ta predlog ni dobil zadostne podpore. Poslanci so danes potrdili še nekaj dopolnil koalicije, o dokončni potrditvi zakona pa bodo odločali na naslednji seji, še piše STA.