Burno o bančnih razlaščencih: SDS ostro proti predlogu vlade

Novice Forbes Slovenija 9. maja, 2024 16.22
featured image

Odbor DZ za finance je na današnji seji kljub obstrukciji poslancev SDS podprl vladni predlog novele zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. K predlogu je sprejel številna dopolnila koalicije, s čimer je ta naslovila večino pripomb zakonodajno-pravne službe DZ.

9. maja, 2024 16.22

Odbor ni odločal o dopolnilih, ki so jih vložili poslanci SDS. Predsednica odbora Andreja Kert iz Svobode je povedala, da niso skladni s poslovnikom DZ, ker je njihova vsebina diametralno nasprotna predlogu zakona, ki ga je DZ v prvi obravnavi že podprl. Te odločitve ni spremenila kljub nasprotovanju Jožeta Tanka iz SDS, ki je poudaril, da so dopolnila poslovniško dopustna in v celoti skladna s poslovnikom, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA).

Poslanci SDS so v razpravi znova odprli tematiko bančne sanacije. Tanko je ob tem spomnil na svoj predlog zakona za poplačilo razlastitve, ki ga je DZ trikrat zavrnil. Za vladni predlog je ocenil, da je olepšana verzija zakona prejšnje vlade. Del tega je ustavno sodišče razglasilo za neustavnega.

Tanko je ocenil tudi, da predlog za razlaščence ne prinaša upanja, da bodo dobili kakršnokoli povračilo. “Višina ponujene poravnave je sramotno nizka,” je med drugim menil.

Sredi glasovanja o dopolnilih pa je Tanko napovedal, da bodo poslanci SDS sejo zapustili. In sicer zato, ker se o njihovih predlogih dopolnil ne razpravlja in odloča, ter zato, ker vladni predlog ne prinaša ničesar. Ocenil je: “Predlog vladnega zakona prinaša le kup administrativne navlake in nobenega poplačila. Sprejema se ga le zato, da se bodo stvari dolgoročno odložile.”

Glasovalna naprava v državnem zboru
Poslanci opozicijske SDS so predlogu ugovarjali in napovedali odhod s seje. (Foto: N1)

Dopolnila

Ker je zakonodajnopravna služba DZ podala pripombe na okoli dve tretjini členov, je odbor podprl dopolnila koalicije. Kot je povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Nikolina Prah, vlada z njimi soglaša, saj v največji možni meri sledijo mnenju službe DZ. Glede nekaterih pripomb pa je ministrstvo podalo pisna pojasnila, zakaj jih ni mogoče upoštevati oz. na kakšen način so bile pripombe upoštevane, je dodala.

“Ta dopolnila urejajo zlasti zastaranje, širi se nabor oseb, ki bodo lahko dostopale do virtualnih podatkovnih sob, določa se fiksni znesek poravnave in pripadajoče obresti, podaljšuje se rok za vlaganje tožb in spremeni ureditev glede upoštevanja reprezentativnosti interesnih združenj, ki delujejo v interesu nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank,” je povzela.

Predlog tako med drugim preprečuje, da bi tožniki zaradi zastaranja lahko izgubili sodno varstvo. Glede zneska poravnave določa, da višina poplačila po poravnalni shemi znaša 60 odstotkov škode, ki je nastala posamezniku, pri čemer se to izplačilo obrestuje od dneva izdaje odločbe Banke Slovenije do datuma uveljavitve uredbe, ki jo pripravi ministrstvo.

Odprava neustavnosti

Tine Novak iz Svobode je ocenil, da predlog prinaša transparentno in pošteno rešitev. Andreja Živic iz Svobode pa je spomnila, da gre za zakon, ki bo omogočal učinkovito sodno varstvo. Ustavno sodišče je namreč jeseni 2016 v odločitvi o podlagi za izvedbo izbrisa ugotovilo, da razlaščenci niso imeli na voljo učinkovitega sodnega varstva, vladi in DZ pa naložilo ureditev tega vprašanja.

Po zagotovilih sekretarke Prah predlog odpravlja vse doslej ugotovljene neustavnosti v povezavi z učinkovitim sodnim varstvom nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. “Z uporabo instituta predhodnega mnenja se bo ponovno proučila vsa dokumentacija, vezana na izrek izrednih ukrepov, s čimer se bo lahko tudi na tej podlagi dokončno ugotovilo, ali so bili nekdanji imetniki pri bančni sanaciji prikrajšani,” je dejala.

A zakonodajnopravna služba DZ je izpostavila, da z dopolnili niso naslovljena vsa odprta vprašanja. Problematično je med drugim, da zakon kljub takšni navedbi ni interventne narave. Neprimerna so nekatera dopolnila glede virtualne podatkovne sobe, ureditev predhodnega mnenja odstopa od sistemske ureditve dokazovanja z izvedencem, določbe glede povrnitve škode z obrestmi pa so pomanjkljive glede rokov in načina izplačila. Pomanjkljiva je tudi opredelitev, da lahko država od Banke Slovenije v primeru ugotovljene kršitve dolžnosti skrbnega ravnanja zahteva poplačilo.

Poslanka Svobode Andreja Živic
Poslanka Svobode Andreja Živic meni, da bo zakon omogočal učinkovito sodno varstvo. (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)

Desetletno čakanje razlaščencev

Odvetnik Rok Šonc iz Vseslovenskega združenja malih deležnikov je povedal, da se jim zdi omejitev na 60 odstotkov škode po poravnalni shemi neživljenjska. Opozoril je na več kot 10-letno čakanje razlaščencev, na obresti, že nastale stroške postopkov in na inflacijo. Po njihovem bi morala država pristati na poravnavo v celoti, a brez plačila zamudnih obresti.

Predlagajo, da se za to ne obremenjuje proračun. Kot vir poplačila naj po njihovem služijo sredstva nekdanje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), pripojene k Slovenskemu državnemu holdingu, še piše STA.